artykuł nr 26

Zarządzenie nr 350 z dn. 19 września 2014 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 349 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 348 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 347 z dn. 15 września 2014 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 346 z dn. 15 września 2014 r.