artykuł nr 11

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości przy ul. Zalesickiej 194 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku produkcyjnego-magazynowego z częścią biurowo-socjalną na terenie istniejącego Zakładu POLANIK w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 13

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości przy ul. Zalesickiej 194

artykuł nr 14

Informacja o braku sprzeciwy do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarskiej 25 a

artykuł nr 15

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid.: 151/7, 151/8, 151/15, 151/18, 151/25, 151/26, 151/27, 151/28, 152 obręb 23 (ul. Belzacka 21-39) w Piotrkowie Trybunalskim.