główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2018

Wszelkie informacje dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacje dotyczące Wyborów Samorządowych: https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Uchwała PKW z dn. 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Organ rejestrujący – Państwowa Komisja Wyborcza

Załączniki:
Postanowienie w/s powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych 725.196 KB
Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 1.060 MB
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3.665 MB
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 629.999 KB
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 7 września 2018 r. w/s informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborach Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2.805 MB
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego 15.456 KB
Informacja od Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2018 r. 423.193 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r. w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 14.268 MB
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKW 110.902 KB
Poprawny harmonogram pierwszych spotkań OKW 103.464 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 17 w mieście Piotrków Trybunalski 238.660 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w mieście Piotrków Trybunalski 249.991 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Glosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 243.653 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 31 w mieście Piotrków Trybunalski 244.557 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 34 w mieście Piotrków Trybunalski 241.990 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 37 w mieście Piotrków Trybunalski 246.942 KB
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych 446.738 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w mieście Piotrków Trybunalski 241.163 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski 268.550 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 36 w mieście Piotrków Trybunalski 239.042 KB
artykuł nr 2

Informacje dla Mieszkańców