artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania przestrzennego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 714 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z realizacji zadania pomocy państwa w zakresie dożywiania

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 415 KB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji zadnia opieka nad dziećmi do lat 3

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 404 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z wykonania zaleceń z kontroli zewnętrznych 2014r

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania zaleceń 237 KB
artykuł nr 5

Protokół kontroli archiwum zakładowego wraz z zaleceniami pokontrolnymi.