główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8014325
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1016593
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1016593
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 36037
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 36073
   Wykaz numerów telefonów 32965
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 11696
Organy
   Prezydent Miasta 17288
     Kompetencje 3087
     Kontakt, dyżur 2699
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1420
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2733
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1492
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1420
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1037
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1103
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1117
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 969
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1062
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1252
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1339
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1040
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1109
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1058
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 995
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1087
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1111
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 898
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 731
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1094
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1003
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1029
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 948
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 960
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1064
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1099
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1119
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1129
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1023
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 969
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1317
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1008
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 993
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 949
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 971
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1005
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 925
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1087
     Komisje 1692
   Z-cy Prezydenta Miasta 15258
     Kompetencje 1997
     Kontakt i Dyżury 2094
   Sekretarz Miasta 11132
   Skarbnik Miasta 9146
   Rada Miasta 17385
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2023
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1695
     Komisja Oświaty i Nauki 1923
     Komisja Rewizyjna 1639
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1675
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1747
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1652
   Komórki organizacyjne 42932
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 16683
    ›    Biuro Prawne 2248
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1750
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3262
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2020
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 3848
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 2649
    ›    Biuro Prasowe 2522
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2066
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 13594
    ›    Referat Edukacji 4537
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3341
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2891
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2007
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2529
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 3919
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 11545
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3143
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 5135
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 4580
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4311
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 138
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 6952
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2385
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 1995
    ›    Referat Księgowości 2111
    ›    Referat Dochodów 2125
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 762
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 9739
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2995
    ›    Referat Administracji i Majątku 2156
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2291
    ›    Referat Informatyki 2020
    ›    Referat Ewidencji Ludności 2884
    ›    Referat Komunikacji 2595
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2279
    ›    Biuro Rady Miasta 1502
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 1925
    ›    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji 1494
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1523
   Samodzielne stanowiska 13526
     Asystent i Doradca Prezydenta Miasta 2720
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3111
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2450
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2947
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2438
Prawo Lokalne
   Statut 7844
   Regulamin 11997
   Budżet 17186
     Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4562
    ›    Sprawozdanie z realizacji WPF 905
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 69
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 6
     Budżet Miasta - 2017 r. 1362
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 142
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 79
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 12
     Budżet Miasta - 2016 r. 2387
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 299
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 299
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 392
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 311
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 186
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 148
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 199
     Budżet Miasta - 2015 r. 2237
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1256
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1508
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 693
     Budżet Miasta - 2014 r. 2503
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1325
     Budżet Miasta - 2013 r. 2820
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1334
     Budżet Miasta - 2012 r. 2748
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1179
     Budżet Miasta - 2011 r. 2914
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 959
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1343
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1205
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1725
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 873
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 1874
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1013
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1186
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2190
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1286
    ›    Informator budżetowy 944
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2184
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1149
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 899
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1080
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 1881
    ›    Wykonanie budżetu 1166
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1264
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1564
    ›    Wykonanie budżetu 933
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1026
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1002
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1705
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1393
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1123
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1675
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1427
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 945
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2391
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 1898
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1448
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1057
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1301
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2077
   Projekty Uchwał 7415
     Rok 2017 1024
    ›    I kwartał 642
    ›    II kwartał 447
    ›    III kwartał 395
    ›    IV kwartał 167
     Rok 2016 994
    ›    I kwartał 598
    ›    II kwartał 723
    ›    III kwartał 492
    ›    IV kwartał 758
     Rok 2015 1176
    ›    I kwartał 1145
    ›    II kwartał 942
    ›    III kwartał 822
    ›    IV kwartał 881
     Rok 2014 989
    ›    I kwartał 969
    ›    II kwartał 899
    ›    III kwartał 662
    ›    IV kwartał 810
     Rok 2013 1367
    ›    I kwartał 1478
    ›    II kwartał 959
    ›    III kwartał 959
    ›    IV kwartał 1310
     Rok 2012 1596
    ›    I kwartał 1535
    ›    II kwartał 1351
    ›    III kwartał 1142
    ›    IV kwartał 1258
     Rok 2011 1070
    ›    III kwartał 870
    ›    IV kwartał 1781
   Uchwały 35918
     Rok 2017 1672
    ›    I kwartał 1548
    ›    II kwartał 932
    ›    III kwartał 580
    ›    IV kwartał 246
     Rok 2016 2460
    ›    I kwartał 1638
    ›    II kwartał 1351
    ›    III kwartał 955
    ›    IV kwartał 1641
     Rok 2015 3106
    ›    I kwartał 2171
    ›    II kwartał 1604
    ›    III kwartał 1288
    ›    IV kwartał 2105
     Rok 2014 2957
    ›    I kwartał 2060
    ›    II kwartał 1813
    ›    III kwartał 1474
    ›    IV kwartał 1887
     Rok 2013 3309
    ›    I kwartał 2680
    ›    II kwartał 1895
    ›    III kwartał 1585
    ›    IV kwartał 2061
     Rok 2012 4515
    ›    I kwartał 2494
    ›    II kwartał 2291
    ›    III kwartał 1996
    ›    IV kwartał 2796
     Rok 2011 4292
    ›    I kwartał 3066
    ›    II kwartał 2157
    ›    III kwartał 2147
    ›    IV kwartał 3236
     Rok 2010 3867
    ›    I kwartał 2350
    ›    II kwartał 2273
    ›    III kwartał 1880
    ›    IV kwartał 3009
     Rok 2009 4133
    ›    I kwartał 3062
    ›    II kwartał 2746
    ›    III kwartał 2041
    ›    IV kwartał 3044
     Rok 2008 4660
    ›    I kwartał 2936
    ›    II kwartał 2855
    ›    III kwartał 2406
    ›    IV kwartał 3038
     Rok 2007 4272
    ›    I kwartał 2881
    ›    II kwartał 2484
    ›    III kwartał 2169
    ›    IV kwartał 2924
     Rok 2006 4177
    ›    I kwartał 2849
    ›    II kwartał 2790
    ›    III kwartał 2668
    ›    IV kwartał 2632
     Rok 2005 3632
    ›    I kwartał 2658
    ›    II kwartał 3099
    ›    III kwartał 1845
    ›    IV kwartał 3505
     Rok 2004 1510
    ›    IV kwartał - projekty 1044
    ›    III kwartał - projekty 901
    ›    II kwartał - projekty 1070
    ›    I kwartał - projekty 1223
     Rok 2004 3125
    ›    IV kwartał 3270
    ›    III kwartał 1762
    ›    II kwartał 2414
    ›    I kwartał 1942
     Rok 2003 2451
    ›    I Kwartał 1490
    ›    II Kwartał 1484
    ›    III Kwartał 1227
    ›    IV Kwartał 2508
     Rok 2002 1966
    ›    IV Kwartał 1598
   Protokoły z sesji Rady Miasta 480
     Kadencja 2014-2018 2136
     Kadencja 2010-2014 2540
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 95250
     Rok 2017 9129
    ›    I kwartał 6885
    ›    II kwartał 7743
    ›    III kwartał 3888
    ›    IV kwartał 930
     Rok 2016 12381
    ›    I kwartał 6305
    ›    II kwartał 8703
    ›    III kwartał 4543
    ›    IV kwartał 6488
     Rok 2015 13825
    ›    I kwartał 8547
    ›    II kwartał 7136
    ›    III kwartał 6208
    ›    IV kwartał 6272
     Rok 2014 11190
    ›    I kwartał 6398
    ›    II kwartał 7975
    ›    III kwartał 7896
    ›    IV kwartał 7044
     Rok 2013 9106
    ›    I kwartał 8438
    ›    II kwartał 7569
    ›    III kwartał 8627
    ›    IV kwartał 6136
     Rok 2012 9830
    ›    I kwartał 11342
    ›    II kwartał 10721
    ›    III kwartał 9659
    ›    IV kwartał 8132
     Rok 2011 9189
    ›    I kwartał 10368
    ›    II kwartał 9135
    ›    III kwartał 8934
    ›    IV kwartał 8371
     Rok 2010 7461
    ›    I kwartał 7740
    ›    II kwartał 6036
    ›    III kwartał 7756
    ›    IV kwartał 6931
     Rok 2009 7537
    ›    I kwartał 8299
    ›    II kwartał 8474
    ›    III kwartał 7916
    ›    IV kwartał 6652
     Rok 2008 6547
    ›    I kwartał 7638
    ›    II kwartał 7169
    ›    III kwartał 7016
    ›    IV kwartał 7312
     Rok 2007 5418
    ›    I kwartał 7973
    ›    II kwartał 6837
    ›    III kwartał 7244
    ›    IV kwartał 5470
     Rok 2006 4073
    ›    I kwartał 7132
    ›    II kwartał 3878
    ›    III kwartał 6815
    ›    IV kwartał 8007
     Rok 2005 2988
    ›    I kwartał 5628
    ›    II kwatrał 4580
    ›    III kwartał 7282
    ›    IV kwartał 6410
     Rok 2004 2254
    ›    I półrocze 2004 7999
    ›    II półrocze 2004 9996
     Rok 2003 - rejestr 11044
     Rok 2002 - rejestr 3387
   Podatki i opłaty lokalne 19700
     Podatek od nieruchomości 17251
     Podatek od środków transportowych 5292
     Podatek rolny 2815
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1467
     Podatek leśny 1802
     Opłata posiadania psów 2546
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1659
     Opłata targowa 1788
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1980
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1432
     Należności cywilnoprawne 1769
     Opłata prolongacyjna 307
   Pomoc publiczna 4306
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4211
     Rok 2017 417
     Rok 2016 670
     Rok 2015 1057
     Rok 2014 1140
     Rok 2013 1442
     Rok 2012 2316
   Programy i strategie 4745
     Strategia Rozwoju Miasta 5706
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1222
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1217
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3506
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1424
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 550
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 371
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 774
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 596
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2587
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1390
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 1874
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 849
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 746
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3652
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1527
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1013
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 276
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 37
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 70
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 607
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1097
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenie informacyjne 1175
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1535
     Rok 2017 1431
   Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych 10418
    ›    I półrocze 27076
    ›    II półrocze 9590
     Rok 2017 2085
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 205098
     Rok 2017 807
   Konkursy 221
     Rok 2017 256
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 51961
     Rok 2017 3225
    ›    I półrocze 11324
    ›    II półrocze 7945
    ›    Platforma zakupowa 637
    ›    Baza konkurencyjności 139
     Rok 2016 9000
    ›    I półrocze 24689
    ›    II półrocze 17001
     Rok 2015 14774
    ›    I półrocze 39504
    ›    II półrocze 20792
     Rok 2014 5253
    ›    I półrocze 15276
    ›    II półrocze 20383
     Rok 2013 5517
    ›    I półrocze 10587
    ›    II półrocze 9101
     Rok 2012 5324
    ›    I półrocze 8841
    ›    II półrocze 11691
     Rok 2011 5301
    ›    I półrocze 14285
    ›    II półrocze 13554
     Rok 2010 6186
    ›    I półrocze 48829
    ›    II półrocze 16420
     2009 - II półrocze 45866
   Zamówienia z wolnej ręki 17865
     Rok 2017 7668
     Rok 2016 13003
     Rok 2015 15589
     Rok 2014 7183
     Rok 2013 905
     Rok 2012 5143
     Rok 2011 6117
     Rok 2010 38075
     Rok 2009 4983
     Rok 2008 2389
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 6380
     Rok 2003 15045
     Rok 2004 - I półrocze 20814
     Rok 2004 - II półrocze 31105
     Rok 2005 - I półrocze 35014
     Rok 2005 - II półrocze 43846
     Rok 2006 - I półrocze 38694
     Rok 2006 - II półrocze 35992
     Rok 2007 - I półrocze 24917
     Rok 2007 - II półrocze 52431
     Rok 2008 - I półrocze 20987
     Rok 2008 - II półrocze 22235
     Rok 2009 - I półrocze 31354
     Rok 2009 - II półrocze 27820
     Rok 2010 - I półrocze 59592
     Rok 2010 - II półrocze 20672
     Rok 2011 - I półrocze 21231
     Rok 2011 - II półrocze 36874
     Rok 2012 - I półrocze 23867
     Rok 2012 - II półrocze 26141
     Rok 2013 - I półrocze 22572
     Rok 2013 - II półrocze 20327
     Rok 2014 - I półrocze 26294
     Rok 2014 - II półrocze 28605
     Rok 2015 - I półrocze 37804
     Rok 2015 - II półrocze 642652
     Rok 2016 - I półrocze 20960
     Rok 2016 - II półrocze 24866
   Archiwum - Zapytania o cenę 6654
     Rok 2015 29980
     Rok 2014 825
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 735
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 5353
     Rok 2017 1797
    ›    I półrocze 1986
    ›    II półrocze 1341
     Rok 2016 3202
    ›    II półrocze 2456
    ›    I półrocze 3442
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 49920
     Rok 2017 2046
    ›    I półrocze 6439
    ›    II półrocze 3880
   Informacja o wynikach przetargów 2559
     Rok 2017 956
     Rok 2016 2566
   Ogłoszenia najem lokali 1305
     Rok 2017 397
     Rok 2016 1127
   Konkursy 1246
     2014 2283
   Archiwum ogłoszeń 791
     Rok 2016 - I półrocze 9294
     Rok 2016 - II półrocze 7147
     Rok 2015 - I półrocze 5486
     Rok 2015 - II półrocze 14859
     Rok 2014 - I półrocze 5523
     Rok 2014 - II półrocze 4992
     Rok 2013 - I półrocze 4916
     Rok 2013 - II półrocze 6028
     Rok 2012 - I półrocze 4081
     Rok 2012 - II półrocze 7695
     Rok 2011 - I półrocze 8431
     Rok 2011 - II półrocze 6484
     Rok 2010 - I półrocze 7545
     Rok 2010 - II półrocze 7306
     Rok 2009 - II półrocze 33291
     Rok 2009 - I półrocze 23797
     Rok 2008 - II półrocze 13636
     Rok 2008 - I półrocze 9881
     Rok 2007 - II półrocze 14316
     Rok 2007 - I półrocze 10099
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4041
   Udostępnianie informacji publicznej 6643
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2200
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 15290
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 338
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1491
     Referat Spraw Obywatelskich 2786
     Referat Ewidencji Ludności 3503
     Urząd Stanu Cywilnego 2558
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2034
     Referat Dochodów 1249
     Referat Administracji i Majatku 1496
     Referat Usług Komunalnych 1383
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 1994
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2291
     Referat Architektury i Budownictwa 4206
     Referat Komunikacji 3123
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2363
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1467
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1188
     Referat Edukacji 2171
     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji 217
     Centrum Informacji Turystycznej 193
   Nieodpłatna pomoc prawna 954
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 767
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 45304
     Rok 2017 3147
    ›    I kwartał 2923
    ›    II kwartał 2674
    ›    III kwartał 1120
    ›    IV kwartał 737
     Rok 2016 3761
    ›    II kwartał 2228
    ›    III kwartał 2369
    ›    IV kwartał 4989
    ›    I kwartał 2918
    ›    Rok 2003 13765
    ›    Rok 2004 27015
    ›    Rok 2005 41722
    ›    Rok 2006 39256
    ›    Rok 2007 23106
    ›    Rok 2008 32828
    ›    Rok 2009 31114
     Archiwum 1404
    ›    Rok 2010 32339
    ›    Rok 2011 16546
    ›    Rok 2012 21777
    ›    Rok 2013 14653
    ›    Rok 2014 9278
    ›    Rok 2015 16941
   Ogłoszenia innych organów 11647
     Rok 2017 1076
     Rok 2016 2738
     Rok 2015 11005
     Rok 2014 3746
     Rok 2013 4160
     Rok 2012 4981
     Rok 2011 4512
     Rok 2010 4015
     Rok 2009 3580
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2365
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1367
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 398443
     Rok 2017 45914
    ›    I kwartał 9539
    ›    II kwartał 12193
    ›    III kwartał 8144
    ›    IV kwartał 3735
    ›    I kwartał 18348
    ›    II kwartał 11158
    ›    III kwartał 9713
    ›    IV kwartał 10114
     Rok 2016 1203
     Rok 2015 27501
    ›    I kwartał 11563
    ›    II kwartał 11824
    ›    III kwartał 14857
    ›    IV kwartał 12976
     Rok 2014 31071
    ›    I kwartał 13848
    ›    II kwartał 15371
    ›    III kwartał 19973
    ›    IV kwartał 14279
     Rok 2013 35717
    ›    I kwartał 15250
    ›    II kwartał 17747
    ›    III kwartał 17637
    ›    IV kwartał 15461
     Rok 2012 40439
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17474
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18337
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18066
    ›    IV kwartał 20481
   Nabory z poprzednich lat 5191
     2005 r. 8299
    ›    III kwartał 3515
    ›    IV kwartał 17022
     2006 r. 39409
    ›    I kwartał 15832
    ›    II kwartał 16472
    ›    III kwartał 13570
    ›    IV kwartał 22141
     2007 r. 63157
    ›    I kwartał 25083
    ›    II kwartał 23518
    ›    III kwartał 22475
    ›    IV kwartał 20372
     2008 r. 50935
    ›    I kwartał 13373
    ›    II kwartał 17137
    ›    III kwartał 22029
    ›    IV kwartał 27258
     2009 r. 60877
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22498
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19169
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28560
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20817
     2010 r. 53431
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19512
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25630
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24092
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22078
     Rok 2011 44620
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19088
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20459
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18729
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 23966
   System zatrudniania 14163
Wybory
   Wybory, referenda 5818
   Wybory ławników 3884
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 10090
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 18925
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3343
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11374
     Miejski Ośrodek Kultury 2810
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9164
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2697
     Miejski Żłobek Dzienny 2602
     Centrum Usług Wspólnych 3075
     Ośrodek Działań Artystycznych 1803
     Muzeum 1894
     Miejska Biblioteka Publiczna 1888
     Straż Miejska 5831
     Dom Pomocy Społecznej 2905
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2688
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2125
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2179
     Dom Dziecka 2051
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 1973
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1582
   Jednostki pomocnicze 7241
   Zgromadzenia 1438
   Organizacje pozarządowe 6009
     Ogłoszenia i aktualności 2756
    ›    Rok 2017 6739
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7299
    ›    Lata 2010-2012 7168
    ›    Rok 2013 1886
    ›    Rok 2014 1891
    ›    Rok 2015 9060
    ›    Rok 2016 6012
     Archiwum 3
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8561
   Oferty inwestycyjne 5531
    ›    Stan elektryfikacji 497
    ›    Stan gospodarki komunalnej 373
    ›    Stan telefonizacji 233
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4172
   Oświadczenia majątkowe 27153
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 1911
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 969
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1661
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1426
    ›    Kierownicy podległych jednostek 2281
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3879
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1773
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3152
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2815
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4654
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 3912
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1938
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3759
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2632
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5168
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3699
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1556
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2487
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2116
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3834
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2942
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1347
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2707
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2219
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3513
     Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3261
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1610
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3516
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3167
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5469
     Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 4346
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2512
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4362
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3274
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6984
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2603
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2755
     Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2713
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1526
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2757
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2285
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5232
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2070
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3236
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2655
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4221
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2212
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3767
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3101
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5360
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2552
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3346
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1787
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2919
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2852
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5468
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1854
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1689
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3242
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2887
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4722
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1686
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2996
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2527
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4821
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1628
   Audyt wewnętrzny 4402
     Procedury audytu wewnętrznego 1599
   Kontrole 13136
    ›    ROK 2014 1350
    ›    ROK 2015 1500
     PLANY KONTROLI 1360
    ›    ROK 2016 1214
    ›    ROK 2017 658
    ›    ROK 2014 1644
    ›    ROK 2015 2250
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 2347
    ›    ROK 2016 2292
    ›    ROK 2017 1016
    ›    ROK 2014 1228
    ›    ROK 2015 1356
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 829
    ›    ROK 2016 789
    ›    ROK 2017 311
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 590
    ›    ROK 2016 528
    ›    ROK 2015 461
    ›    ROK 2017 251
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 368
    ›    ROK 2016 362
    ›    ROK 2015 383
    ›    ROK 2017 124
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8040
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2190
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1765
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2456
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 1985
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 1936
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1794
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2163
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2004
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 1925
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2672
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1803
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2644
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1679
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1713
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 1905
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 1913
     ARCHIWUM 386
   Informacja o stanie mienia komunalnego 3780
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 93
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 263
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 467
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 579
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 799
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1755
    ›    Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1304
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 838
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 760
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 706
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 937
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 721
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 850
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 961
   Rejestry i ewidencje 9970
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5517
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3622
   Analiza zdawalności OSK 111
     Rok 2016 854
     Rok 2017 51
     Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 37
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1657
   Redakcja Biuletynu 5091
Konsultacje społeczne
   2017 529
     I kwartał 346
     II kwartał 209
     III kwartał 153
     IV kwartał 98