artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w III Liceum Ogólnokształcącym

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym

artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.

artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury

artykuł nr 5

Kontrola dot. zbycia nieruchomości na Starym Mieście w latach 2002-2006