artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w III Liceum Ogólnokształcącym

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 79 KB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 75 KB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 72 KB
artykuł nr 5

Kontrola dot. zbycia nieruchomości na Starym Mieście w latach 2002-2006

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 343 KB