główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9612209
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1190251
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1190251
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 48416
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 42505
   Wykaz numerów telefonów 47188
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 13139
Organy
   Prezydent Miasta 21951
     Kompetencje 3551
     Kontakt, dyżur 3875
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1698
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 3157
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1772
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1639
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1236
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1364
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1380
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1176
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1242
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1472
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1551
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1273
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1342
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1246
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1222
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1316
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1315
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1123
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 890
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1311
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1227
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1242
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1147
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1172
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1258
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1332
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1325
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1328
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1301
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1192
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1591
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1234
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1173
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1190
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1162
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1201
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1107
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1300
     Komisje 2231
   Z-cy Prezydenta Miasta 19014
     Kompetencje 2332
     Kontakt i Dyżury 2686
   Sekretarz Miasta 12877
   Skarbnik Miasta 10426
   Rada Miasta 20030
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2161
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1856
     Komisja Oświaty i Nauki 2062
     Komisja Rewizyjna 1782
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1853
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1869
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1792
   Komórki organizacyjne 48066
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 18517
    ›    Biuro Prawne 2622
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2076
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4747
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 6652
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 5136
    ›    Biuro Prasowe 3406
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2704
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 15327
    ›    Referat Edukacji 6605
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4526
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2419
    ›    Referat Spraw Społecznych 3301
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 5704
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12870
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4269
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 8772
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5573
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6429
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 690
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7833
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2849
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2444
    ›    Referat Księgowości 2556
    ›    Referat Dochodów 2643
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1048
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11022
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3618
    ›    Referat Administracji i Majątku 2557
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2639
    ›    Referat Informatyki 2490
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3740
    ›    Referat Komunikacji 3117
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2653
    ›    Biuro Rady Miasta 1933
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2558
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2048
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1956
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3571
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2704
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 2253
     Prezydium Rady 449
     Skład Rady 707
     Komisje Rady 647
     Interpelacje i zapytania radnych 2584
     Dyżury radnych 330
   Sesje Rady 1430
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 533
     Rok 2019 969
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 130
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 115
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 147
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 130
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 155
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 96
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 6
     Rok 2018 548
    ›    Sesja I 393
    ›    Sesja II 141
    ›    Sesja III 196
   Uchwały 43766
     Rok 2019 1262
    ›    I kwartał 887
    ›    II kwartał 775
    ›    III kwartał 356
    ›    IV kwartał 169
     Rok 2018 3220
    ›    I kwartał 1428
    ›    II kwartał 1212
    ›    III kwartał 943
    ›    IV kwartał 1382
     Rok 2017 3150
    ›    I kwartał 2255
    ›    II kwartał 1513
    ›    III kwartał 1222
    ›    IV kwartał 1535
     Rok 2016 3112
    ›    I kwartał 2027
    ›    II kwartał 1807
    ›    III kwartał 1317
    ›    IV kwartał 3678
     Rok 2015 3565
    ›    I kwartał 2577
    ›    II kwartał 1962
    ›    III kwartał 1608
    ›    IV kwartał 2586
     Rok 2014 3279
    ›    I kwartał 2371
    ›    II kwartał 2074
    ›    III kwartał 1734
    ›    IV kwartał 2226
     Rok 2013 3527
    ›    I kwartał 3032
    ›    II kwartał 2126
    ›    III kwartał 1812
    ›    IV kwartał 2319
     Rok 2012 4964
    ›    I kwartał 2805
    ›    II kwartał 2553
    ›    III kwartał 2320
    ›    IV kwartał 3173
     Rok 2011 4658
    ›    I kwartał 3382
    ›    II kwartał 2464
    ›    III kwartał 2442
    ›    IV kwartał 3640
     Rok 2010 4233
    ›    I kwartał 2602
    ›    II kwartał 2620
    ›    III kwartał 2166
    ›    IV kwartał 3348
     Rok 2009 4454
    ›    I kwartał 3462
    ›    II kwartał 3071
    ›    III kwartał 2336
    ›    IV kwartał 3304
     Rok 2008 4951
    ›    I kwartał 3249
    ›    II kwartał 3249
    ›    III kwartał 2672
    ›    IV kwartał 3304
     Rok 2007 4513
    ›    I kwartał 3137
    ›    II kwartał 2761
    ›    III kwartał 2348
    ›    IV kwartał 3204
     Rok 2006 4500
    ›    I kwartał 3173
    ›    II kwartał 3063
    ›    III kwartał 2901
    ›    IV kwartał 2821
     Rok 2005 3917
    ›    I kwartał 2970
    ›    II kwartał 3538
    ›    III kwartał 2083
    ›    IV kwartał 3776
     Rok 2004 1697
    ›    IV kwartał - projekty 1218
    ›    III kwartał - projekty 1073
    ›    II kwartał - projekty 1246
    ›    I kwartał - projekty 1432
     Rok 2004 3343
    ›    IV kwartał 3534
    ›    III kwartał 1965
    ›    II kwartał 2651
    ›    I kwartał 2232
     Rok 2003 2679
    ›    I Kwartał 1716
    ›    II Kwartał 1665
    ›    III Kwartał 1473
    ›    IV Kwartał 2813
     Rok 2002 2205
    ›    IV Kwartał 1833
   Protokoły z sesji Rady Miasta 2537
     Kadencja 2018-2023 699
     Kadencja 2014-2018 3874
     Kadencja 2010-2014 2887
   Oświadczenia majątkowe 1077
     Rok 2018 2240
   Transmisja online sesji 6338
Prawo Lokalne
   Statut 9151
   Regulamin 13421
   Budżet 19371
     Budżet Miasta - 2019 r. 941
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 80
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 72
     Budżet Miasta - 2018 r. 2101
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 161
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 120
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 143
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 122
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 99
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 128
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 143
     Budżet Miasta - 2017 r. 2405
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 360
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 312
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 270
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 211
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 655
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 347
     Budżet Miasta - 2016 r. 3091
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 563
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 496
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 616
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 552
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 426
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 589
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 873
     Budżet Miasta - 2015 r. 2618
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1579
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2004
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1098
     Budżet Miasta - 2014 r. 2801
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1769
     Budżet Miasta - 2013 r. 3036
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1610
     Budżet Miasta - 2012 r. 2935
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1435
     Budżet Miasta - 2011 r. 3059
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1184
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1524
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1390
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1925
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1020
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2065
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1186
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1364
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2373
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1479
    ›    Informator budżetowy 1121
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2373
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1330
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1158
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1231
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2085
    ›    Wykonanie budżetu 1469
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1415
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1761
    ›    Wykonanie budżetu 1107
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1214
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1210
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1900
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1612
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1329
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1894
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1643
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1119
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2532
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2079
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1653
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1250
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1523
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2279
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 204
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 542
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 67
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 10
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5198
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1159
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 302
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 338
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 80
   Projekty Uchwał 10073
     Rok 2018 1548
    ›    I kwartał 690
    ›    II kwartał 554
    ›    III kwartał 395
    ›    IV kwartał 621
     Rok 2017 1500
    ›    I kwartał 900
    ›    II kwartał 662
    ›    III kwartał 655
    ›    IV kwartał 889
     Rok 2016 1174
    ›    I kwartał 759
    ›    II kwartał 936
    ›    III kwartał 693
    ›    IV kwartał 1005
     Rok 2015 1339
    ›    I kwartał 1362
    ›    II kwartał 1200
    ›    III kwartał 1043
    ›    IV kwartał 1099
     Rok 2014 1124
    ›    I kwartał 1186
    ›    II kwartał 1099
    ›    III kwartał 851
    ›    IV kwartał 1036
     Rok 2013 1480
    ›    I kwartał 1700
    ›    II kwartał 1177
    ›    III kwartał 1201
    ›    IV kwartał 1546
     Rok 2012 1723
    ›    I kwartał 1773
    ›    II kwartał 1559
    ›    III kwartał 1338
    ›    IV kwartał 1466
     Rok 2011 1199
    ›    III kwartał 1041
    ›    IV kwartał 2040
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 117526
     Rok 2019 8390
    ›    I kwartał 14343
    ›    II kwartał 6441
    ›    III kwartał 3450
     Rok 2018 11391
    ›    I kwartał 8363
    ›    II kwartał 6874
    ›    III kwartał 6336
    ›    IV kwartał 6993
     Rok 2017 12248
    ›    I kwartał 7892
    ›    II kwartał 11083
    ›    III kwartał 4906
    ›    IV kwartał 4200
     Rok 2016 13128
    ›    I kwartał 7053
    ›    II kwartał 9367
    ›    III kwartał 5190
    ›    IV kwartał 7560
     Rok 2015 14227
    ›    I kwartał 9267
    ›    II kwartał 7882
    ›    III kwartał 6777
    ›    IV kwartał 6763
     Rok 2014 11547
    ›    I kwartał 6878
    ›    II kwartał 8493
    ›    III kwartał 8704
    ›    IV kwartał 7731
     Rok 2013 9423
    ›    I kwartał 9027
    ›    II kwartał 8337
    ›    III kwartał 9053
    ›    IV kwartał 6651
     Rok 2012 10057
    ›    I kwartał 11765
    ›    II kwartał 11222
    ›    III kwartał 10133
    ›    IV kwartał 8712
     Rok 2011 9356
    ›    I kwartał 10988
    ›    II kwartał 9513
    ›    III kwartał 9460
    ›    IV kwartał 8892
     Rok 2010 7616
    ›    I kwartał 8090
    ›    II kwartał 6348
    ›    III kwartał 8221
    ›    IV kwartał 7276
     Rok 2009 7687
    ›    I kwartał 8685
    ›    II kwartał 8864
    ›    III kwartał 8271
    ›    IV kwartał 7007
     Rok 2008 6659
    ›    I kwartał 7963
    ›    II kwartał 7536
    ›    III kwartał 7388
    ›    IV kwartał 7625
     Rok 2007 5575
    ›    I kwartał 8361
    ›    II kwartał 7101
    ›    III kwartał 7545
    ›    IV kwartał 5767
     Rok 2006 4217
    ›    I kwartał 7561
    ›    II kwartał 4141
    ›    III kwartał 7250
    ›    IV kwartał 8357
     Rok 2005 3129
    ›    I kwartał 5879
    ›    II kwatrał 4836
    ›    III kwartał 7601
    ›    IV kwartał 6774
     Rok 2004 2415
    ›    I półrocze 2004 8428
    ›    II półrocze 2004 10372
     Rok 2003 - rejestr 12301
     Rok 2002 - rejestr 3841
   Podatki i opłaty lokalne 23149
     Podatek od nieruchomości 23751
     Podatek od środków transportowych 6957
     Podatek rolny 3485
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1727
     Podatek leśny 2088
     Opłata posiadania psów 2898
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1893
     Opłata targowa 2140
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2436
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1648
     Należności cywilnoprawne 2007
     Opłata prolongacyjna 480
     Opłata za wodę i ścieki 149
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 106
   Pomoc publiczna 5111
   Zbiór aktów prawa miejscowego 5501
     Rok 2019 371
     Rok 2018 831
     Rok 2017 1092
     Rok 2016 971
     Rok 2015 1368
     Rok 2014 1408
     Rok 2013 1726
     Rok 2012 2717
   Programy i strategie 5631
     Strategia Rozwoju Miasta 6387
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1511
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1526
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3803
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1606
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 931
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 638
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1132
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2173
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1036
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 903
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4021
     Program "Bezpieczne Miasto" 1758
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1261
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 158
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1604
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1538
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 249
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 934
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 529
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 236
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 228
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 179
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 2305
     Rok 2019 1674
     Rok 2018 1514
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7162
     Rok 2019 1393
     Rok 2018 1734
     Rok 2017 4460
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 22100
     Rok 2019 18649
     Rok 2018 45515
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 25160
     Rok 2019 10135
     Rok 2018 16579
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 9260
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 6945
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 213220
     Rok 2019 2508
     Rok 2018 3913
     Rok 2017 4750
   Konkursy 4505
     Rok 2017 3424
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 64024
     Rok 2019 1523
    ›    Ogłoszenia 3054
    ›     Platforma zakupowa 463
    ›    Baza konkurencyjności 175
    ›    Rozeznanie rynku 1534
     Rok 2018 14933
    ›    Ogłoszenia 12611
    ›    Platforma zakupowa 1026
    ›    Baza konkurencyjności 549
    ›    Rozeznanie rynku 8294
     Rok 2017 4302
    ›    I półrocze 20946
    ›    II półrocze 37910
    ›    Platforma zakupowa 1317
    ›    Baza konkurencyjności 495
     Rok 2016 11395
    ›    I półrocze 30795
    ›    II półrocze 18742
     Rok 2015 22836
    ›    I półrocze 45227
    ›    II półrocze 23870
     Rok 2014 5361
    ›    I półrocze 15561
    ›    II półrocze 25972
     Rok 2013 5627
    ›    I półrocze 10879
    ›    II półrocze 9375
     Rok 2012 5468
    ›    I półrocze 9049
    ›    II półrocze 12174
     Rok 2011 5413
    ›    I półrocze 14571
    ›    II półrocze 13866
     Rok 2010 6350
    ›    I półrocze 49571
    ›    II półrocze 16710
     2009 - II półrocze 48650
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 9227
     Rok 2003 15458
     Rok 2004 - I półrocze 21258
     Rok 2004 - II półrocze 31728
     Rok 2005 - I półrocze 35501
     Rok 2005 - II półrocze 44401
     Rok 2006 - I półrocze 39047
     Rok 2006 - II półrocze 36313
     Rok 2007 - I półrocze 25222
     Rok 2007 - II półrocze 52808
     Rok 2008 - I półrocze 21250
     Rok 2008 - II półrocze 22467
     Rok 2009 - I półrocze 31787
     Rok 2009 - II półrocze 28076
     Rok 2010 - I półrocze 59959
     Rok 2010 - II półrocze 21131
     Rok 2011 - I półrocze 21795
     Rok 2011 - II półrocze 37315
     Rok 2012 - I półrocze 24288
     Rok 2012 - II półrocze 26596
     Rok 2013 - I półrocze 22981
     Rok 2013 - II półrocze 20742
     Rok 2014 - I półrocze 26873
     Rok 2014 - II półrocze 29040
     Rok 2015 - I półrocze 44216
     Rok 2015 - II półrocze 721867
     Rok 2016 - I półrocze 22023
     Rok 2016 - II półrocze 26626
     Rok 2017 - I półrocze 31224
     Rok 2017 - II półrocze 19886
   Archiwum - Zapytania o cenę 7602
     Rok 2015 38381
     Rok 2014 994
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 452
     Rok 2017 2351
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 483
     Rok 2017 13553
     Rok 2016 13742
     Rok 2015 19054
     Rok 2014 7385
     Rok 2013 1039
     Rok 2012 5278
     Rok 2011 6281
     Rok 2010 38218
     Rok 2009 5107
     Rok 2008 2559
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5058
   Udostępnianie informacji publicznej 8752
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2647
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 17908
     Biuro Obsługi Mieszkańców 761
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1807
     Referat Spraw Społecznych 3331
     Referat Ewidencji Ludności 4488
     Urząd Stanu Cywilnego 2958
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2922
     Referat Dochodów 1460
     Referat Administracji i Majatku 1755
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2534
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2846
     Referat Architektury i Budownictwa 8025
     Referat Komunikacji 4809
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2967
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1705
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1409
     Referat Edukacji 2575
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 443
     Centrum Informacji Turystycznej 343
   Lobbing 185
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 3076
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1357
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 3099
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 11418
     Rok 2019 1879
    ›    I półrocze 3429
    ›    II półrocze 1476
     Rok 2018 3347
    ›    I półrocze 3056
    ›    II półrocze 3087
     Rok 2017 2594
    ›    I półrocze 2447
    ›    II półrocze 2570
     Rok 2016 3415
    ›    II półrocze 2662
    ›    I półrocze 3715
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 55987
     Rok 2019 1957
    ›    I półrocze 10415
    ›    II półrocze 1119
     Rok 2018 3527
    ›    I półrocze 9488
    ›    II półrocze 9288
   Informacja o wynikach przetargów 5258
     Rok 2019 1125
     Rok 2018 2501
     Rok 2017 2039
     Rok 2016 3144
   Ogłoszenia najem lokali 2335
     Rok 2018 1137
     Rok 2017 831
     Rok 2016 1278
   Konkursy 2008
     2014 2434
   Archiwum ogłoszeń 1370
     Rok 2017 - I półrocze 6776
     Rok 2017 - II półrocze 7426
     Rok 2016 - I półrocze 9684
     Rok 2016 - II półrocze 7523
     Rok 2015 - I półrocze 6157
     Rok 2015 - II półrocze 18645
     Rok 2014 - I półrocze 5750
     Rok 2014 - II półrocze 5235
     Rok 2013 - I półrocze 5104
     Rok 2013 - II półrocze 6236
     Rok 2012 - I półrocze 4239
     Rok 2012 - II półrocze 7959
     Rok 2011 - I półrocze 8612
     Rok 2011 - II półrocze 6665
     Rok 2010 - I półrocze 7772
     Rok 2010 - II półrocze 7495
     Rok 2009 - II półrocze 33471
     Rok 2009 - I półrocze 23981
     Rok 2008 - II półrocze 13835
     Rok 2008 - I półrocze 10037
     Rok 2007 - II półrocze 14552
     Rok 2007 - I półrocze 10285
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 51709
     Rok 2019 2080
    ›    I kwartał 1685
    ›    II kwartał 960
    ›    III kwartał 816
    ›    IV kwartał 120
     Rok 2018 3327
    ›    I kwartał 2140
    ›    II kwartał 1443
    ›    III kwartał 1302
    ›    IV kwartał 1742
     Rok 2017 4254
    ›    I kwartał 3345
    ›    II kwartał 3094
    ›    III kwartał 1491
    ›    IV kwartał 1844
     Rok 2016 4009
    ›    II kwartał 2660
    ›    III kwartał 2855
    ›    IV kwartał 5480
    ›    I kwartał 3352
    ›    Rok 2003 15365
    ›    Rok 2004 27956
    ›    Rok 2005 42807
    ›    Rok 2006 39880
    ›    Rok 2007 23636
    ›    Rok 2008 33527
    ›    Rok 2009 31817
     Archiwum 1655
    ›    Rok 2010 33106
    ›    Rok 2011 17338
    ›    Rok 2012 22487
    ›    Rok 2013 15338
    ›    Rok 2014 9813
    ›    Rok 2015 23106
   Ogłoszenia innych organów 13637
     Rok 2019 887
     Rok 2018 1179
     Rok 2017 1704
     Rok 2016 3151
     Rok 2015 19311
     Rok 2014 4146
     Rok 2013 4481
     Rok 2012 5324
     Rok 2011 4765
     Rok 2010 4278
     Rok 2009 3860
   Pracownia Planowania Przestrzennego 622
     Rok 2019 760
   Biuro Rzeczy Znalezionych 4305
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 2889
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 464105
     Rok 2019 24198
    ›    I kwartał 15971
    ›    II kwartał 11395
    ›    III kwartał 9602
    ›    IV kwartał 2268
     Rok 2018 39133
    ›    I kwartał 22688
    ›    II kwartał 11923
    ›    III kwartał 17390
    ›    IV kwartał 16779
     Rok 2017 54264
    ›    I kwartał 10360
    ›    II kwartał 13467
    ›    III kwartał 9889
    ›    IV kwartał 15309
    ›    I kwartał 18845
    ›    II kwartał 11490
    ›    III kwartał 10132
    ›    IV kwartał 10536
     Rok 2016 1712
     Rok 2015 27868
    ›    I kwartał 11848
    ›    II kwartał 12133
    ›    III kwartał 15723
    ›    IV kwartał 13470
     Rok 2014 31373
    ›    I kwartał 14135
    ›    II kwartał 15632
    ›    III kwartał 20283
    ›    IV kwartał 14508
     Rok 2013 35981
    ›    I kwartał 15487
    ›    II kwartał 18373
    ›    III kwartał 17838
    ›    IV kwartał 15659
     Rok 2012 40815
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17701
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18680
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18285
    ›    IV kwartał 20725
   Nabory z poprzednich lat 5822
     2005 r. 8459
    ›    III kwartał 3691
    ›    IV kwartał 17304
     2006 r. 39521
    ›    I kwartał 16067
    ›    II kwartał 16719
    ›    III kwartał 13800
    ›    IV kwartał 22365
     2007 r. 63258
    ›    I kwartał 25364
    ›    II kwartał 23749
    ›    III kwartał 22678
    ›    IV kwartał 20581
     2008 r. 51089
    ›    I kwartał 13550
    ›    II kwartał 17334
    ›    III kwartał 22186
    ›    IV kwartał 27428
     2009 r. 61002
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22723
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19399
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28753
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20995
     2010 r. 53544
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19677
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25781
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24254
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22215
     Rok 2011 44793
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19304
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20700
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18915
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24161
   System zatrudniania 15810
Wybory
   Wybory, referenda 11651
   Wybory ławników 15315
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 12906
     Zmiana ustroju oświaty 274
     Szkoły i placówki niepubliczne 663
      Wpis do ewidencji 292
     Dotacje 544
    ›    2018 rok 67
    ›    2019 rok 175
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 425
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 20481
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4320
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12850
     Miejski Ośrodek Kultury 3105
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12053
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3311
     Miejski Żłobek Dzienny 3017
     Centrum Usług Wspólnych 4340
     Ośrodek Działań Artystycznych 2119
     Muzeum 2515
     Miejska Biblioteka Publiczna 2146
     Straż Miejska 8262
     Dom Pomocy Społecznej 3152
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3506
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2992
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2511
     Dom Dziecka 2852
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2736
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2370
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 236
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 206
     Centrum Kształcenia Praktycznego 194
   Jednostki pomocnicze 7986
   Zgromadzenia 2711
   Organizacje pozarządowe 7757
     Ogłoszenia i aktualności 4148
    ›    Rok 2019 463
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8082
    ›    Lata 2010-2012 7399
    ›    Rok 2013 2087
    ›    Rok 2014 2122
    ›    Rok 2015 16869
    ›    Rok 2016 6487
    ›    Rok 2017 9708
     Archiwum 220
    ›    Rok 2018 10884
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9259
   Oferty inwestycyjne 5983
    ›    Stan elektryfikacji 653
    ›    Stan gospodarki komunalnej 516
    ›    Stan telefonizacji 355
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4399
   Oświadczenia majątkowe 37885
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 4715
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2164
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 4548
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5955
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 2776
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 610
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4483
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1491
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4067
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2935
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6457
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4031
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1728
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3143
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2528
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4886
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4385
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1996
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3565
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3748
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5311
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4285
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2158
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4561
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3191
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6099
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 4047
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1816
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2981
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2499
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4555
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1491
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3087
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2493
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4019
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1857
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3845
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3842
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5978
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2754
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4644
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3505
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7403
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2775
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 3048
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1725
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2984
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2488
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5651
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2162
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3466
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2899
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4438
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2340
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3957
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3364
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5644
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2816
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3585
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2033
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3213
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3128
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6148
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2154
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1820
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3623
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3245
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5002
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1863
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3474
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2779
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5358
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1760
   Audyt wewnętrzny 5469
     Procedury audytu wewnętrznego 2104
   Kontrole 16776
    ›    ROK 2014 1543
    ›    ROK 2015 1698
     PLANY KONTROLI 2837
    ›    ROK 2016 1429
    ›    ROK 2017 1111
    ›    ROK 2018 945
    ›    ROK 2019 593
    ›    ROK 2014 1924
    ›    ROK 2015 2502
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 4468
    ›    ROK 2016 2683
    ›    ROK 2017 1992
    ›    Rok 2018 1065
    ›    Rok 2019 232
    ›    ROK 2014 1432
    ›    ROK 2015 1549
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1407
    ›    ROK 2016 962
    ›    ROK 2017 625
    ›    ROK 2018 373
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1203
    ›    ROK 2016 712
    ›    ROK 2015 616
    ›    ROK 2017 633
    ›    ROK 2018 263
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 527
    ›    ROK 2016 477
    ›    ROK 2015 505
    ›    ROK 2017 317
    ›    ROK 2018 35
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8383
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2390
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1946
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2677
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2188
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2064
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1955
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2403
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2121
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2132
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2972
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1983
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2891
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1890
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1914
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2182
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2109
     ARCHIWUM 625
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4593
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 22
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 230
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 301
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 375
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 574
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 674
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 931
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1930
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 942
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 886
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 836
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1051
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 866
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1022
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1100
   Rejestry i ewidencje 11686
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6142
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4180
   Analiza zdawalności OSK 829
    ›    Rok 2016 1077
    ›    Rok 2017 354
    ›    Rok 2018 247
     Wykaz zdawalności OSK 205
    ›    Rok 2019 99
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 264
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 310
     Procedura postępowania 90
     Wykaz OSK i wykaz SKP 236
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2303
   Redakcja Biuletynu 5568
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 687
     I kwartał 333
     II kwartał 250
     III kwartał 198
     IV kwartał 244
   2017 1077
     I kwartał 523
     II kwartał 340
     III kwartał 340
     IV kwartał 297