główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8873023
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1112388
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1112388
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 42054
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 39567
   Wykaz numerów telefonów 41033
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12468
Organy
   Prezydent Miasta 19942
     Kompetencje 3388
     Kontakt, dyżur 3348
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1612
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 3030
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1697
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1566
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1176
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1294
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1285
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1125
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1203
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1415
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1504
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1208
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1277
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1207
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1147
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1248
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1266
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1062
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 852
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1253
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1165
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1184
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1100
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1110
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1215
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1278
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1285
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1267
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1188
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1133
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1507
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1169
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1136
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1102
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1121
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1173
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1058
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1241
     Komisje 1967
   Z-cy Prezydenta Miasta 17339
     Kompetencje 2187
     Kontakt i Dyżury 2357
   Sekretarz Miasta 12045
   Skarbnik Miasta 9866
   Rada Miasta 18822
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2110
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1782
     Komisja Oświaty i Nauki 2019
     Komisja Rewizyjna 1725
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1784
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1834
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1737
   Komórki organizacyjne 45685
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 17633
    ›    Biuro Prawne 2474
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1951
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4154
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2195
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 5360
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 4105
    ›    Biuro Prasowe 2982
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2413
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 14512
    ›    Referat Edukacji 5645
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3968
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3297
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2232
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2922
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 4865
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12283
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3812
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 7041
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5144
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5526
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 475
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7422
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2660
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2265
    ›    Referat Księgowości 2373
    ›    Referat Dochodów 2413
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 941
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10432
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3287
    ›    Referat Administracji i Majątku 2386
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2497
    ›    Referat Informatyki 2285
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3320
    ›    Referat Komunikacji 2897
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2510
    ›    Biuro Rady Miasta 1727
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2257
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 1778
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1749
   Samodzielne stanowiska 14470
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3410
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2600
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 3215
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2614
Prawo Lokalne
   Statut 8550
   Regulamin 12870
   Budżet 18324
     Budżet Miasta - 2018 r. 1256
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 94
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 67
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 25
     Budżet Miasta - 2017 r. 2116
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 304
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 237
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 220
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 159
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 190
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 112
     Budżet Miasta - 2016 r. 2864
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 469
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 459
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 570
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 506
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 388
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 456
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 721
     Budżet Miasta - 2015 r. 2493
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1466
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1914
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1005
     Budżet Miasta - 2014 r. 2688
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1665
     Budżet Miasta - 2013 r. 2972
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1561
     Budżet Miasta - 2012 r. 2882
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1392
     Budżet Miasta - 2011 r. 3014
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1132
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1482
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1349
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1880
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 990
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2023
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1151
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1318
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2331
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1438
    ›    Informator budżetowy 1071
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2320
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1277
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1053
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1202
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2046
    ›    Wykonanie budżetu 1363
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1374
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1705
    ›    Wykonanie budżetu 1048
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1150
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1160
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1864
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1546
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1273
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1844
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1576
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1080
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2484
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2044
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1595
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1203
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1470
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2189
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. 328
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 15
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5010
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1102
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 249
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 201
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 32
   Projekty Uchwał 8724
     Rok 2018 821
    ›    I kwartał 577
    ›    II kwartał 472
    ›    III kwartał 267
    ›    IV kwartał 133
     Rok 2017 1409
    ›    I kwartał 830
    ›    II kwartał 604
    ›    III kwartał 605
    ›    IV kwartał 801
     Rok 2016 1109
    ›    I kwartał 720
    ›    II kwartał 886
    ›    III kwartał 634
    ›    IV kwartał 948
     Rok 2015 1269
    ›    I kwartał 1285
    ›    II kwartał 1135
    ›    III kwartał 987
    ›    IV kwartał 1048
     Rok 2014 1076
    ›    I kwartał 1114
    ›    II kwartał 1053
    ›    III kwartał 806
    ›    IV kwartał 951
     Rok 2013 1442
    ›    I kwartał 1646
    ›    II kwartał 1121
    ›    III kwartał 1128
    ›    IV kwartał 1471
     Rok 2012 1682
    ›    I kwartał 1698
    ›    II kwartał 1481
    ›    III kwartał 1295
    ›    IV kwartał 1406
     Rok 2011 1142
    ›    III kwartał 985
    ›    IV kwartał 1944
   Uchwały 39312
     Rok 2018 1639
    ›    I kwartał 1126
    ›    II kwartał 950
    ›    III kwartał 555
    ›    IV kwartał 221
     Rok 2017 2834
    ›    I kwartał 2048
    ›    II kwartał 1338
    ›    III kwartał 1065
    ›    IV kwartał 1257
     Rok 2016 2893
    ›    I kwartał 1905
    ›    II kwartał 1643
    ›    III kwartał 1210
    ›    IV kwartał 3448
     Rok 2015 3392
    ›    I kwartał 2402
    ›    II kwartał 1834
    ›    III kwartał 1503
    ›    IV kwartał 2443
     Rok 2014 3135
    ›    I kwartał 2252
    ›    II kwartał 2009
    ›    III kwartał 1651
    ›    IV kwartał 2089
     Rok 2013 3442
    ›    I kwartał 2871
    ›    II kwartał 2055
    ›    III kwartał 1751
    ›    IV kwartał 2246
     Rok 2012 4768
    ›    I kwartał 2695
    ›    II kwartał 2468
    ›    III kwartał 2229
    ›    IV kwartał 3024
     Rok 2011 4477
    ›    I kwartał 3265
    ›    II kwartał 2348
    ›    III kwartał 2317
    ›    IV kwartał 3460
     Rok 2010 4069
    ›    I kwartał 2511
    ›    II kwartał 2495
    ›    III kwartał 2065
    ›    IV kwartał 3215
     Rok 2009 4312
    ›    I kwartał 3328
    ›    II kwartał 2950
    ›    III kwartał 2217
    ›    IV kwartał 3217
     Rok 2008 4824
    ›    I kwartał 3150
    ›    II kwartał 3139
    ›    III kwartał 2585
    ›    IV kwartał 3207
     Rok 2007 4401
    ›    I kwartał 3045
    ›    II kwartał 2679
    ›    III kwartał 2306
    ›    IV kwartał 3104
     Rok 2006 4360
    ›    I kwartał 3063
    ›    II kwartał 2953
    ›    III kwartał 2832
    ›    IV kwartał 2763
     Rok 2005 3773
    ›    I kwartał 2853
    ›    II kwartał 3329
    ›    III kwartał 1999
    ›    IV kwartał 3678
     Rok 2004 1599
    ›    IV kwartał - projekty 1154
    ›    III kwartał - projekty 1008
    ›    II kwartał - projekty 1195
    ›    I kwartał - projekty 1366
     Rok 2004 3262
    ›    IV kwartał 3435
    ›    III kwartał 1914
    ›    II kwartał 2575
    ›    I kwartał 2129
     Rok 2003 2565
    ›    I Kwartał 1656
    ›    II Kwartał 1610
    ›    III Kwartał 1389
    ›    IV Kwartał 2711
     Rok 2002 2115
    ›    IV Kwartał 1750
   Protokoły z sesji Rady Miasta 1557
     Kadencja 2014-2018 3481
     Kadencja 2010-2014 2810
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 106636
     Rok 2018 8649
    ›    I kwartał 7384
    ›    II kwartał 5833
    ›    III kwartał 5408
    ›    IV kwartał 1331
     Rok 2017 11985
    ›    I kwartał 7431
    ›    II kwartał 10670
    ›    III kwartał 4404
    ›    IV kwartał 3788
     Rok 2016 12856
    ›    I kwartał 6562
    ›    II kwartał 8994
    ›    III kwartał 4784
    ›    IV kwartał 6919
     Rok 2015 14102
    ›    I kwartał 8778
    ›    II kwartał 7462
    ›    III kwartał 6405
    ›    IV kwartał 6510
     Rok 2014 11424
    ›    I kwartał 6586
    ›    II kwartał 8204
    ›    III kwartał 8239
    ›    IV kwartał 7321
     Rok 2013 9277
    ›    I kwartał 8627
    ›    II kwartał 7768
    ›    III kwartał 8773
    ›    IV kwartał 6352
     Rok 2012 9951
    ›    I kwartał 11503
    ›    II kwartał 10891
    ›    III kwartał 9814
    ›    IV kwartał 8324
     Rok 2011 9299
    ›    I kwartał 10545
    ›    II kwartał 9264
    ›    III kwartał 9079
    ›    IV kwartał 8546
     Rok 2010 7565
    ›    I kwartał 7891
    ›    II kwartał 6177
    ›    III kwartał 7939
    ›    IV kwartał 7068
     Rok 2009 7637
    ›    I kwartał 8440
    ›    II kwartał 8606
    ›    III kwartał 8073
    ›    IV kwartał 6804
     Rok 2008 6621
    ›    I kwartał 7781
    ›    II kwartał 7333
    ›    III kwartał 7153
    ›    IV kwartał 7423
     Rok 2007 5529
    ›    I kwartał 8113
    ›    II kwartał 6937
    ›    III kwartał 7364
    ›    IV kwartał 5593
     Rok 2006 4150
    ›    I kwartał 7313
    ›    II kwartał 4014
    ›    III kwartał 6977
    ›    IV kwartał 8154
     Rok 2005 3079
    ›    I kwartał 5730
    ›    II kwatrał 4719
    ›    III kwartał 7419
    ›    IV kwartał 6573
     Rok 2004 2339
    ›    I półrocze 2004 8153
    ›    II półrocze 2004 10161
     Rok 2003 - rejestr 11797
     Rok 2002 - rejestr 3681
   Podatki i opłaty lokalne 21294
     Podatek od nieruchomości 20285
     Podatek od środków transportowych 6086
     Podatek rolny 3103
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1639
     Podatek leśny 1933
     Opłata posiadania psów 2723
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1794
     Opłata targowa 1992
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2220
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1564
     Należności cywilnoprawne 1910
     Opłata prolongacyjna 408
     Opłata za wodę i ścieki 29
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 7
   Pomoc publiczna 4763
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4780
     Rok 2018 290
     Rok 2017 813
     Rok 2016 869
     Rok 2015 1260
     Rok 2014 1303
     Rok 2013 1627
     Rok 2012 2565
   Programy i strategie 5240
     Strategia Rozwoju Miasta 6112
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1396
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1393
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3690
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1550
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 758
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 548
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1064
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1414
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2703
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1540
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 2036
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 980
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 848
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3847
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1674
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1169
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 420
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 112
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 268
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1108
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1324
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 142
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 484
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 266
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 138
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 112
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 79
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 1277
     Rok 2018 1103
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4630
     Rok 2018 1414
     Rok 2017 3167
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 8752
     Rok 2018 25808
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 20436
     Rok 2018 9556
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 2208
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 1394
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 208543
     Rok 2017 3431
     Rok 2018 325
   Konkursy 2319
     Rok 2017 3099
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 56922
     Rok 2018 14181
    ›    Ogłoszenia 5446
    ›    Platforma zakupowa 772
    ›    Baza konkurencyjności 424
    ›    Rozeznanie rynku 2811
     Rok 2017 4226
    ›    I półrocze 16638
    ›    II półrocze 23413
    ›    Platforma zakupowa 1197
    ›    Baza konkurencyjności 426
     Rok 2016 10298
    ›    I półrocze 27934
    ›    II półrocze 18102
     Rok 2015 19513
    ›    I półrocze 42415
    ›    II półrocze 22602
     Rok 2014 5332
    ›    I półrocze 15438
    ›    II półrocze 23206
     Rok 2013 5593
    ›    I półrocze 10734
    ›    II półrocze 9225
     Rok 2012 5408
    ›    I półrocze 8983
    ›    II półrocze 11899
     Rok 2011 5374
    ›    I półrocze 14480
    ›    II półrocze 13683
     Rok 2010 6268
    ›    I półrocze 49463
    ›    II półrocze 16566
     2009 - II półrocze 48581
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 8496
     Rok 2003 15323
     Rok 2004 - I półrocze 21027
     Rok 2004 - II półrocze 31452
     Rok 2005 - I półrocze 35286
     Rok 2005 - II półrocze 44078
     Rok 2006 - I półrocze 38826
     Rok 2006 - II półrocze 36151
     Rok 2007 - I półrocze 25071
     Rok 2007 - II półrocze 52636
     Rok 2008 - I półrocze 21144
     Rok 2008 - II półrocze 22372
     Rok 2009 - I półrocze 31521
     Rok 2009 - II półrocze 27953
     Rok 2010 - I półrocze 59776
     Rok 2010 - II półrocze 20896
     Rok 2011 - I półrocze 21512
     Rok 2011 - II półrocze 37156
     Rok 2012 - I półrocze 24069
     Rok 2012 - II półrocze 26327
     Rok 2013 - I półrocze 22807
     Rok 2013 - II półrocze 20547
     Rok 2014 - I półrocze 26602
     Rok 2014 - II półrocze 28863
     Rok 2015 - I półrocze 41498
     Rok 2015 - II półrocze 718863
     Rok 2016 - I półrocze 21732
     Rok 2016 - II półrocze 25915
     Rok 2017 - I półrocze 30149
     Rok 2017 - II półrocze 18376
   Archiwum - Zapytania o cenę 7292
     Rok 2015 34932
     Rok 2014 953
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 266
     Rok 2017 2268
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 270
     Rok 2017 12282
     Rok 2016 13428
     Rok 2015 17709
     Rok 2014 7309
     Rok 2013 1005
     Rok 2012 5236
     Rok 2011 6219
     Rok 2010 38169
     Rok 2009 5076
     Rok 2008 2497
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4661
   Udostępnianie informacji publicznej 7900
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2490
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 16531
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 550
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1716
     Referat Spraw Obywatelskich 3061
     Referat Ewidencji Ludności 4112
     Urząd Stanu Cywilnego 2806
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2485
     Referat Dochodów 1337
     Referat Administracji i Majatku 1617
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2201
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2583
     Referat Architektury i Budownictwa 6003
     Referat Komunikacji 3680
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2648
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1602
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1302
     Referat Edukacji 2424
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 354
     Centrum Informacji Turystycznej 293
   Lobbing 26
   Nieodpłatna pomoc prawna 2234
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1115
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 2135
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 8313
     Rok 2018 2332
    ›    I półrocze 2635
    ›    II półrocze 1446
     Rok 2017 2531
    ›    I półrocze 2257
    ›    II półrocze 2426
     Rok 2016 3339
    ›    II półrocze 2603
    ›    I półrocze 3628
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 53394
     Rok 2018 2720
    ›    I półrocze 9172
    ›    II półrocze 4189
   Informacja o wynikach przetargów 3918
     Rok 2018 1647
     Rok 2017 1882
     Rok 2016 2862
   Ogłoszenia najem lokali 1888
     Rok 2018 800
     Rok 2017 716
     Rok 2016 1223
   Konkursy 1697
     2014 2386
   Archiwum ogłoszeń 1169
     Rok 2017 - I półrocze 6656
     Rok 2017 - II półrocze 7336
     Rok 2016 - I półrocze 9514
     Rok 2016 - II półrocze 7364
     Rok 2015 - I półrocze 5991
     Rok 2015 - II półrocze 17135
     Rok 2014 - I półrocze 5658
     Rok 2014 - II półrocze 5142
     Rok 2013 - I półrocze 5036
     Rok 2013 - II półrocze 6153
     Rok 2012 - I półrocze 4194
     Rok 2012 - II półrocze 7857
     Rok 2011 - I półrocze 8546
     Rok 2011 - II półrocze 6606
     Rok 2010 - I półrocze 7676
     Rok 2010 - II półrocze 7432
     Rok 2009 - II półrocze 33417
     Rok 2009 - I półrocze 23924
     Rok 2008 - II półrocze 13769
     Rok 2008 - I półrocze 10000
     Rok 2007 - II półrocze 14501
     Rok 2007 - I półrocze 10231
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 48836
     Rok 2018 2511
    ›    I kwartał 1932
    ›    II kwartał 1096
    ›    III kwartał 856
    ›    IV kwartał 643
     Rok 2017 4150
    ›    I kwartał 3206
    ›    II kwartał 2923
    ›    III kwartał 1378
    ›    IV kwartał 1644
     Rok 2016 3939
    ›    II kwartał 2509
    ›    III kwartał 2586
    ›    IV kwartał 5173
    ›    I kwartał 3161
    ›    Rok 2003 14890
    ›    Rok 2004 27539
    ›    Rok 2005 42141
    ›    Rok 2006 39478
    ›    Rok 2007 23394
    ›    Rok 2008 33075
    ›    Rok 2009 31373
     Archiwum 1557
    ›    Rok 2010 32656
    ›    Rok 2011 16859
    ›    Rok 2012 22009
    ›    Rok 2013 14930
    ›    Rok 2014 9557
    ›    Rok 2015 20311
   Ogłoszenia innych organów 12791
     Rok 2018 864
     Rok 2017 1532
     Rok 2016 2907
     Rok 2015 15815
     Rok 2014 4015
     Rok 2013 4396
     Rok 2012 5197
     Rok 2011 4697
     Rok 2010 4215
     Rok 2009 3780
   Biuro Rzeczy Znalezionych 3423
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 2105
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 433047
     Rok 2018 30255
    ›    I kwartał 21867
    ›    II kwartał 11527
    ›    III kwartał 15272
    ›    IV kwartał 5049
     Rok 2017 54031
    ›    I kwartał 10177
    ›    II kwartał 13178
    ›    III kwartał 9761
    ›    IV kwartał 14964
    ›    I kwartał 18711
    ›    II kwartał 11393
    ›    III kwartał 9989
    ›    IV kwartał 10421
     Rok 2016 1564
     Rok 2015 27742
    ›    I kwartał 11742
    ›    II kwartał 12028
    ›    III kwartał 15414
    ›    IV kwartał 13289
     Rok 2014 31257
    ›    I kwartał 14042
    ›    II kwartał 15551
    ›    III kwartał 20201
    ›    IV kwartał 14445
     Rok 2013 35867
    ›    I kwartał 15405
    ›    II kwartał 18029
    ›    III kwartał 17760
    ›    IV kwartał 15593
     Rok 2012 40630
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17634
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18553
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18214
    ›    IV kwartał 20669
   Nabory z poprzednich lat 5583
     2005 r. 8377
    ›    III kwartał 3639
    ›    IV kwartał 17201
     2006 r. 39477
    ›    I kwartał 15992
    ›    II kwartał 16651
    ›    III kwartał 13732
    ›    IV kwartał 22302
     2007 r. 63213
    ›    I kwartał 25237
    ›    II kwartał 23652
    ›    III kwartał 22615
    ›    IV kwartał 20509
     2008 r. 51010
    ›    I kwartał 13505
    ›    II kwartał 17276
    ›    III kwartał 22141
    ›    IV kwartał 27372
     2009 r. 60955
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22647
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19351
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28692
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20952
     2010 r. 53501
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19629
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25744
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24221
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22174
     Rok 2011 44732
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19250
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20652
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18871
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24103
   System zatrudniania 15227
Wybory
   Wybory, referenda 8039
   Wybory ławników 4479
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 11799
     Zmiana ustroju oświaty 11
     Szkoły i placówki niepubliczne 42
      Wpis do ewidencji 19
     Dotacje 20
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19762
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3967
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12283
     Miejski Ośrodek Kultury 2991
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10888
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3087
     Miejski Żłobek Dzienny 2830
     Centrum Usług Wspólnych 3905
     Ośrodek Działań Artystycznych 1984
     Muzeum 2258
     Miejska Biblioteka Publiczna 2043
     Straż Miejska 7710
     Dom Pomocy Społecznej 3064
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3186
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2619
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2347
     Dom Dziecka 2568
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2296
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1780
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 123
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 106
     Centrum Kształcenia Praktycznego 101
   Jednostki pomocnicze 7671
   Zgromadzenia 2134
   Organizacje pozarządowe 7007
     Ogłoszenia i aktualności 3537
    ›    Rok 2017 9611
    ›    Rok 2018 7790
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7669
    ›    Lata 2010-2012 7347
    ›    Rok 2013 2035
    ›    Rok 2014 2063
    ›    Rok 2015 13601
    ›    Rok 2016 6281
     Archiwum 101
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8940
   Oferty inwestycyjne 5820
    ›    Stan elektryfikacji 613
    ›    Stan gospodarki komunalnej 456
    ›    Stan telefonizacji 322
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4299
   Oświadczenia majątkowe 31871
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 156
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 78
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 67
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 80
    ›    Kierownicy podległych jednostek 86
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 115
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 29
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 2993
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1034
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2334
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2278
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3162
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 3806
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1662
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2813
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2333
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4145
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4251
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1917
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3377
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3361
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4983
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4153
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2096
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4211
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2989
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5672
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 3910
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1698
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2727
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2313
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4134
     Oświadczenia majątkowe - 2012 r. 3155
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1449
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2908
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2364
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3706
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1738
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3688
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3590
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5758
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2644
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4521
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3414
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7162
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2720
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2915
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1667
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2899
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2404
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5420
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2128
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3374
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2788
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4300
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2298
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3870
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3249
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5499
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2727
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3487
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1937
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3056
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3032
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5773
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2034
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1782
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3425
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3051
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4863
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1810
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3293
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2697
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5105
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1702
   Audyt wewnętrzny 5030
     Procedury audytu wewnętrznego 1885
   Kontrole 15056
    ›    ROK 2014 1444
    ›    ROK 2015 1617
     PLANY KONTROLI 2183
    ›    ROK 2016 1343
    ›    ROK 2017 1021
    ›    ROK 2018 698
    ›    ROK 2014 1811
    ›    ROK 2015 2446
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 3521
    ›    ROK 2016 2594
    ›    ROK 2017 1870
    ›    Rok 2018 268
    ›    ROK 2014 1393
    ›    ROK 2015 1510
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1150
    ›    ROK 2016 918
    ›    ROK 2017 568
    ›    ROK 2018 125
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1017
    ›    ROK 2016 639
    ›    ROK 2015 578
    ›    ROK 2017 540
    ›    ROK 2018 43
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 455
    ›    ROK 2016 445
    ›    ROK 2015 459
    ›    ROK 2017 262
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8191
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2341
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1896
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2611
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2128
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2027
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1903
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2335
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2081
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2066
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2856
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1913
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2834
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1824
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1871
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2085
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2071
     ARCHIWUM 528
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4216
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 69
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 251
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 328
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 526
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 638
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 857
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1870
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 901
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 853
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 782
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 998
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 786
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 954
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1062
   Rejestry i ewidencje 11067
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5930
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3998
   Analiza zdawalności OSK 573
    ›    Rok 2016 1003
    ›    Rok 2017 267
    ›    Rok 2018 80
     Wykaz zdawalności OSK 59
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 204
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 237
     Procedura postępowania 46
     Wykaz OSK i wykaz SKP 64
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2072
   Redakcja Biuletynu 5381
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 434
     I kwartał 227
     II kwartał 155
     III kwartał 96
     IV kwartał 59
   2017 911
     I kwartał 480
     II kwartał 303
     III kwartał 294
     IV kwartał 256