artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na zakup usługi internetu wraz z aktywacją dla 104 gospodarstw domowych w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2014 roku

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na prowadzenie bieżącej obsługi prawnej zleceniodawcy (jednostki realizującej projekt) w zakresie dotyczącym realizacji projektu ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'', stanowiącego część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i środowisko'' wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2014 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na zakup usługi internetu wraz z aktywacją dla 104 gospodarstw domowych w ramach realizowanego projektu pn. eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion