artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 354 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 353 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 352 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 351 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 350 z dn. 29 września 2006 r.