artykuł nr 56

Zarządzenie nr 330 z dn. 23 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 329 z dn. 23 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 328 z dn. 18 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 327 z dn. 18 sierpnia 2016 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 326 z dn. 16 sierpnia 2016 r.