artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko - katolickiego przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
2. odpowiedzi na pytania wykonawców 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
1. odpowiedzi na pytania wykonawców 855 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża - WU 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Tymiankowa - kosztorys nakładczy bez chodników 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Żołędziowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Liliowa - kosztorys nakładczy bez chodników 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Baśniowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Instrukcja WIPRO 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zjazdy 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zjazd gospodarczy 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża 688 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przekroje 651 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Profil ul. Świeża 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis ul. Świeżej 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - tytuł 4 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - obrzeże betonowe 6x20cm 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - chodnik z brukowej kostki betonowej 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST- krawężnik na ławie betonowej 20x30x100cm 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie poziome 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa wiążąca z BA 0-20 KR3-6 grubości 8 c 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa odsączająca i odcinająca 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - rozbiórka elementów dróg, przepustów i ogrodzeń 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wymagania ogólne 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa ścieralna 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa łamanego 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna wodno - kanalizacyjna 127 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Żołędziowa - przedmiar 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Świeża - przedmiar 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Tymiankowa - przedmiar 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Liliowa - przedmiar 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ul. Baśniowa - przedmiar 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 6 (ZIP) 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 5 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 4 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 3 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 2 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt wodno - kanalizacyjny 1 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jeziorna I - Tymiankowa, Świeża (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 4 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 3 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 2 (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy 1 (ZIP) 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 480 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 364 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 218 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej (odcinek od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej), Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.