artykuł nr 1

Kontrola w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. instytucji kultury przez Miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Kontrola kompleksowa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola planowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. instytucji kultury przez Miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 4

Kontrola planowa samorządowej instytucji kultury, Ośrodka Działań Artystycznych dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. instytucji kultury przez Miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 5

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych a w szczególności sposobu gospodarowania mieniem gminnym przekazanym jednostce w trwały zarząd w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim