artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 403 z dn. 13 listopada 2008 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 402 z dn. 13 listopada 2008 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 401 z dn. 13 listopada 2008 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 400 z dn. 13 listopada 2008 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 399 z dn. 13 listopada 2008 r.