artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8

Załączniki:
ZP 12 i 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 754 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Brama wjazdowa-zdjęcia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Detal kraty 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt kolorystyki elewacji 804 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacja frontowa-Inwentaryzacja 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Detal gzymsu, boniowania oraz obróbka blacharska gzymsu i parapetu 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja zdjęciowa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Brama wjazdowa 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Detal rozwiązania studzienek dziennych-przekrój poprzeczny 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Detal rozwiązania studzienek dziennych-przekrój podłużny 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny terenu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny terenu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis do projektu budowlanego 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ- 1 str. 398 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na budowę ciepłociągu do ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia mini placu zabaw zlokalizowanaego przy ul. Słowackiego 43-Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Zapytanie o cenę w/s sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim