artykuł nr 1

Postępowanie na: Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych przy ul. Ceramicznej 18/20 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Ttrybunalskiego

artykuł nr 3

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Postępowanie na świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

artykuł nr 5

Postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i Bazaltowej w Piotrkowie Trybunalskim