artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych wraz z urządzeniami do zestawienia połączenia 5 lokalizacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich przy Pl. Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2013 r.

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej i Przedmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiąca część zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiąca część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07