artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne ŁUW w zakresie prawidłowości wykonywania przez Prezydenta Miasta polegającego na wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne NIK w zakresie wykorzystania monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów

artykuł nr 3

Wynik kontroli prowadzonej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi w/s rzetelności deklarowanej podstawy opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i usług za m-c grudzień 2015r.