artykuł nr 21

Zarządzenie nr 182 z dn. 10 czerwca 2020 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 181 z dn. 10 czerwca 2020 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 180 z dn. 10 czerwca 2020 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 179 z dn. 10 czerwca 2020 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 178 z dn. 10 czerwca 2020 r.