artykuł nr 1

SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Miasta Piotrków Trybunalski, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta

artykuł nr 3

SPZ.271.23.2017 - Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego w ramach realizacji projektu "E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych droga elektroniczną".