artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 96 z dn. 12 marca 2008 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 95 z dn. 12 marca 2008 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 94 z dn. 12 marca 2008 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 93 z dn. 11 marca 2008 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 92 z dn. 11 marca 2008 r.