artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko - katolickiego przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
2. odpowiedzi na pytania wykonawców474 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
1. odpowiedzi na pytania wykonawców855 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża - WU74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Tymiankowa - kosztorys nakładczy bez chodników60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Żołędziowa - kosztorys nakładczy bez chodników59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Liliowa - kosztorys nakładczy bez chodników58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Baśniowa - kosztorys nakładczy bez chodników59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Instrukcja WIPRO68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zjazdy89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zjazd gospodarczy139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża688 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przekroje651 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Profil ul. Świeża146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis ul. Świeżej156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - tytuł4 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - obrzeże betonowe 6x20cm51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - chodnik z brukowej kostki betonowej53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST- krawężnik na ławie betonowej 20x30x100cm66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie poziome 86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa wiążąca z BA 0-20 KR3-6 grubości 8 c128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa odsączająca i odcinająca65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - rozbiórka elementów dróg, przepustów i ogrodzeń48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wymagania ogólne271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa ścieralna66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa łamanego40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna wodno - kanalizacyjna127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Żołędziowa - przedmiar28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża - przedmiar41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Tymiankowa - przedmiar93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Liliowa - przedmiar27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Baśniowa - przedmiar27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 6 (ZIP)262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 5 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 4 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 3 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 2 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 1 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Jeziorna I - Tymiankowa, Świeża (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 4 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 3 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 2 (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 1 (ZIP)17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.480 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ364 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej (odcinek od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej), Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.