artykuł nr 21

Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 28002(N!88038) WPI_PIOTRKOWT_PIASTOWSKA16

artykuł nr 22

Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 28043(N!88059) WPI_PIOTRKOWT_SLOWACKIEGO6

artykuł nr 23

Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 28052(N!88020) WPI_PIOTRKOWT_WRONIA63

artykuł nr 24

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarskiej 25a w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w ulicach Jodłowej i Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim