artykuł nr 1

Budżet Miasta - 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 19 - Plan wydatków jednostek pomocniczych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 18 - Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2006 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 - Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 13 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12- Plan dotacji dla instytucji kultury15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11- Prognoza spłaty długów w latach 2007-201117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 10 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wieloletni plan inwestycyjny 2006-200833 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Plan nakładów na inwestycje na 2006 r. 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2006 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok - według klasyfikacji budżetowej 612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europwjskiej na 2006 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta na 2006 r.101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLV/778/05 z dn. 29.12.2005 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer