artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na budowę muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko - katolickiego przy Kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB
2. odpowiedzi na pytania wykonawców 474 KB
1. odpowiedzi na pytania wykonawców 855 KB
ul. Świeża - WU 74 KB
ul. Tymiankowa - kosztorys nakładczy bez chodników 60 KB
ul. Żołędziowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB
ul. Liliowa - kosztorys nakładczy bez chodników 58 KB
ul. Baśniowa - kosztorys nakładczy bez chodników 59 KB
Instrukcja WIPRO 68 KB
Zjazdy 89 KB
Zjazd gospodarczy 139 KB
ul. Świeża 688 KB
Przekroje 651 KB
Profil ul. Świeża 146 KB
Opis ul. Świeżej 156 KB
SST - tytuł 4 KB
SST - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 57 KB
SST - obrzeże betonowe 6x20cm 51 KB
SST - chodnik z brukowej kostki betonowej 53 KB
SST- krawężnik na ławie betonowej 20x30x100cm 66 KB
SST - oznakowanie poziome 86 KB
SST - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8 cm 58 KB
SST - warstwa wiążąca z BA 0-20 KR3-6 grubości 8 c 128 KB
SST - warstwa odsączająca i odcinająca 65 KB
SST - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 40 KB
SST - rozbiórka elementów dróg, przepustów i ogrodzeń 48 KB
SST - wymagania ogólne 271 KB
SST - warstwa ścieralna 66 KB
SST - podbudowa z kruszywa łamanego 40 KB
Specyfikacja techniczna wodno - kanalizacyjna 127 KB
ul. Żołędziowa - przedmiar 28 KB
ul. Świeża - przedmiar 41 KB
ul. Tymiankowa - przedmiar 93 KB
ul. Liliowa - przedmiar 27 KB
ul. Baśniowa - przedmiar 27 KB
Projekt wodno - kanalizacyjny 6 (ZIP) 262 KB
Projekt wodno - kanalizacyjny 5 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 4 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 3 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 2 (ZIP) MB
Projekt wodno - kanalizacyjny 1 (ZIP) MB
Jeziorna I - Tymiankowa, Świeża (ZIP) MB
Projekt drogowy 4 (ZIP) MB
Projekt drogowy 3 (ZIP) MB
Projekt drogowy 2 (ZIP) MB
Projekt drogowy 1 (ZIP) 17 MB
Istotne postanowienia umowy 126 KB
SIWZ - 1 str. 480 KB
SIWZ 364 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 218 KB
artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV na linie kablowe 0,4 kV ze złączami kablowymi w podwórkach posesji w obrębie ulic Zamkowej (odcinek od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej), Zamurowej, Pereca, Wspólnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędną przebudową oświetlenia ulicznego w ulicach przyległych będącą skutkiem w/w przebudowy oraz remontu dwóch stacji transformatorowych nr 1-0237 Zamurowa i nr 1-0645 Pereca

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wraz z odbiorem przez UDT oraz obsługę serwisową dźwigu platformowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim.