główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8534429
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1068866
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1068866
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 39386
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 38109
   Wykaz numerów telefonów 36913
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12202
Organy
   Prezydent Miasta 18897
     Kompetencje 3292
     Kontakt, dyżur 3092
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1563
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2934
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1638
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1531
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1141
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1248
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1246
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1101
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1170
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1384
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1458
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1181
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1233
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1178
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1116
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1212
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1240
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1026
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 822
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1222
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1134
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1147
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1071
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1081
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1185
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1238
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1255
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1230
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1161
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1101
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1472
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1136
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1107
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1072
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1091
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1136
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1027
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1208
     Komisje 1852
   Z-cy Prezydenta Miasta 16620
     Kompetencje 2120
     Kontakt i Dyżury 2244
   Sekretarz Miasta 11660
   Skarbnik Miasta 9595
   Rada Miasta 18214
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2079
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1754
     Komisja Oświaty i Nauki 1989
     Komisja Rewizyjna 1701
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1753
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1815
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1710
   Komórki organizacyjne 44552
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 17240
    ›    Biuro Prawne 2404
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1900
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3833
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2146
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 4660
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 3465
    ›    Biuro Prasowe 2806
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2283
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 14149
    ›    Referat Edukacji 5074
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3728
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3152
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2152
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2800
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 4516
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12003
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3562
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 6218
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 4945
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5010
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 369
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7245
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2567
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2181
    ›    Referat Księgowości 2284
    ›    Referat Dochodów 2304
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 887
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10179
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3196
    ›    Referat Administracji i Majątku 2317
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2428
    ›    Referat Informatyki 2182
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3147
    ›    Referat Komunikacji 2822
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2422
    ›    Biuro Rady Miasta 1647
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2173
    ›    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji 1699
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1674
   Samodzielne stanowiska 14129
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3323
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2554
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 3104
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2545
Prawo Lokalne
   Statut 8303
   Regulamin 12530
   Budżet 17934
     Budżet Miasta - 2018 r. 628
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 7
     Budżet Miasta - 2017 r. 1906
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 264
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 202
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 158
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 128
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 100
     Budżet Miasta - 2016 r. 2740
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 435
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 434
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 523
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 475
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 347
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 359
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 589
     Budżet Miasta - 2015 r. 2381
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1416
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1737
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 929
     Budżet Miasta - 2014 r. 2623
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1577
     Budżet Miasta - 2013 r. 2920
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1498
     Budżet Miasta - 2012 r. 2838
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1338
     Budżet Miasta - 2011 r. 2983
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1092
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1452
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1318
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1853
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 963
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 1996
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1122
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1290
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2306
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1405
    ›    Informator budżetowy 1034
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2276
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1247
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1009
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1171
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2005
    ›    Wykonanie budżetu 1298
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1330
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1675
    ›    Wykonanie budżetu 1019
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1115
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1129
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1834
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1511
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1237
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1812
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1550
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1050
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2446
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2014
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1560
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1171
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1428
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2147
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. 153
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 4922
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1049
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 201
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 135
   Projekty Uchwał 8249
     Rok 2018 429
    ›    I kwartał 490
    ›    II kwartał 186
    ›    III kwartał 71
    ›    IV kwartał 71
     Rok 2017 1362
    ›    I kwartał 782
    ›    II kwartał 563
    ›    III kwartał 568
    ›    IV kwartał 756
     Rok 2016 1085
    ›    I kwartał 691
    ›    II kwartał 852
    ›    III kwartał 607
    ›    IV kwartał 909
     Rok 2015 1239
    ›    I kwartał 1247
    ›    II kwartał 1100
    ›    III kwartał 953
    ›    IV kwartał 1007
     Rok 2014 1049
    ›    I kwartał 1086
    ›    II kwartał 1027
    ›    III kwartał 782
    ›    IV kwartał 920
     Rok 2013 1416
    ›    I kwartał 1609
    ›    II kwartał 1093
    ›    III kwartał 1093
    ›    IV kwartał 1429
     Rok 2012 1648
    ›    I kwartał 1670
    ›    II kwartał 1453
    ›    III kwartał 1261
    ›    IV kwartał 1375
     Rok 2011 1126
    ›    III kwartał 956
    ›    IV kwartał 1911
   Uchwały 37822
     Rok 2018 674
    ›    I kwartał 754
    ›    II kwartał 185
    ›    III kwartał 72
    ›    IV kwartał 76
     Rok 2017 2594
    ›    I kwartał 1874
    ›    II kwartał 1217
    ›    III kwartał 961
    ›    IV kwartał 1093
     Rok 2016 2772
    ›    I kwartał 1830
    ›    II kwartał 1562
    ›    III kwartał 1140
    ›    IV kwartał 3301
     Rok 2015 3275
    ›    I kwartał 2335
    ›    II kwartał 1770
    ›    III kwartał 1443
    ›    IV kwartał 2341
     Rok 2014 3071
    ›    I kwartał 2199
    ›    II kwartał 1954
    ›    III kwartał 1614
    ›    IV kwartał 2032
     Rok 2013 3395
    ›    I kwartał 2830
    ›    II kwartał 2018
    ›    III kwartał 1721
    ›    IV kwartał 2198
     Rok 2012 4679
    ›    I kwartał 2652
    ›    II kwartał 2424
    ›    III kwartał 2168
    ›    IV kwartał 2963
     Rok 2011 4407
    ›    I kwartał 3219
    ›    II kwartał 2299
    ›    III kwartał 2280
    ›    IV kwartał 3371
     Rok 2010 4007
    ›    I kwartał 2478
    ›    II kwartał 2445
    ›    III kwartał 2020
    ›    IV kwartał 3163
     Rok 2009 4252
    ›    I kwartał 3258
    ›    II kwartał 2902
    ›    III kwartał 2168
    ›    IV kwartał 3180
     Rok 2008 4760
    ›    I kwartał 3074
    ›    II kwartał 3074
    ›    III kwartał 2537
    ›    IV kwartał 3172
     Rok 2007 4351
    ›    I kwartał 3001
    ›    II kwartał 2625
    ›    III kwartał 2269
    ›    IV kwartał 3062
     Rok 2006 4280
    ›    I kwartał 2986
    ›    II kwartał 2915
    ›    III kwartał 2796
    ›    IV kwartał 2726
     Rok 2005 3727
    ›    I kwartał 2801
    ›    II kwartał 3275
    ›    III kwartał 1966
    ›    IV kwartał 3645
     Rok 2004 1568
    ›    IV kwartał - projekty 1116
    ›    III kwartał - projekty 966
    ›    II kwartał - projekty 1166
    ›    I kwartał - projekty 1331
     Rok 2004 3208
    ›    IV kwartał 3400
    ›    III kwartał 1886
    ›    II kwartał 2532
    ›    I kwartał 2085
     Rok 2003 2516
    ›    I Kwartał 1621
    ›    II Kwartał 1574
    ›    III Kwartał 1351
    ›    IV Kwartał 2653
     Rok 2002 2060
    ›    IV Kwartał 1698
   Protokoły z sesji Rady Miasta 1071
     Kadencja 2014-2018 2792
     Kadencja 2010-2014 2701
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 101755
     Rok 2018 4051
    ›    I kwartał 6809
    ›    II kwartał 1050
    ›    III kwartał 92
    ›    IV kwartał 99
     Rok 2017 11700
    ›    I kwartał 7291
    ›    II kwartał 10563
    ›    III kwartał 4246
    ›    IV kwartał 3642
     Rok 2016 12728
    ›    I kwartał 6497
    ›    II kwartał 8920
    ›    III kwartał 4711
    ›    IV kwartał 6798
     Rok 2015 13994
    ›    I kwartał 8698
    ›    II kwartał 7368
    ›    III kwartał 6336
    ›    IV kwartał 6446
     Rok 2014 11330
    ›    I kwartał 6543
    ›    II kwartał 8144
    ›    III kwartał 8087
    ›    IV kwartał 7249
     Rok 2013 9191
    ›    I kwartał 8571
    ›    II kwartał 7709
    ›    III kwartał 8737
    ›    IV kwartał 6302
     Rok 2012 9912
    ›    I kwartał 11455
    ›    II kwartał 10858
    ›    III kwartał 9774
    ›    IV kwartał 8270
     Rok 2011 9257
    ›    I kwartał 10491
    ›    II kwartał 9233
    ›    III kwartał 9039
    ›    IV kwartał 8500
     Rok 2010 7528
    ›    I kwartał 7857
    ›    II kwartał 6144
    ›    III kwartał 7893
    ›    IV kwartał 7035
     Rok 2009 7604
    ›    I kwartał 8405
    ›    II kwartał 8575
    ›    III kwartał 8035
    ›    IV kwartał 6771
     Rok 2008 6598
    ›    I kwartał 7749
    ›    II kwartał 7297
    ›    III kwartał 7116
    ›    IV kwartał 7396
     Rok 2007 5480
    ›    I kwartał 8075
    ›    II kwartał 6913
    ›    III kwartał 7322
    ›    IV kwartał 5561
     Rok 2006 4133
    ›    I kwartał 7278
    ›    II kwartał 3984
    ›    III kwartał 6935
    ›    IV kwartał 8130
     Rok 2005 3057
    ›    I kwartał 5703
    ›    II kwatrał 4694
    ›    III kwartał 7390
    ›    IV kwartał 6543
     Rok 2004 2308
    ›    I półrocze 2004 8122
    ›    II półrocze 2004 10126
     Rok 2003 - rejestr 11525
     Rok 2002 - rejestr 3572
   Podatki i opłaty lokalne 20792
     Podatek od nieruchomości 19503
     Podatek od środków transportowych 5791
     Podatek rolny 3028
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1577
     Podatek leśny 1904
     Opłata posiadania psów 2656
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1725
     Opłata targowa 1892
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2140
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1519
     Należności cywilnoprawne 1865
     Opłata prolongacyjna 371
   Pomoc publiczna 4636
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4570
     Rok 2018 112
     Rok 2017 709
     Rok 2016 827
     Rok 2015 1210
     Rok 2014 1272
     Rok 2013 1591
     Rok 2012 2511
   Programy i strategie 5089
     Strategia Rozwoju Miasta 5943
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1342
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1343
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3653
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1516
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 696
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 496
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1031
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1074
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2663
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1505
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 1998
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 955
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 829
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3793
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1636
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1134
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 393
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 95
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 206
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 871
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1275
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 82
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 619
     Rok 2018 515
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3741
     Rok 2018 854
     Rok 2017 2760
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3471
     Rok 2018 8759
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 19351
     Rok 2018 3066
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 926
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 675
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 207486
     Rok 2017 2928
   Konkursy 1620
     Rok 2017 2705
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 54940
     Rok 2018 13357
    ›    Ogłoszenia 2252
    ›    Platforma zakupowa 492
    ›    Baza konkurencyjności 292
    ›    Rozeznanie rynku 159
     Rok 2017 4168
    ›    I półrocze 14032
    ›    II półrocze 15623
    ›    Platforma zakupowa 1137
    ›    Baza konkurencyjności 333
     Rok 2016 9705
    ›    I półrocze 26493
    ›    II półrocze 17704
     Rok 2015 17241
    ›    I półrocze 41007
    ›    II półrocze 21757
     Rok 2014 5317
    ›    I półrocze 15399
    ›    II półrocze 21840
     Rok 2013 5570
    ›    I półrocze 10692
    ›    II półrocze 9192
     Rok 2012 5382
    ›    I półrocze 8950
    ›    II półrocze 11849
     Rok 2011 5355
    ›    I półrocze 14435
    ›    II półrocze 13643
     Rok 2010 6240
    ›    I półrocze 49429
    ›    II półrocze 16522
     2009 - II półrocze 47328
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 7230
     Rok 2003 15237
     Rok 2004 - I półrocze 20967
     Rok 2004 - II półrocze 31331
     Rok 2005 - I półrocze 35207
     Rok 2005 - II półrocze 44018
     Rok 2006 - I półrocze 38793
     Rok 2006 - II półrocze 36118
     Rok 2007 - I półrocze 25042
     Rok 2007 - II półrocze 52562
     Rok 2008 - I półrocze 21085
     Rok 2008 - II półrocze 22338
     Rok 2009 - I półrocze 31465
     Rok 2009 - II półrocze 27928
     Rok 2010 - I półrocze 59727
     Rok 2010 - II półrocze 20835
     Rok 2011 - I półrocze 21451
     Rok 2011 - II półrocze 37101
     Rok 2012 - I półrocze 24015
     Rok 2012 - II półrocze 26286
     Rok 2013 - I półrocze 22768
     Rok 2013 - II półrocze 20509
     Rok 2014 - I półrocze 26491
     Rok 2014 - II półrocze 28797
     Rok 2015 - I półrocze 39818
     Rok 2015 - II półrocze 716863
     Rok 2016 - I półrocze 21466
     Rok 2016 - II półrocze 25508
     Rok 2017 - I półrocze 29451
     Rok 2017 - II półrocze 17633
   Archiwum - Zapytania o cenę 7128
     Rok 2015 32562
     Rok 2014 919
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 138
     Rok 2017 2224
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 154
     Rok 2017 11865
     Rok 2016 13273
     Rok 2015 16667
     Rok 2014 7274
     Rok 2013 988
     Rok 2012 5204
     Rok 2011 6199
     Rok 2010 38148
     Rok 2009 5056
     Rok 2008 2466
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 1686
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 7016
     Rok 2018 967
    ›    I półrocze 1320
    ›    II półrocze 263
     Rok 2017 2476
    ›    I półrocze 2199
    ›    II półrocze 2344
     Rok 2016 3304
    ›    II półrocze 2575
    ›    I półrocze 3592
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 51995
     Rok 2017 2934
    ›    I półrocze 6626
    ›    II półrocze 7291
     Rok 2018 1283
    ›    I półrocze 5052
    ›    II półrocze 376
   Informacja o wynikach przetargów 3486
     Rok 2018 584
     Rok 2017 1746
     Rok 2016 2737
   Ogłoszenia najem lokali 1682
     Rok 2018 341
     Rok 2017 661
     Rok 2016 1207
   Konkursy 1559
     2014 2357
   Archiwum ogłoszeń 1044
     Rok 2016 - I półrocze 9450
     Rok 2016 - II półrocze 7317
     Rok 2015 - I półrocze 5863
     Rok 2015 - II półrocze 16075
     Rok 2014 - I półrocze 5642
     Rok 2014 - II półrocze 5108
     Rok 2013 - I półrocze 5019
     Rok 2013 - II półrocze 6137
     Rok 2012 - I półrocze 4179
     Rok 2012 - II półrocze 7816
     Rok 2011 - I półrocze 8531
     Rok 2011 - II półrocze 6592
     Rok 2010 - I półrocze 7659
     Rok 2010 - II półrocze 7417
     Rok 2009 - II półrocze 33404
     Rok 2009 - I półrocze 23911
     Rok 2008 - II półrocze 13747
     Rok 2008 - I półrocze 9981
     Rok 2007 - II półrocze 14486
     Rok 2007 - I półrocze 10217
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4441
   Udostępnianie informacji publicznej 7553
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2412
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 15998
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 472
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1652
     Referat Spraw Obywatelskich 2969
     Referat Ewidencji Ludności 3929
     Urząd Stanu Cywilnego 2728
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2346
     Referat Dochodów 1303
     Referat Administracji i Majatku 1566
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2103
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2441
     Referat Architektury i Budownictwa 5079
     Referat Komunikacji 3342
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2563
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1536
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1271
     Referat Edukacji 2368
     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji 300
     Centrum Informacji Turystycznej 269
   Nieodpłatna pomoc prawna 1745
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1014
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 47626
     Rok 2018 1398
    ›    I kwartał 1584
    ›    II kwartał 498
    ›    III kwartał 214
    ›    IV kwartał 206
     Rok 2017 4071
    ›    I kwartał 3150
    ›    II kwartał 2884
    ›    III kwartał 1331
    ›    IV kwartał 1566
     Rok 2016 3908
    ›    II kwartał 2473
    ›    III kwartał 2539
    ›    IV kwartał 5141
    ›    I kwartał 3108
    ›    Rok 2003 14525
    ›    Rok 2004 27360
    ›    Rok 2005 41979
    ›    Rok 2006 39411
    ›    Rok 2007 23303
    ›    Rok 2008 33031
    ›    Rok 2009 31327
     Archiwum 1495
    ›    Rok 2010 32619
    ›    Rok 2011 16822
    ›    Rok 2012 21963
    ›    Rok 2013 14888
    ›    Rok 2014 9511
    ›    Rok 2015 18831
   Ogłoszenia innych organów 12405
     Rok 2018 386
     Rok 2017 1476
     Rok 2016 2886
     Rok 2015 13528
     Rok 2014 3970
     Rok 2013 4335
     Rok 2012 5172
     Rok 2011 4681
     Rok 2010 4193
     Rok 2009 3718
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2921
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1740
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 417796
     Rok 2018 13783
    ›    I kwartał 19375
    ›    II kwartał 4022
    ›    III kwartał 454
    ›    IV kwartał 377
     Rok 2017 53784
    ›    I kwartał 10061
    ›    II kwartał 13000
    ›    III kwartał 9630
    ›    IV kwartał 14592
    ›    I kwartał 18634
    ›    II kwartał 11316
    ›    III kwartał 9902
    ›    IV kwartał 10332
     Rok 2016 1462
     Rok 2015 27658
    ›    I kwartał 11687
    ›    II kwartał 11975
    ›    III kwartał 15158
    ›    IV kwartał 13189
     Rok 2014 31192
    ›    I kwartał 13992
    ›    II kwartał 15505
    ›    III kwartał 20124
    ›    IV kwartał 14396
     Rok 2013 35825
    ›    I kwartał 15371
    ›    II kwartał 17877
    ›    III kwartał 17705
    ›    IV kwartał 15549
     Rok 2012 40568
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17604
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18485
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18183
    ›    IV kwartał 20628
   Nabory z poprzednich lat 5470
     2005 r. 8349
    ›    III kwartał 3595
    ›    IV kwartał 17153
     2006 r. 39452
    ›    I kwartał 15951
    ›    II kwartał 16594
    ›    III kwartał 13700
    ›    IV kwartał 22258
     2007 r. 63191
    ›    I kwartał 25178
    ›    II kwartał 23620
    ›    III kwartał 22585
    ›    IV kwartał 20479
     2008 r. 50983
    ›    I kwartał 13472
    ›    II kwartał 17241
    ›    III kwartał 22112
    ›    IV kwartał 27344
     2009 r. 60927
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22592
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19308
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28664
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20928
     2010 r. 53480
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19603
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25721
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24195
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22154
     Rok 2011 44693
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19218
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20619
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18838
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24078
   System zatrudniania 14863
Wybory
   Wybory, referenda 6155
   Wybory ławników 4348
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 11156
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19435
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3694
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11862
     Miejski Ośrodek Kultury 2933
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9915
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2910
     Miejski Żłobek Dzienny 2758
     Centrum Usług Wspólnych 3551
     Ośrodek Działań Artystycznych 1901
     Muzeum 2074
     Miejska Biblioteka Publiczna 1993
     Straż Miejska 7052
     Dom Pomocy Społecznej 3004
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2951
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2380
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2274
     Dom Dziecka 2338
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2195
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1681
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 65
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65
     Centrum Kształcenia Praktycznego 57
   Jednostki pomocnicze 7521
   Zgromadzenia 1847
   Organizacje pozarządowe 6825
     Ogłoszenia i aktualności 3404
    ›    Rok 2017 9576
    ›    Rok 2018 3038
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7532
    ›    Lata 2010-2012 7318
    ›    Rok 2013 2006
    ›    Rok 2014 2031
    ›    Rok 2015 11408
    ›    Rok 2016 6191
     Archiwum 80
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8817
   Oferty inwestycyjne 5751
    ›    Stan elektryfikacji 583
    ›    Stan gospodarki komunalnej 435
    ›    Stan telefonizacji 301
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4253
   Oświadczenia majątkowe 28790
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3264
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1541
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2568
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2131
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3730
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 4078
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1875
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3291
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3072
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4846
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4035
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2045
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4048
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2874
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5490
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3812
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1648
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2635
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2256
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4047
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3051
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1419
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2844
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2330
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3637
     Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3357
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1712
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3635
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3452
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5682
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2597
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4469
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3385
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7113
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2700
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2857
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1619
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2880
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2371
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5377
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2109
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3337
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2761
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4277
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2278
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3850
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3193
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5469
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2687
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3454
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1898
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2991
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2960
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5673
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2000
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1759
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3369
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2983
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4842
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1785
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3125
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2650
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4985
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1673
   Audyt wewnętrzny 4811
     Procedury audytu wewnętrznego 1796
   Kontrole 14328
    ›    ROK 2014 1423
    ›    ROK 2015 1597
     PLANY KONTROLI 2015
    ›    ROK 2016 1313
    ›    ROK 2017 987
    ›    ROK 2018 478
    ›    ROK 2014 1777
    ›    ROK 2015 2404
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 3053
    ›    ROK 2016 2548
    ›    ROK 2017 1680
    ›    ROK 2014 1365
    ›    ROK 2015 1486
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1027
    ›    ROK 2016 892
    ›    ROK 2017 512
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 778
    ›    ROK 2016 611
    ›    ROK 2015 559
    ›    ROK 2017 476
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 435
    ›    ROK 2016 421
    ›    ROK 2015 435
    ›    ROK 2017 234
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8135
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2310
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1872
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2582
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2106
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2003
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1876
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2301
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2061
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2020
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2816
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1889
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2793
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1781
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1845
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2042
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2047
     ARCHIWUM 470
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4076
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 14
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 226
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 311
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 506
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 621
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 841
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1839
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 879
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 830
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 747
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 978
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 763
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 912
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1038
   Rejestry i ewidencje 10674
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5817
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3898
   Analiza zdawalności OSK 364
     Rok 2016 963
     Rok 2017 209
     Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 106
     Ogólny schemat procedur kontroli 70
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1916
   Redakcja Biuletynu 5291
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 271
     I kwartał 148
     II kwartał 67
     III kwartał 26
     IV kwartał 27
   2017 827
     I kwartał 450
     II kwartał 270
     III kwartał 267
     IV kwartał 223