artykuł nr 1

Zarządzenie nr 384 z dn. 30 września 2015 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 383 z dn. 29 września 2015 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 382 z dn. 29 września 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 381 z dn. 28 września 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 380 z dn. 28 września 2015 r.