artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.8.2016 z kontroli prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta na realizację zadań określonych w art. 90 ust. 3d u.o.s.o. w 2014 r. w Krajowym Centrum Edukacji, Przedszkolu Niepublicznym Akademia Malucha 2, Przedszkolu Specjalnym PCZ w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.7.2016 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2014 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Zaocznej Policealnej Szkole dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim