główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

Załączniki:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 213 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 658 KB
Załącznik-Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 33 KB
Postanowienie Nr 334/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych MB
Postanowienie Nr 355/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 446 KB
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 sierpnia 2019 r. dot. składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz terminu zgłoszenia list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 221 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4.09.2019 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej MB
Wzór zgłoszenia kandydata na członka okw - dla osób fizycznych 41 KB
Wzór zgłoszenia na członka okw - dla komitetów wyborczych 72 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 16.09.2019 r. 310 KB
Postanowienie Nr 360 z dn. 23 września 2019 r. Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim MB
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM MB
PASAŻ - INFORMACJA O USTALENIU HARMONOGRAMU SPOTKAŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 53 KB
Postanowienie Nr 381/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 484 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 401 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 270 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 403 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 265 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 404 w/s zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 264 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 409 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 275 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 410 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 269 KB
INFORMACJA WYBORCZA DLA WYBORCÓW Z OKW NR 4 12 KB
KOMUNIKAT dla osób niepełnosprawnych 27 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 421 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 269 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 422 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 267 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 427 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 268 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 428 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 268 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 429 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 263 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Nr 431 w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w mieście Piotrkowie Trybunalskim 274 KB
Postanowienie Nr 435/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Piotrków Trybunalski 271 KB
Postanowienie Nr 436/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w mieście Piotrków Trybunalski 272 KB
Postanowienie Nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w mieście Piotrków Trybunalski 265 KB
Ogłoszenie o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych 23 KB
Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na Posłów MB
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 28 MB
Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10 MB
artykuł nr 2

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

K O M U N I K A T

 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1300
w sali nr 1
       

 

Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy Pasażu Karola Rudowskiego 10   

 

odbędzie się publiczne losowanie

kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych  

 

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Załączniki:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 648 KB
*Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia: głosowanie korespondencyjne 33 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 409 KB
Postanowienie Nr 41 z dnia 26 marca 2019 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach do Parlamentu Europejskiego 434 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego MB
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r. 386 KB
Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do miasta Piotrków Trybunalski 545 KB
Informacja z dnia 26 kwietnia 2019 r. o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kamieńsk 519 KB
Postanowienie Nr 111 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 maja 2019 r. MB
Informacja o ustalonym harmonogramie spotkań komisji wyborczych 51 KB
Postanowienie Nr 134/19 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW MB
Komunikat w/s samochodu dla osób niepełnosprawnych 27 KB
Ogłoszenie o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych 23 KB
Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego MB
artykuł nr 3

Wybory Samorządowe 2018

Wszelkie informacje dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych: https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Uchwała PKW z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Organ rejestrujący – Państwowa Komisja Wyborcza

 

 

Załączniki:
Postanowienie w/s powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych 725 KB
Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi MB
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MB
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 630 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 7 września 2018 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego 15 KB
Informacja od Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. 423 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 14 MB
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKW 111 KB
Poprawny harmonogram pierwszych spotkań OKW 103 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 17 w mieście Piotrków Trybunalski 239 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w mieście Piotrków Trybunalski 250 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 244 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 31 w mieście Piotrków Trybunalski 245 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 34 w mieście Piotrków Trybunalski 242 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 37 w mieście Piotrków Trybunalski 247 KB
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych 447 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w mieście Piotrków Trybunalski 241 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 269 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 36 w mieście Piotrków Trybunalski 239 KB
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 391 KB
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2018 r. w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w mieście Piotrków Trybunalski MB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 242 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 213 KB
Ogłoszenie o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW w lokalach wyborczych 23 KB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. - uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 227 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 602 KB
artykuł nr 4

Informacje dla Mieszkańców