artykuł nr 16

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji...

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 144/2022 z dnia 22.07.2022 r. znak IMA.6740.100.2022 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 357
artykuł nr 17

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 25
artykuł nr 18

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę Centrum...

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-07-25

artykuł nr 19

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2022 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

artykuł nr 20

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 67