główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8999910
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1125410
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1125410
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 42969
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 40065
   Wykaz numerów telefonów 42054
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12601
Organy
   Prezydent Miasta 20479
     Kompetencje 3420
     Kontakt, dyżur 3432
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1620
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 3057
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1716
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1577
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1201
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1305
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1308
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1137
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1211
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1427
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1515
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1222
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1292
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1215
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1169
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1266
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1277
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1078
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 862
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1267
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1170
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1207
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1108
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1116
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1223
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1289
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1290
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1279
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1201
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1144
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1518
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1185
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1144
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1125
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1130
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1178
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1067
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1258
     Komisje 2051
   Z-cy Prezydenta Miasta 17724
     Kompetencje 2210
     Kontakt i Dyżury 2403
   Sekretarz Miasta 12254
   Skarbnik Miasta 9973
   Rada Miasta 19106
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2123
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1788
     Komisja Oświaty i Nauki 2025
     Komisja Rewizyjna 1745
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1791
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1840
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1748
   Komórki organizacyjne 46094
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 17823
    ›    Biuro Prawne 2496
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1981
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4249
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2219
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 5500
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 4270
    ›    Biuro Prasowe 3057
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2452
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 14634
    ›    Referat Edukacji 5767
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4057
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3358
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2267
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2993
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 5001
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12377
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3879
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 7252
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5214
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5651
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 505
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7499
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2692
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2292
    ›    Referat Księgowości 2400
    ›    Referat Dochodów 2450
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 958
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10533
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3327
    ›    Referat Administracji i Majątku 2409
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2519
    ›    Referat Informatyki 2313
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3372
    ›    Referat Komunikacji 2954
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2533
    ›    Biuro Rady Miasta 1767
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2345
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 1813
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1783
   Samodzielne stanowiska 14600
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3437
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2616
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 3254
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2634
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 753
     Prezydium Rady 210
     Skład Rady 385
     Komisje Rady 147
     Interpelacje i zapytania radnych 212
     Dyżury radnych 107
   Sesje Rady 140
     Rok 2018 381
    ›    Sesja I 296
    ›    Sesja II 87
    ›    Sesja III 52
   Uchwały 39907
     Rok 2018 2011
    ›    I kwartał 1194
    ›    II kwartał 1018
    ›    III kwartał 683
    ›    IV kwartał 562
     Rok 2017 2912
    ›    I kwartał 2092
    ›    II kwartał 1387
    ›    III kwartał 1098
    ›    IV kwartał 1331
     Rok 2016 2933
    ›    I kwartał 1928
    ›    II kwartał 1670
    ›    III kwartał 1235
    ›    IV kwartał 3487
     Rok 2015 3425
    ›    I kwartał 2443
    ›    II kwartał 1852
    ›    III kwartał 1520
    ›    IV kwartał 2473
     Rok 2014 3185
    ›    I kwartał 2271
    ›    II kwartał 2024
    ›    III kwartał 1665
    ›    IV kwartał 2139
     Rok 2013 3458
    ›    I kwartał 2906
    ›    II kwartał 2069
    ›    III kwartał 1766
    ›    IV kwartał 2264
     Rok 2012 4798
    ›    I kwartał 2713
    ›    II kwartał 2474
    ›    III kwartał 2243
    ›    IV kwartał 3054
     Rok 2011 4503
    ›    I kwartał 3284
    ›    II kwartał 2361
    ›    III kwartał 2334
    ›    IV kwartał 3478
     Rok 2010 4085
    ›    I kwartał 2517
    ›    II kwartał 2504
    ›    III kwartał 2072
    ›    IV kwartał 3248
     Rok 2009 4328
    ›    I kwartał 3354
    ›    II kwartał 2967
    ›    III kwartał 2240
    ›    IV kwartał 3228
     Rok 2008 4839
    ›    I kwartał 3161
    ›    II kwartał 3150
    ›    III kwartał 2601
    ›    IV kwartał 3227
     Rok 2007 4414
    ›    I kwartał 3065
    ›    II kwartał 2691
    ›    III kwartał 2314
    ›    IV kwartał 3118
     Rok 2006 4377
    ›    I kwartał 3080
    ›    II kwartał 2977
    ›    III kwartał 2842
    ›    IV kwartał 2775
     Rok 2005 3789
    ›    I kwartał 2879
    ›    II kwartał 3353
    ›    III kwartał 2012
    ›    IV kwartał 3686
     Rok 2004 1606
    ›    IV kwartał - projekty 1171
    ›    III kwartał - projekty 1019
    ›    II kwartał - projekty 1202
    ›    I kwartał - projekty 1373
     Rok 2004 3271
    ›    IV kwartał 3445
    ›    III kwartał 1924
    ›    II kwartał 2585
    ›    I kwartał 2144
     Rok 2003 2575
    ›    I Kwartał 1663
    ›    II Kwartał 1616
    ›    III Kwartał 1397
    ›    IV Kwartał 2723
     Rok 2002 2131
    ›    IV Kwartał 1779
   Protokoły z sesji Rady Miasta 1778
     Kadencja 2018-2023 142
     Kadencja 2014-2018 3604
     Kadencja 2010-2014 2832
   Oświadczenia majątkowe 292
     Rok 2018 224
   Transmisja online sesji 2192
Prawo Lokalne
   Statut 8639
   Regulamin 12941
   Budżet 18543
     Budżet Miasta - 2019 r. 48
     Budżet Miasta - 2018 r. 1533
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 108
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 79
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 58
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 47
     Budżet Miasta - 2017 r. 2201
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 311
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 252
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 231
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 170
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 207
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 154
     Budżet Miasta - 2016 r. 2896
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 503
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 468
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 579
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 519
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 394
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 480
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 745
     Budżet Miasta - 2015 r. 2521
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1485
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1923
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1032
     Budżet Miasta - 2014 r. 2707
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1682
     Budżet Miasta - 2013 r. 2983
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1572
     Budżet Miasta - 2012 r. 2892
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1400
     Budżet Miasta - 2011 r. 3020
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1144
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1491
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1354
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1883
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 999
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2031
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1155
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1329
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2344
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1445
    ›    Informator budżetowy 1078
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2336
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1288
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1097
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1205
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2053
    ›    Wykonanie budżetu 1378
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1385
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1717
    ›    Wykonanie budżetu 1059
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1162
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1176
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1873
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1558
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1288
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1852
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1590
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1082
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2490
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2052
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1613
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1209
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1483
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2202
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 26
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. 396
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 27
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5059
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1111
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 265
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 221
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 41
   Projekty Uchwał 9059
     Rok 2018 1105
    ›    I kwartał 589
    ›    II kwartał 490
    ›    III kwartał 313
    ›    IV kwartał 378
     Rok 2017 1438
    ›    I kwartał 848
    ›    II kwartał 619
    ›    III kwartał 618
    ›    IV kwartał 825
     Rok 2016 1126
    ›    I kwartał 731
    ›    II kwartał 894
    ›    III kwartał 644
    ›    IV kwartał 968
     Rok 2015 1282
    ›    I kwartał 1296
    ›    II kwartał 1140
    ›    III kwartał 1000
    ›    IV kwartał 1054
     Rok 2014 1086
    ›    I kwartał 1129
    ›    II kwartał 1060
    ›    III kwartał 814
    ›    IV kwartał 963
     Rok 2013 1450
    ›    I kwartał 1660
    ›    II kwartał 1128
    ›    III kwartał 1144
    ›    IV kwartał 1491
     Rok 2012 1689
    ›    I kwartał 1710
    ›    II kwartał 1508
    ›    III kwartał 1300
    ›    IV kwartał 1413
     Rok 2011 1150
    ›    III kwartał 996
    ›    IV kwartał 1960
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 108277
     Rok 2018 10297
    ›    I kwartał 7491
    ›    II kwartał 6023
    ›    III kwartał 5554
    ›    IV kwartał 4505
     Rok 2017 12032
    ›    I kwartał 7458
    ›    II kwartał 10699
    ›    III kwartał 4441
    ›    IV kwartał 3830
     Rok 2016 12893
    ›    I kwartał 6591
    ›    II kwartał 9016
    ›    III kwartał 4803
    ›    IV kwartał 6958
     Rok 2015 14117
    ›    I kwartał 8804
    ›    II kwartał 7524
    ›    III kwartał 6431
    ›    IV kwartał 6537
     Rok 2014 11448
    ›    I kwartał 6608
    ›    II kwartał 8219
    ›    III kwartał 8269
    ›    IV kwartał 7385
     Rok 2013 9303
    ›    I kwartał 8637
    ›    II kwartał 7804
    ›    III kwartał 8777
    ›    IV kwartał 6364
     Rok 2012 9956
    ›    I kwartał 11507
    ›    II kwartał 10896
    ›    III kwartał 9821
    ›    IV kwartał 8339
     Rok 2011 9303
    ›    I kwartał 10563
    ›    II kwartał 9273
    ›    III kwartał 9088
    ›    IV kwartał 8562
     Rok 2010 7569
    ›    I kwartał 7900
    ›    II kwartał 6188
    ›    III kwartał 7948
    ›    IV kwartał 7077
     Rok 2009 7643
    ›    I kwartał 8458
    ›    II kwartał 8625
    ›    III kwartał 8078
    ›    IV kwartał 6813
     Rok 2008 6625
    ›    I kwartał 7788
    ›    II kwartał 7346
    ›    III kwartał 7169
    ›    IV kwartał 7435
     Rok 2007 5536
    ›    I kwartał 8125
    ›    II kwartał 6941
    ›    III kwartał 7374
    ›    IV kwartał 5603
     Rok 2006 4167
    ›    I kwartał 7325
    ›    II kwartał 4025
    ›    III kwartał 7010
    ›    IV kwartał 8165
     Rok 2005 3085
    ›    I kwartał 5733
    ›    II kwatrał 4728
    ›    III kwartał 7426
    ›    IV kwartał 6580
     Rok 2004 2357
    ›    I półrocze 2004 8158
    ›    II półrocze 2004 10173
     Rok 2003 - rejestr 11958
     Rok 2002 - rejestr 3725
   Podatki i opłaty lokalne 21551
     Podatek od nieruchomości 20670
     Podatek od środków transportowych 6154
     Podatek rolny 3149
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1677
     Podatek leśny 1959
     Opłata posiadania psów 2744
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1813
     Opłata targowa 2026
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2248
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1584
     Należności cywilnoprawne 1927
     Opłata prolongacyjna 415
     Opłata za wodę i ścieki 54
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 20
   Pomoc publiczna 4806
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4873
     Rok 2018 367
     Rok 2017 852
     Rok 2016 888
     Rok 2015 1271
     Rok 2014 1316
     Rok 2013 1637
     Rok 2012 2585
   Programy i strategie 5289
     Strategia Rozwoju Miasta 6177
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1410
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1414
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3703
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1560
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 785
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 565
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1073
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1523
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2714
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1547
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 2064
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 983
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 855
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3878
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1680
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1180
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 424
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 119
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 295
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1192
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1345
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 157
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 571
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 314
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 154
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 140
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 97
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 1453
     Rok 2018 1290
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5246
     Rok 2018 1567
     Rok 2017 3771
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 10589
     Rok 2018 31072
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 21263
     Rok 2018 12339
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 3426
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 2088
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 209312
     Rok 2017 4048
     Rok 2018 1289
   Konkursy 2546
     Rok 2017 3160
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 58083
     Rok 2018 14516
    ›    Ogłoszenia 6925
    ›    Platforma zakupowa 858
    ›    Baza konkurencyjności 460
    ›    Rozeznanie rynku 4170
     Rok 2017 4235
    ›    I półrocze 17418
    ›    II półrocze 26146
    ›    Platforma zakupowa 1221
    ›    Baza konkurencyjności 442
     Rok 2016 10488
    ›    I półrocze 28466
    ›    II półrocze 18214
     Rok 2015 20258
    ›    I półrocze 42936
    ›    II półrocze 22853
     Rok 2014 5336
    ›    I półrocze 15447
    ›    II półrocze 23719
     Rok 2013 5597
    ›    I półrocze 10747
    ›    II półrocze 9231
     Rok 2012 5427
    ›    I półrocze 8995
    ›    II półrocze 11949
     Rok 2011 5386
    ›    I półrocze 14498
    ›    II półrocze 13701
     Rok 2010 6300
    ›    I półrocze 49474
    ›    II półrocze 16584
     2009 - II półrocze 48584
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 8626
     Rok 2003 15346
     Rok 2004 - I półrocze 21060
     Rok 2004 - II półrocze 31485
     Rok 2005 - I półrocze 35312
     Rok 2005 - II półrocze 44096
     Rok 2006 - I półrocze 38838
     Rok 2006 - II półrocze 36164
     Rok 2007 - I półrocze 25077
     Rok 2007 - II półrocze 52652
     Rok 2008 - I półrocze 21152
     Rok 2008 - II półrocze 22388
     Rok 2009 - I półrocze 31550
     Rok 2009 - II półrocze 27963
     Rok 2010 - I półrocze 59781
     Rok 2010 - II półrocze 20921
     Rok 2011 - I półrocze 21541
     Rok 2011 - II półrocze 37176
     Rok 2012 - I półrocze 24113
     Rok 2012 - II półrocze 26387
     Rok 2013 - I półrocze 22827
     Rok 2013 - II półrocze 20557
     Rok 2014 - I półrocze 26632
     Rok 2014 - II półrocze 28880
     Rok 2015 - I półrocze 42008
     Rok 2015 - II półrocze 719470
     Rok 2016 - I półrocze 21783
     Rok 2016 - II półrocze 26068
     Rok 2017 - I półrocze 30342
     Rok 2017 - II półrocze 19020
   Archiwum - Zapytania o cenę 7333
     Rok 2015 35682
     Rok 2014 961
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 288
     Rok 2017 2277
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 311
     Rok 2017 12873
     Rok 2016 13478
     Rok 2015 18024
     Rok 2014 7320
     Rok 2013 1008
     Rok 2012 5247
     Rok 2011 6227
     Rok 2010 38175
     Rok 2009 5083
     Rok 2008 2508
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4716
   Udostępnianie informacji publicznej 8007
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2513
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 16688
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 567
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1722
     Referat Spraw Obywatelskich 3111
     Referat Ewidencji Ludności 4153
     Urząd Stanu Cywilnego 2822
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2506
     Referat Dochodów 1346
     Referat Administracji i Majatku 1649
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2242
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2632
     Referat Architektury i Budownictwa 6230
     Referat Komunikacji 3782
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2684
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1622
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1326
     Referat Edukacji 2437
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 360
     Centrum Informacji Turystycznej 300
   Lobbing 44
   Nieodpłatna pomoc prawna 2391
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1147
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 2316
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 8906
     Rok 2018 2942
    ›    I półrocze 2792
    ›    II półrocze 2167
     Rok 2017 2542
    ›    I półrocze 2266
    ›    II półrocze 2439
     Rok 2016 3352
    ›    II półrocze 2610
    ›    I półrocze 3640
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 53839
     Rok 2018 3190
    ›    I półrocze 9232
    ›    II półrocze 7203
   Informacja o wynikach przetargów 4168
     Rok 2018 1981
     Rok 2017 1924
     Rok 2016 2934
   Ogłoszenia najem lokali 1968
     Rok 2018 909
     Rok 2017 738
     Rok 2016 1229
   Konkursy 1757
     2014 2396
   Archiwum ogłoszeń 1210
     Rok 2017 - I półrocze 6667
     Rok 2017 - II półrocze 7345
     Rok 2016 - I półrocze 9535
     Rok 2016 - II półrocze 7388
     Rok 2015 - I półrocze 6021
     Rok 2015 - II półrocze 17460
     Rok 2014 - I półrocze 5665
     Rok 2014 - II półrocze 5148
     Rok 2013 - I półrocze 5042
     Rok 2013 - II półrocze 6160
     Rok 2012 - I półrocze 4200
     Rok 2012 - II półrocze 7874
     Rok 2011 - I półrocze 8555
     Rok 2011 - II półrocze 6615
     Rok 2010 - I półrocze 7699
     Rok 2010 - II półrocze 7439
     Rok 2009 - II półrocze 33421
     Rok 2009 - I półrocze 23930
     Rok 2008 - II półrocze 13778
     Rok 2008 - I półrocze 10005
     Rok 2007 - II półrocze 14510
     Rok 2007 - I półrocze 10238
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 49326
     Rok 2018 2973
    ›    I kwartał 2006
    ›    II kwartał 1181
    ›    III kwartał 972
    ›    IV kwartał 1150
     Rok 2017 4178
    ›    I kwartał 3215
    ›    II kwartał 2935
    ›    III kwartał 1384
    ›    IV kwartał 1663
     Rok 2016 3948
    ›    II kwartał 2522
    ›    III kwartał 2613
    ›    IV kwartał 5178
    ›    I kwartał 3170
    ›    Rok 2003 15067
    ›    Rok 2004 27577
    ›    Rok 2005 42196
    ›    Rok 2006 39506
    ›    Rok 2007 23403
    ›    Rok 2008 33093
    ›    Rok 2009 31397
     Archiwum 1575
    ›    Rok 2010 32666
    ›    Rok 2011 16878
    ›    Rok 2012 22034
    ›    Rok 2013 14944
    ›    Rok 2014 9576
    ›    Rok 2015 20777
   Ogłoszenia innych organów 12927
     Rok 2018 987
     Rok 2017 1553
     Rok 2016 2914
     Rok 2015 16545
     Rok 2014 4027
     Rok 2013 4408
     Rok 2012 5206
     Rok 2011 4706
     Rok 2010 4217
     Rok 2009 3785
   Biuro Rzeczy Znalezionych 3597
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 2310
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 438673
     Rok 2018 36394
    ›    I kwartał 22113
    ›    II kwartał 11673
    ›    III kwartał 16424
    ›    IV kwartał 13499
     Rok 2017 54077
    ›    I kwartał 10205
    ›    II kwartał 13234
    ›    III kwartał 9788
    ›    IV kwartał 15047
    ›    I kwartał 18727
    ›    II kwartał 11408
    ›    III kwartał 10020
    ›    IV kwartał 10436
     Rok 2016 1587
     Rok 2015 27764
    ›    I kwartał 11767
    ›    II kwartał 12047
    ›    III kwartał 15467
    ›    IV kwartał 13329
     Rok 2014 31276
    ›    I kwartał 14058
    ›    II kwartał 15566
    ›    III kwartał 20217
    ›    IV kwartał 14459
     Rok 2013 35891
    ›    I kwartał 15417
    ›    II kwartał 18044
    ›    III kwartał 17771
    ›    IV kwartał 15604
     Rok 2012 40678
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17648
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18576
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18227
    ›    IV kwartał 20675
   Nabory z poprzednich lat 5617
     2005 r. 8392
    ›    III kwartał 3650
    ›    IV kwartał 17213
     2006 r. 39481
    ›    I kwartał 15998
    ›    II kwartał 16658
    ›    III kwartał 13744
    ›    IV kwartał 22308
     2007 r. 63220
    ›    I kwartał 25271
    ›    II kwartał 23672
    ›    III kwartał 22629
    ›    IV kwartał 20536
     2008 r. 51028
    ›    I kwartał 13516
    ›    II kwartał 17284
    ›    III kwartał 22144
    ›    IV kwartał 27382
     2009 r. 60961
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22661
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19357
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28701
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20960
     2010 r. 53509
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19641
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25751
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24224
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22181
     Rok 2011 44740
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19259
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20658
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18879
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24115
   System zatrudniania 15349
Wybory
   Wybory, referenda 8566
   Wybory ławników 4518
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 11967
     Zmiana ustroju oświaty 49
     Szkoły i placówki niepubliczne 138
      Wpis do ewidencji 62
     Dotacje 103
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 65
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19912
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4057
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12365
     Miejski Ośrodek Kultury 3007
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11072
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3123
     Miejski Żłobek Dzienny 2848
     Centrum Usług Wspólnych 3979
     Ośrodek Działań Artystycznych 2001
     Muzeum 2314
     Miejska Biblioteka Publiczna 2054
     Straż Miejska 7794
     Dom Pomocy Społecznej 3075
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3222
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2694
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2365
     Dom Dziecka 2621
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2325
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2226
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 141
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 121
     Centrum Kształcenia Praktycznego 124
   Jednostki pomocnicze 7732
   Zgromadzenia 2221
   Organizacje pozarządowe 7088
     Ogłoszenia i aktualności 3619
    ›    Rok 2017 9629
    ›    Rok 2018 9461
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7718
    ›    Lata 2010-2012 7355
    ›    Rok 2013 2046
    ›    Rok 2014 2075
    ›    Rok 2015 14299
    ›    Rok 2016 6336
     Archiwum 122
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8993
   Oferty inwestycyjne 5849
    ›    Stan elektryfikacji 625
    ›    Stan gospodarki komunalnej 479
    ›    Stan telefonizacji 332
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4317
   Oświadczenia majątkowe 32596
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 680
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 278
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 278
    ›    Kierownicy podległych jednostek 360
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 520
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 103
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 3376
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1186
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2568
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2484
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3492
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 3846
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1677
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2849
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2353
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4214
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4273
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1930
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3397
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3463
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5025
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4176
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2113
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4271
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3031
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5715
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 3929
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1722
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2767
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2342
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4165
     Oświadczenia majątkowe - 2012 r. 3178
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1459
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2926
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2387
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3726
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1786
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3711
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3648
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5778
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2674
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4540
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3424
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7191
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2723
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2956
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1681
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2910
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2413
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5440
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2134
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3387
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2803
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4308
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2310
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3888
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3281
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5509
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2734
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3498
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1968
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3075
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3047
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5797
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2060
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1793
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3448
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3089
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4873
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1816
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3340
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2710
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5145
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1721
   Audyt wewnętrzny 5103
     Procedury audytu wewnętrznego 1917
   Kontrole 15372
    ›    ROK 2014 1473
    ›    ROK 2015 1634
     PLANY KONTROLI 2319
    ›    ROK 2016 1364
    ›    ROK 2017 1043
    ›    ROK 2018 811
    ›    ROK 2014 1850
    ›    ROK 2015 2455
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 3673
    ›    ROK 2016 2617
    ›    ROK 2017 1888
    ›    Rok 2018 427
    ›    ROK 2014 1400
    ›    ROK 2015 1519
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1217
    ›    ROK 2016 924
    ›    ROK 2017 579
    ›    ROK 2018 205
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1050
    ›    ROK 2016 649
    ›    ROK 2015 584
    ›    ROK 2017 578
    ›    ROK 2018 92
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 464
    ›    ROK 2016 450
    ›    ROK 2015 469
    ›    ROK 2017 272
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8219
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2350
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1902
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2622
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2137
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2036
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1910
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2347
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2089
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2085
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2890
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1937
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2845
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1839
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1883
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2122
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2078
     ARCHIWUM 546
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4265
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 91
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 260
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 332
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 532
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 642
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 893
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1883
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 908
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 860
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 792
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1006
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 802
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 967
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1069
   Rejestry i ewidencje 11162
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5957
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4026
   Analiza zdawalności OSK 599
    ›    Rok 2016 1019
    ›    Rok 2017 290
    ›    Rok 2018 103
     Wykaz zdawalności OSK 80
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 216
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 248
     Procedura postępowania 53
     Wykaz OSK i wykaz SKP 82
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2110
   Redakcja Biuletynu 5411
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 500
     I kwartał 251
     II kwartał 180
     III kwartał 123
     IV kwartał 108
   2017 939
     I kwartał 487
     II kwartał 308
     III kwartał 301
     IV kwartał 264