artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w trybie zwykłym działalności Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski w dziedzinie geodezji i kartografii, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie zadania własnego realizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020

artykuł nr 3

Protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie wdrażania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalski planu działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza (uchwała nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15.09.2020 r.

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli dotyczącej rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.