główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9207713
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1150444
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1150444
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 44497
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 40951
   Wykaz numerów telefonów 43780
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12796
Organy
   Prezydent Miasta 20944
     Kompetencje 3469
     Kontakt, dyżur 3548
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1655
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 3114
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1747
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1595
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1216
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1326
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1342
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1150
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1229
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1446
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1533
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1238
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1316
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1232
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1194
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1290
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1291
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1098
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 877
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1279
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1183
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1230
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1119
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1134
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1234
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1303
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1307
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1307
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1272
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1164
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1535
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1208
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1158
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1149
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1142
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1190
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1083
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1287
     Komisje 2125
   Z-cy Prezydenta Miasta 18158
     Kompetencje 2253
     Kontakt i Dyżury 2487
   Sekretarz Miasta 12440
   Skarbnik Miasta 10114
   Rada Miasta 19409
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2146
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1809
     Komisja Oświaty i Nauki 2036
     Komisja Rewizyjna 1766
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1808
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1847
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1769
   Komórki organizacyjne 46767
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 18065
    ›    Biuro Prawne 2535
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2002
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4381
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 6040
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 4498
    ›    Biuro Prasowe 3142
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2547
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 14868
    ›    Referat Edukacji 5990
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4219
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2324
    ›    Referat Spraw Społecznych 3108
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 5271
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12535
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4004
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 7680
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5308
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5904
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 563
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7619
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2755
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2337
    ›    Referat Księgowości 2455
    ›    Referat Dochodów 2504
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 991
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10684
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3490
    ›    Referat Administracji i Majątku 2458
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2561
    ›    Referat Informatyki 2373
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3461
    ›    Referat Komunikacji 3030
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2571
    ›    Biuro Rady Miasta 1815
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2415
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 1915
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1833
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3495
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2661
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 1427
     Prezydium Rady 297
     Skład Rady 526
     Komisje Rady 308
     Interpelacje i zapytania radnych 851
     Dyżury radnych 211
   Sesje Rady 775
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 463
     Rok 2019 451
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 84
     Rok 2018 486
    ›    Sesja I 350
    ›    Sesja II 119
    ›    Sesja III 144
   Uchwały 42297
     Rok 2019 436
    ›    I kwartał 451
    ›    II kwartał 42
    ›    III kwartał 21
    ›    IV kwartał 52
     Rok 2018 2972
    ›    I kwartał 1328
    ›    II kwartał 1098
    ›    III kwartał 815
    ›    IV kwartał 1225
     Rok 2017 3011
    ›    I kwartał 2144
    ›    II kwartał 1443
    ›    III kwartał 1159
    ›    IV kwartał 1417
     Rok 2016 2993
    ›    I kwartał 1956
    ›    II kwartał 1707
    ›    III kwartał 1261
    ›    IV kwartał 3564
     Rok 2015 3494
    ›    I kwartał 2500
    ›    II kwartał 1894
    ›    III kwartał 1554
    ›    IV kwartał 2514
     Rok 2014 3214
    ›    I kwartał 2297
    ›    II kwartał 2043
    ›    III kwartał 1682
    ›    IV kwartał 2165
     Rok 2013 3474
    ›    I kwartał 2946
    ›    II kwartał 2086
    ›    III kwartał 1786
    ›    IV kwartał 2293
     Rok 2012 4867
    ›    I kwartał 2739
    ›    II kwartał 2493
    ›    III kwartał 2261
    ›    IV kwartał 3096
     Rok 2011 4577
    ›    I kwartał 3316
    ›    II kwartał 2389
    ›    III kwartał 2366
    ›    IV kwartał 3522
     Rok 2010 4142
    ›    I kwartał 2538
    ›    II kwartał 2530
    ›    III kwartał 2092
    ›    IV kwartał 3288
     Rok 2009 4369
    ›    I kwartał 3382
    ›    II kwartał 3005
    ›    III kwartał 2278
    ›    IV kwartał 3259
     Rok 2008 4865
    ›    I kwartał 3195
    ›    II kwartał 3185
    ›    III kwartał 2628
    ›    IV kwartał 3250
     Rok 2007 4447
    ›    I kwartał 3092
    ›    II kwartał 2713
    ›    III kwartał 2327
    ›    IV kwartał 3150
     Rok 2006 4422
    ›    I kwartał 3119
    ›    II kwartał 3016
    ›    III kwartał 2872
    ›    IV kwartał 2798
     Rok 2005 3835
    ›    I kwartał 2914
    ›    II kwartał 3405
    ›    III kwartał 2032
    ›    IV kwartał 3708
     Rok 2004 1641
    ›    IV kwartał - projekty 1192
    ›    III kwartał - projekty 1041
    ›    II kwartał - projekty 1227
    ›    I kwartał - projekty 1396
     Rok 2004 3302
    ›    IV kwartał 3471
    ›    III kwartał 1945
    ›    II kwartał 2614
    ›    I kwartał 2172
     Rok 2003 2611
    ›    I Kwartał 1686
    ›    II Kwartał 1640
    ›    III Kwartał 1418
    ›    IV Kwartał 2749
     Rok 2002 2161
    ›    IV Kwartał 1807
   Protokoły z sesji Rady Miasta 2177
     Kadencja 2018-2023 412
     Kadencja 2014-2018 3773
     Kadencja 2010-2014 2848
   Oświadczenia majątkowe 625
     Rok 2018 1203
   Transmisja online sesji 4226
Prawo Lokalne
   Statut 8778
   Regulamin 13130
   Budżet 18781
     Budżet Miasta - 2019 r. 286
     Budżet Miasta - 2018 r. 1741
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 137
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 103
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 101
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 92
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 25
     Budżet Miasta - 2017 r. 2263
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 326
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 284
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 248
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 187
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 245
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 221
     Budżet Miasta - 2016 r. 2929
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 535
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 481
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 598
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 533
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 406
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 521
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 765
     Budżet Miasta - 2015 r. 2542
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1509
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1946
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1048
     Budżet Miasta - 2014 r. 2726
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1708
     Budżet Miasta - 2013 r. 2996
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1584
     Budżet Miasta - 2012 r. 2904
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1413
     Budżet Miasta - 2011 r. 3036
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1161
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1507
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1367
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1896
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1007
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2045
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1168
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1346
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2359
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1459
    ›    Informator budżetowy 1089
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2358
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1308
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1139
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1216
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2070
    ›    Wykonanie budżetu 1406
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1401
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1734
    ›    Wykonanie budżetu 1077
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1187
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1193
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1887
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1581
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1305
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1863
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1608
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1091
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2502
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2064
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1629
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1223
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1504
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2227
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 66
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 452
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 49
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5096
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1126
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 284
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 255
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 59
   Projekty Uchwał 9567
     Rok 2018 1355
    ›    I kwartał 641
    ›    II kwartał 514
    ›    III kwartał 359
    ›    IV kwartał 529
     Rok 2017 1457
    ›    I kwartał 867
    ›    II kwartał 638
    ›    III kwartał 635
    ›    IV kwartał 842
     Rok 2016 1149
    ›    I kwartał 743
    ›    II kwartał 913
    ›    III kwartał 659
    ›    IV kwartał 987
     Rok 2015 1305
    ›    I kwartał 1310
    ›    II kwartał 1158
    ›    III kwartał 1017
    ›    IV kwartał 1073
     Rok 2014 1101
    ›    I kwartał 1153
    ›    II kwartał 1079
    ›    III kwartał 827
    ›    IV kwartał 977
     Rok 2013 1463
    ›    I kwartał 1674
    ›    II kwartał 1146
    ›    III kwartał 1177
    ›    IV kwartał 1520
     Rok 2012 1707
    ›    I kwartał 1731
    ›    II kwartał 1540
    ›    III kwartał 1319
    ›    IV kwartał 1434
     Rok 2011 1170
    ›    III kwartał 1011
    ›    IV kwartał 2000
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 111674
     Rok 2019 2469
    ›    I kwartał 7071
     Rok 2018 11134
    ›    I kwartał 7981
    ›    II kwartał 6450
    ›    III kwartał 5896
    ›    IV kwartał 6567
     Rok 2017 12142
    ›    I kwartał 7645
    ›    II kwartał 10830
    ›    III kwartał 4629
    ›    IV kwartał 3972
     Rok 2016 13002
    ›    I kwartał 6762
    ›    II kwartał 9122
    ›    III kwartał 4936
    ›    IV kwartał 7225
     Rok 2015 14165
    ›    I kwartał 8924
    ›    II kwartał 7610
    ›    III kwartał 6507
    ›    IV kwartał 6577
     Rok 2014 11484
    ›    I kwartał 6674
    ›    II kwartał 8299
    ›    III kwartał 8387
    ›    IV kwartał 7458
     Rok 2013 9347
    ›    I kwartał 8682
    ›    II kwartał 7921
    ›    III kwartał 8856
    ›    IV kwartał 6430
     Rok 2012 9985
    ›    I kwartał 11589
    ›    II kwartał 10982
    ›    III kwartał 9871
    ›    IV kwartał 8404
     Rok 2011 9321
    ›    I kwartał 10672
    ›    II kwartał 9358
    ›    III kwartał 9186
    ›    IV kwartał 8636
     Rok 2010 7588
    ›    I kwartał 7943
    ›    II kwartał 6235
    ›    III kwartał 8001
    ›    IV kwartał 7132
     Rok 2009 7665
    ›    I kwartał 8533
    ›    II kwartał 8730
    ›    III kwartał 8118
    ›    IV kwartał 6872
     Rok 2008 6638
    ›    I kwartał 7835
    ›    II kwartał 7407
    ›    III kwartał 7214
    ›    IV kwartał 7483
     Rok 2007 5550
    ›    I kwartał 8183
    ›    II kwartał 6976
    ›    III kwartał 7420
    ›    IV kwartał 5650
     Rok 2006 4192
    ›    I kwartał 7379
    ›    II kwartał 4067
    ›    III kwartał 7092
    ›    IV kwartał 8213
     Rok 2005 3098
    ›    I kwartał 5770
    ›    II kwatrał 4754
    ›    III kwartał 7465
    ›    IV kwartał 6659
     Rok 2004 2387
    ›    I półrocze 2004 8219
    ›    II półrocze 2004 10208
     Rok 2003 - rejestr 12116
     Rok 2002 - rejestr 3783
   Podatki i opłaty lokalne 22364
     Podatek od nieruchomości 22582
     Podatek od środków transportowych 6663
     Podatek rolny 3321
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1707
     Podatek leśny 2030
     Opłata posiadania psów 2810
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1837
     Opłata targowa 2068
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2312
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1602
     Należności cywilnoprawne 1960
     Opłata prolongacyjna 438
     Opłata za wodę i ścieki 90
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 49
   Pomoc publiczna 4878
   Zbiór aktów prawa miejscowego 5095
     Rok 2019 118
     Rok 2018 570
     Rok 2017 935
     Rok 2016 918
     Rok 2015 1297
     Rok 2014 1339
     Rok 2013 1662
     Rok 2012 2623
   Programy i strategie 5405
     Strategia Rozwoju Miasta 6255
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1440
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1450
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3735
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1578
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 834
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 585
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1094
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1753
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1002
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 870
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3899
     Program "Bezpieczne Miasto" 1704
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1202
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 136
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1281
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1383
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 190
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 692
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 394
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 177
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 171
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 124
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 1799
     Rok 2019 317
     Rok 2018 1403
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6343
     Rok 2019 507
     Rok 2018 1665
     Rok 2017 4405
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 14028
     Rok 2019 3809
     Rok 2018 37573
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 22616
     Rok 2019 2130
     Rok 2018 14945
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 5428
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 3366
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 210585
     Rok 2019 493
     Rok 2018 2338
     Rok 2017 4690
   Konkursy 2905
     Rok 2017 3302
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 60095
     Rok 2019 436
    ›    Ogłoszenia 503
    ›     Platforma zakupowa 172
    ›    Baza konkurencyjności 84
    ›    Rozeznanie rynku 178
     Rok 2018 14782
    ›    Ogłoszenia 8874
    ›    Platforma zakupowa 965
    ›    Baza konkurencyjności 511
    ›    Rozeznanie rynku 6052
     Rok 2017 4264
    ›    I półrocze 18637
    ›    II półrocze 30353
    ›    Platforma zakupowa 1270
    ›    Baza konkurencyjności 463
     Rok 2016 10769
    ›    I półrocze 29212
    ›    II półrocze 18417
     Rok 2015 21099
    ›    I półrocze 43684
    ›    II półrocze 23175
     Rok 2014 5348
    ›    I półrocze 15492
    ›    II półrocze 24458
     Rok 2013 5606
    ›    I półrocze 10779
    ›    II półrocze 9278
     Rok 2012 5449
    ›    I półrocze 9021
    ›    II półrocze 12017
     Rok 2011 5397
    ›    I półrocze 14530
    ›    II półrocze 13767
     Rok 2010 6320
    ›    I półrocze 49518
    ›    II półrocze 16639
     2009 - II półrocze 48605
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 8841
     Rok 2003 15388
     Rok 2004 - I półrocze 21123
     Rok 2004 - II półrocze 31561
     Rok 2005 - I półrocze 35369
     Rok 2005 - II półrocze 44225
     Rok 2006 - I półrocze 38892
     Rok 2006 - II półrocze 36205
     Rok 2007 - I półrocze 25106
     Rok 2007 - II półrocze 52691
     Rok 2008 - I półrocze 21176
     Rok 2008 - II półrocze 22415
     Rok 2009 - I półrocze 31618
     Rok 2009 - II półrocze 27997
     Rok 2010 - I półrocze 59828
     Rok 2010 - II półrocze 20985
     Rok 2011 - I półrocze 21596
     Rok 2011 - II półrocze 37216
     Rok 2012 - I półrocze 24165
     Rok 2012 - II półrocze 26434
     Rok 2013 - I półrocze 22863
     Rok 2013 - II półrocze 20584
     Rok 2014 - I półrocze 26690
     Rok 2014 - II półrocze 28917
     Rok 2015 - I półrocze 42733
     Rok 2015 - II półrocze 720250
     Rok 2016 - I półrocze 21871
     Rok 2016 - II półrocze 26291
     Rok 2017 - I półrocze 30593
     Rok 2017 - II półrocze 19707
   Archiwum - Zapytania o cenę 7429
     Rok 2015 36554
     Rok 2014 974
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 339
     Rok 2017 2298
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 363
     Rok 2017 13504
     Rok 2016 13568
     Rok 2015 18365
     Rok 2014 7338
     Rok 2013 1016
     Rok 2012 5262
     Rok 2011 6244
     Rok 2010 38189
     Rok 2009 5094
     Rok 2008 2526
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4797
   Udostępnianie informacji publicznej 8192
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2555
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 17116
     Biuro Obsługi Mieszkańców 621
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1748
     Referat Spraw Społecznych 3209
     Referat Ewidencji Ludności 4232
     Urząd Stanu Cywilnego 2862
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2727
     Referat Dochodów 1402
     Referat Administracji i Majatku 1685
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2350
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2690
     Referat Architektury i Budownictwa 6639
     Referat Komunikacji 4153
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2757
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1647
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1358
     Referat Edukacji 2483
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 401
     Centrum Informacji Turystycznej 310
   Lobbing 91
   Nieodpłatna pomoc prawna 2591
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1227
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 2614
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 9892
     Rok 2019 616
    ›    I półrocze 1245
    ›    II półrocze 151
     Rok 2018 3242
    ›    I półrocze 2906
    ›    II półrocze 2833
     Rok 2017 2561
    ›    I półrocze 2327
    ›    II półrocze 2496
     Rok 2016 3371
    ›    II półrocze 2636
    ›    I półrocze 3665
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 54701
     Rok 2019 659
    ›    I półrocze 3107
    ›    II półrocze 87
     Rok 2018 3436
    ›    I półrocze 9382
    ›    II półrocze 9156
   Informacja o wynikach przetargów 4681
     Rok 2019 373
     Rok 2018 2312
     Rok 2017 1953
     Rok 2016 3038
   Ogłoszenia najem lokali 2082
     Rok 2018 1019
     Rok 2017 770
     Rok 2016 1243
   Konkursy 1833
     2014 2410
   Archiwum ogłoszeń 1268
     Rok 2017 - I półrocze 6689
     Rok 2017 - II półrocze 7361
     Rok 2016 - I półrocze 9577
     Rok 2016 - II półrocze 7428
     Rok 2015 - I półrocze 6060
     Rok 2015 - II półrocze 17830
     Rok 2014 - I półrocze 5685
     Rok 2014 - II półrocze 5177
     Rok 2013 - I półrocze 5065
     Rok 2013 - II półrocze 6191
     Rok 2012 - I półrocze 4213
     Rok 2012 - II półrocze 7909
     Rok 2011 - I półrocze 8577
     Rok 2011 - II półrocze 6636
     Rok 2010 - I półrocze 7727
     Rok 2010 - II półrocze 7460
     Rok 2009 - II półrocze 33439
     Rok 2009 - I półrocze 23941
     Rok 2008 - II półrocze 13804
     Rok 2008 - I półrocze 10015
     Rok 2007 - II półrocze 14521
     Rok 2007 - I półrocze 10249
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 50430
     Rok 2019 879
    ›    I kwartał 1168
    ›    II kwartał 75
    ›    III kwartał 42
    ›    IV kwartał 33
     Rok 2018 3243
    ›    I kwartał 2084
    ›    II kwartał 1307
    ›    III kwartał 1125
    ›    IV kwartał 1573
     Rok 2017 4214
    ›    I kwartał 3260
    ›    II kwartał 2966
    ›    III kwartał 1422
    ›    IV kwartał 1722
     Rok 2016 3976
    ›    II kwartał 2565
    ›    III kwartał 2669
    ›    IV kwartał 5263
    ›    I kwartał 3202
    ›    Rok 2003 15168
    ›    Rok 2004 27678
    ›    Rok 2005 42355
    ›    Rok 2006 39644
    ›    Rok 2007 23454
    ›    Rok 2008 33199
    ›    Rok 2009 31483
     Archiwum 1600
    ›    Rok 2010 32779
    ›    Rok 2011 16941
    ›    Rok 2012 22109
    ›    Rok 2013 14999
    ›    Rok 2014 9621
    ›    Rok 2015 21508
   Ogłoszenia innych organów 13178
     Rok 2019 210
     Rok 2018 1076
     Rok 2017 1585
     Rok 2016 2939
     Rok 2015 17432
     Rok 2014 4066
     Rok 2013 4440
     Rok 2012 5232
     Rok 2011 4720
     Rok 2010 4231
     Rok 2009 3802
   Pracownia Planowania Przestrzennego 235
     Rok 2019 286
   Biuro Rzeczy Znalezionych 3854
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 2527
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 448304
     Rok 2019 7826
    ›    I kwartał 11036
    ›    II kwartał 1131
    ›    III kwartał 142
    ›    IV kwartał 189
     Rok 2018 38725
    ›    I kwartał 22482
    ›    II kwartał 11790
    ›    III kwartał 17002
    ›    IV kwartał 16437
     Rok 2017 54139
    ›    I kwartał 10259
    ›    II kwartał 13315
    ›    III kwartał 9838
    ›    IV kwartał 15184
    ›    I kwartał 18788
    ›    II kwartał 11436
    ›    III kwartał 10078
    ›    IV kwartał 10473
     Rok 2016 1623
     Rok 2015 27812
    ›    I kwartał 11812
    ›    II kwartał 12075
    ›    III kwartał 15552
    ›    IV kwartał 13408
     Rok 2014 31308
    ›    I kwartał 14096
    ›    II kwartał 15606
    ›    III kwartał 20252
    ›    IV kwartał 14483
     Rok 2013 35936
    ›    I kwartał 15445
    ›    II kwartał 18105
    ›    III kwartał 17799
    ›    IV kwartał 15632
     Rok 2012 40739
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17679
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18616
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18264
    ›    IV kwartał 20701
   Nabory z poprzednich lat 5692
     2005 r. 8423
    ›    III kwartał 3667
    ›    IV kwartał 17247
     2006 r. 39494
    ›    I kwartał 16018
    ›    II kwartał 16677
    ›    III kwartał 13764
    ›    IV kwartał 22326
     2007 r. 63232
    ›    I kwartał 25319
    ›    II kwartał 23702
    ›    III kwartał 22643
    ›    IV kwartał 20565
     2008 r. 51055
    ›    I kwartał 13535
    ›    II kwartał 17305
    ›    III kwartał 22159
    ›    IV kwartał 27397
     2009 r. 60973
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22697
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19373
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28721
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20981
     2010 r. 53522
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19661
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25768
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24238
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22196
     Rok 2011 44761
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19276
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20678
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18894
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24139
   System zatrudniania 15534
Wybory
   Wybory, referenda 8683
   Wybory ławników 14752
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 12329
     Zmiana ustroju oświaty 160
     Szkoły i placówki niepubliczne 414
      Wpis do ewidencji 136
     Dotacje 360
    ›    2018 rok 14
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 207
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 20115
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4138
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12472
     Miejski Ośrodek Kultury 3036
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11352
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3151
     Miejski Żłobek Dzienny 2889
     Centrum Usług Wspólnych 4126
     Ośrodek Działań Artystycznych 2029
     Muzeum 2373
     Miejska Biblioteka Publiczna 2077
     Straż Miejska 7934
     Dom Pomocy Społecznej 3093
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3313
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2775
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2395
     Dom Dziecka 2689
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2447
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2279
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 161
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 145
     Centrum Kształcenia Praktycznego 149
   Jednostki pomocnicze 7818
   Zgromadzenia 2386
   Organizacje pozarządowe 7569
     Ogłoszenia i aktualności 4040
    ›    Rok 2019 331
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7858
    ›    Lata 2010-2012 7372
    ›    Rok 2013 2068
    ›    Rok 2014 2094
    ›    Rok 2015 15142
    ›    Rok 2016 6401
    ›    Rok 2017 9648
     Archiwum 168
    ›    Rok 2018 10810
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9081
   Oferty inwestycyjne 5895
    ›    Stan elektryfikacji 641
    ›    Stan gospodarki komunalnej 502
    ›    Stan telefonizacji 345
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4353
   Oświadczenia majątkowe 34795
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 1696
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 854
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 744
    ›    Kierownicy podległych jednostek 1098
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 1461
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 304
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 3881
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1381
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3338
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2729
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5067
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 3909
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1695
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2935
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2447
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4446
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4313
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1962
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3467
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3554
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5133
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4224
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2130
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4359
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3096
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5854
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 3958
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1752
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2841
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2396
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4285
     Oświadczenia majątkowe - 2012 r. 3234
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1478
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3011
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2443
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3905
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1832
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3773
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3725
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5864
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2711
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4588
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3461
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7265
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2751
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 3014
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1700
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2936
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2439
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5528
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2153
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3427
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2861
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4356
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2323
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3921
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3330
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5557
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2763
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3541
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2001
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3138
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3081
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5880
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2099
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1805
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3539
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3149
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4919
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1834
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3406
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2737
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5251
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1747
   Audyt wewnętrzny 5224
     Procedury audytu wewnętrznego 1974
   Kontrole 15949
    ›    ROK 2014 1517
    ›    ROK 2015 1672
     PLANY KONTROLI 2635
    ›    ROK 2016 1401
    ›    ROK 2017 1082
    ›    ROK 2018 892
    ›    ROK 2019 356
    ›    ROK 2014 1881
    ›    ROK 2015 2476
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 3937
    ›    ROK 2016 2641
    ›    ROK 2017 1925
    ›    Rok 2018 717
    ›    ROK 2014 1413
    ›    ROK 2015 1535
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1287
    ›    ROK 2016 937
    ›    ROK 2017 605
    ›    ROK 2018 269
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1127
    ›    ROK 2016 668
    ›    ROK 2015 599
    ›    ROK 2017 618
    ›    ROK 2018 214
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 480
    ›    ROK 2016 463
    ›    ROK 2015 487
    ›    ROK 2017 291
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8271
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2367
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1920
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2643
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2157
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2047
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1925
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2371
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2104
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2109
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2930
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1964
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2864
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1856
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1901
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2152
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2090
     ARCHIWUM 580
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4388
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 148
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 274
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 344
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 541
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 655
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 905
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1907
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 923
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 874
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 818
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1023
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 826
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 990
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1085
   Rejestry i ewidencje 11366
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6016
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4073
   Analiza zdawalności OSK 660
    ›    Rok 2016 1037
    ›    Rok 2017 315
    ›    Rok 2018 175
     Wykaz zdawalności OSK 120
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 239
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 271
     Procedura postępowania 66
     Wykaz OSK i wykaz SKP 120
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2169
   Redakcja Biuletynu 5465
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 569
     I kwartał 287
     II kwartał 208
     III kwartał 157
     IV kwartał 179
   2017 987
     I kwartał 505
     II kwartał 319
     III kwartał 319
     IV kwartał 277