artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 388 z dn. 28 września 2007 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 387 z dn. 28 września 2007 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 386 z dn. 28 września 2007 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 385 z dn. 28 września 2007 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 384 z dn. 28 września 2007 r.