artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 118 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne kontroli Wojewody Łódzkiego z wykonania porozumień, co do zapewnienia lokali mieszkalnych dla nieokreślonych imiennie rodzin repatriantów oraz warunków ich udostępnienia

artykuł nr 4

Protokół kontroli Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie prawidłowości wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, wydawania zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące zarządzania zielenią miejską

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB