artykuł nr 1

Budżet Miasta - 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 19 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 18 - Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2006 r. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r. 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 13 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12- Plan dotacji dla instytucji kultury 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11- Prognoza spłaty długów w latach 2007-2011 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny 2006-2008 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan nakładów na inwestycje na 2006 r. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2006 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok - według klasyfikacji budżetowej 612 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europwjskiej na 2006 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta na 2006 r. 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/778/05 z dn. 29.12.2005 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer