główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9402517
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1171724
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1171724
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 46360
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 41803
   Wykaz numerów telefonów 45604
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12997
Organy
   Prezydent Miasta 21463
     Kompetencje 3505
     Kontakt, dyżur 3700
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1668
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 3142
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1758
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1603
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1226
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1341
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1351
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1158
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1235
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1454
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1539
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1245
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1324
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1238
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1201
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1294
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1299
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1106
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 883
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1284
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1192
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1234
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1124
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1152
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1242
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1311
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1315
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1316
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1278
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1178
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1563
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1213
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1165
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1161
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1149
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1197
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1090
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1292
     Komisje 2183
   Z-cy Prezydenta Miasta 18619
     Kompetencje 2295
     Kontakt i Dyżury 2584
   Sekretarz Miasta 12676
   Skarbnik Miasta 10276
   Rada Miasta 19752
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2151
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1830
     Komisja Oświaty i Nauki 2047
     Komisja Rewizyjna 1774
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1831
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1858
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1777
   Komórki organizacyjne 47471
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 18289
    ›    Biuro Prawne 2570
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2029
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4574
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 6412
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 4837
    ›    Biuro Prasowe 3247
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2608
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 15122
    ›    Referat Edukacji 6298
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4359
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2373
    ›    Referat Spraw Społecznych 3203
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 5508
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12710
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4128
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 8143
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5402
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6161
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 619
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7736
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2792
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2377
    ›    Referat Księgowości 2508
    ›    Referat Dochodów 2573
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1009
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10848
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3552
    ›    Referat Administracji i Majątku 2507
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2595
    ›    Referat Informatyki 2420
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3594
    ›    Referat Komunikacji 3059
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2607
    ›    Biuro Rady Miasta 1871
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2487
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 1972
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1887
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3538
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2678
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 1870
     Prezydium Rady 376
     Skład Rady 631
     Komisje Rady 440
     Interpelacje i zapytania radnych 1715
     Dyżury radnych 267
   Sesje Rady 1138
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 491
     Rok 2019 731
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 107
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 89
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 107
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 94
     Rok 2018 513
    ›    Sesja I 365
    ›    Sesja II 128
    ›    Sesja III 170
   Uchwały 43061
     Rok 2019 860
    ›    I kwartał 714
    ›    II kwartał 402
    ›    III kwartał 57
    ›    IV kwartał 92
     Rok 2018 3086
    ›    I kwartał 1370
    ›    II kwartał 1150
    ›    III kwartał 868
    ›    IV kwartał 1299
     Rok 2017 3062
    ›    I kwartał 2180
    ›    II kwartał 1457
    ›    III kwartał 1176
    ›    IV kwartał 1451
     Rok 2016 3048
    ›    I kwartał 1979
    ›    II kwartał 1747
    ›    III kwartał 1288
    ›    IV kwartał 3621
     Rok 2015 3518
    ›    I kwartał 2536
    ›    II kwartał 1909
    ›    III kwartał 1567
    ›    IV kwartał 2548
     Rok 2014 3237
    ›    I kwartał 2331
    ›    II kwartał 2059
    ›    III kwartał 1697
    ›    IV kwartał 2180
     Rok 2013 3493
    ›    I kwartał 2972
    ›    II kwartał 2099
    ›    III kwartał 1801
    ›    IV kwartał 2306
     Rok 2012 4896
    ›    I kwartał 2757
    ›    II kwartał 2508
    ›    III kwartał 2280
    ›    IV kwartał 3123
     Rok 2011 4605
    ›    I kwartał 3350
    ›    II kwartał 2409
    ›    III kwartał 2396
    ›    IV kwartał 3567
     Rok 2010 4168
    ›    I kwartał 2555
    ›    II kwartał 2551
    ›    III kwartał 2116
    ›    IV kwartał 3320
     Rok 2009 4394
    ›    I kwartał 3400
    ›    II kwartał 3028
    ›    III kwartał 2295
    ›    IV kwartał 3271
     Rok 2008 4899
    ›    I kwartał 3214
    ›    II kwartał 3210
    ›    III kwartał 2639
    ›    IV kwartał 3269
     Rok 2007 4471
    ›    I kwartał 3109
    ›    II kwartał 2731
    ›    III kwartał 2334
    ›    IV kwartał 3164
     Rok 2006 4450
    ›    I kwartał 3137
    ›    II kwartał 3034
    ›    III kwartał 2888
    ›    IV kwartał 2805
     Rok 2005 3874
    ›    I kwartał 2934
    ›    II kwartał 3468
    ›    III kwartał 2045
    ›    IV kwartał 3737
     Rok 2004 1656
    ›    IV kwartał - projekty 1197
    ›    III kwartał - projekty 1048
    ›    II kwartał - projekty 1233
    ›    I kwartał - projekty 1404
     Rok 2004 3318
    ›    IV kwartał 3494
    ›    III kwartał 1953
    ›    II kwartał 2625
    ›    I kwartał 2192
     Rok 2003 2635
    ›    I Kwartał 1693
    ›    II Kwartał 1651
    ›    III Kwartał 1429
    ›    IV Kwartał 2768
     Rok 2002 2174
    ›    IV Kwartał 1813
   Protokoły z sesji Rady Miasta 2364
     Kadencja 2018-2023 538
     Kadencja 2014-2018 3819
     Kadencja 2010-2014 2857
   Oświadczenia majątkowe 939
     Rok 2018 1976
   Transmisja online sesji 5447
Prawo Lokalne
   Statut 8926
   Regulamin 13290
   Budżet 19103
     Budżet Miasta - 2019 r. 597
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 56
     Budżet Miasta - 2018 r. 1975
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 146
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 111
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 116
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 108
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 73
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 66
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 46
     Budżet Miasta - 2017 r. 2348
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 337
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 294
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 258
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 200
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 633
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 300
     Budżet Miasta - 2016 r. 3032
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 545
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 485
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 604
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 541
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 412
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 558
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 818
     Budżet Miasta - 2015 r. 2590
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1547
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1957
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1081
     Budżet Miasta - 2014 r. 2762
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1730
     Budżet Miasta - 2013 r. 3014
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1590
     Budżet Miasta - 2012 r. 2919
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1419
     Budżet Miasta - 2011 r. 3051
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1166
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1512
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1374
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1913
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1011
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2052
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1177
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1351
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2364
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1464
    ›    Informator budżetowy 1105
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2365
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1315
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1147
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1222
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2076
    ›    Wykonanie budżetu 1440
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1406
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1741
    ›    Wykonanie budżetu 1083
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1194
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1200
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1892
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1592
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1311
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1870
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1614
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1099
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2517
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2070
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1635
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1230
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1513
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2252
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 96
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 485
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 55
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 1
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5133
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1133
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 290
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 297
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 68
   Projekty Uchwał 9844
     Rok 2018 1460
    ›    I kwartał 665
    ›    II kwartał 525
    ›    III kwartał 373
    ›    IV kwartał 572
     Rok 2017 1478
    ›    I kwartał 888
    ›    II kwartał 645
    ›    III kwartał 641
    ›    IV kwartał 868
     Rok 2016 1157
    ›    I kwartał 749
    ›    II kwartał 922
    ›    III kwartał 667
    ›    IV kwartał 995
     Rok 2015 1320
    ›    I kwartał 1328
    ›    II kwartał 1168
    ›    III kwartał 1023
    ›    IV kwartał 1079
     Rok 2014 1116
    ›    I kwartał 1158
    ›    II kwartał 1087
    ›    III kwartał 833
    ›    IV kwartał 993
     Rok 2013 1470
    ›    I kwartał 1679
    ›    II kwartał 1155
    ›    III kwartał 1181
    ›    IV kwartał 1528
     Rok 2012 1714
    ›    I kwartał 1738
    ›    II kwartał 1550
    ›    III kwartał 1327
    ›    IV kwartał 1448
     Rok 2011 1179
    ›    III kwartał 1017
    ›    IV kwartał 2009
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 114847
     Rok 2019 5921
    ›    I kwartał 11245
    ›    II kwartał 4599
     Rok 2018 11260
    ›    I kwartał 8111
    ›    II kwartał 6604
    ›    III kwartał 6018
    ›    IV kwartał 6757
     Rok 2017 12192
    ›    I kwartał 7731
    ›    II kwartał 10886
    ›    III kwartał 4720
    ›    IV kwartał 4021
     Rok 2016 13048
    ›    I kwartał 6833
    ›    II kwartał 9168
    ›    III kwartał 5000
    ›    IV kwartał 7301
     Rok 2015 14189
    ›    I kwartał 8994
    ›    II kwartał 7654
    ›    III kwartał 6551
    ›    IV kwartał 6603
     Rok 2014 11509
    ›    I kwartał 6725
    ›    II kwartał 8349
    ›    III kwartał 8472
    ›    IV kwartał 7527
     Rok 2013 9368
    ›    I kwartał 8768
    ›    II kwartał 7967
    ›    III kwartał 8873
    ›    IV kwartał 6469
     Rok 2012 10011
    ›    I kwartał 11606
    ›    II kwartał 11016
    ›    III kwartał 9920
    ›    IV kwartał 8499
     Rok 2011 9331
    ›    I kwartał 10696
    ›    II kwartał 9369
    ›    III kwartał 9213
    ›    IV kwartał 8669
     Rok 2010 7596
    ›    I kwartał 7951
    ›    II kwartał 6247
    ›    III kwartał 8022
    ›    IV kwartał 7142
     Rok 2009 7675
    ›    I kwartał 8548
    ›    II kwartał 8747
    ›    III kwartał 8134
    ›    IV kwartał 6885
     Rok 2008 6650
    ›    I kwartał 7854
    ›    II kwartał 7426
    ›    III kwartał 7239
    ›    IV kwartał 7490
     Rok 2007 5561
    ›    I kwartał 8224
    ›    II kwartał 6993
    ›    III kwartał 7425
    ›    IV kwartał 5672
     Rok 2006 4204
    ›    I kwartał 7428
    ›    II kwartał 4083
    ›    III kwartał 7122
    ›    IV kwartał 8226
     Rok 2005 3107
    ›    I kwartał 5777
    ›    II kwatrał 4774
    ›    III kwartał 7474
    ›    IV kwartał 6665
     Rok 2004 2398
    ›    I półrocze 2004 8256
    ›    II półrocze 2004 10223
     Rok 2003 - rejestr 12223
     Rok 2002 - rejestr 3806
   Podatki i opłaty lokalne 22752
     Podatek od nieruchomości 23167
     Podatek od środków transportowych 6791
     Podatek rolny 3395
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1711
     Podatek leśny 2057
     Opłata posiadania psów 2842
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1862
     Opłata targowa 2099
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2374
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1628
     Należności cywilnoprawne 1983
     Opłata prolongacyjna 462
     Opłata za wodę i ścieki 114
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 72
   Pomoc publiczna 5013
   Zbiór aktów prawa miejscowego 5301
     Rok 2019 225
     Rok 2018 664
     Rok 2017 1025
     Rok 2016 943
     Rok 2015 1329
     Rok 2014 1360
     Rok 2013 1688
     Rok 2012 2650
   Programy i strategie 5535
     Strategia Rozwoju Miasta 6319
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1465
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1486
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3773
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1595
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 870
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 605
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1111
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1950
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1015
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 884
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3933
     Program "Bezpieczne Miasto" 1721
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1223
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 147
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1433
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1477
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 215
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 838
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 458
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 201
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 203
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 144
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 2071
     Rok 2019 554
     Rok 2018 1469
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6768
     Rok 2019 957
     Rok 2018 1711
     Rok 2017 4429
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 17307
     Rok 2019 9027
     Rok 2018 41990
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 23857
     Rok 2019 5778
     Rok 2018 15686
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 6838
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 4659
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 211839
     Rok 2019 1183
     Rok 2018 3037
     Rok 2017 4715
   Konkursy 3266
     Rok 2017 3364
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 61942
     Rok 2019 1029
    ›    Ogłoszenia 1496
    ›     Platforma zakupowa 371
    ›    Baza konkurencyjności 144
    ›    Rozeznanie rynku 399
     Rok 2018 14861
    ›    Ogłoszenia 10643
    ›    Platforma zakupowa 1010
    ›    Baza konkurencyjności 523
    ›    Rozeznanie rynku 7446
     Rok 2017 4275
    ›    I półrocze 19788
    ›    II półrocze 34128
    ›    Platforma zakupowa 1290
    ›    Baza konkurencyjności 474
     Rok 2016 11077
    ›    I półrocze 29889
    ›    II półrocze 18566
     Rok 2015 21972
    ›    I półrocze 44340
    ›    II półrocze 23492
     Rok 2014 5354
    ›    I półrocze 15513
    ›    II półrocze 25101
     Rok 2013 5614
    ›    I półrocze 10809
    ›    II półrocze 9321
     Rok 2012 5455
    ›    I półrocze 9027
    ›    II półrocze 12038
     Rok 2011 5403
    ›    I półrocze 14547
    ›    II półrocze 13793
     Rok 2010 6330
    ›    I półrocze 49526
    ›    II półrocze 16666
     2009 - II półrocze 48615
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 9088
     Rok 2003 15415
     Rok 2004 - I półrocze 21183
     Rok 2004 - II półrocze 31607
     Rok 2005 - I półrocze 35418
     Rok 2005 - II półrocze 44288
     Rok 2006 - I półrocze 38946
     Rok 2006 - II półrocze 36237
     Rok 2007 - I półrocze 25153
     Rok 2007 - II półrocze 52736
     Rok 2008 - I półrocze 21207
     Rok 2008 - II półrocze 22433
     Rok 2009 - I półrocze 31712
     Rok 2009 - II półrocze 28021
     Rok 2010 - I półrocze 59874
     Rok 2010 - II półrocze 21037
     Rok 2011 - I półrocze 21662
     Rok 2011 - II półrocze 37242
     Rok 2012 - I półrocze 24198
     Rok 2012 - II półrocze 26493
     Rok 2013 - I półrocze 22907
     Rok 2013 - II półrocze 20644
     Rok 2014 - I półrocze 26758
     Rok 2014 - II półrocze 28971
     Rok 2015 - I półrocze 43489
     Rok 2015 - II półrocze 721063
     Rok 2016 - I półrocze 21931
     Rok 2016 - II półrocze 26457
     Rok 2017 - I półrocze 30906
     Rok 2017 - II półrocze 19814
   Archiwum - Zapytania o cenę 7524
     Rok 2015 37460
     Rok 2014 984
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 403
     Rok 2017 2319
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 442
     Rok 2017 13530
     Rok 2016 13653
     Rok 2015 18706
     Rok 2014 7348
     Rok 2013 1026
     Rok 2012 5270
     Rok 2011 6254
     Rok 2010 38193
     Rok 2009 5099
     Rok 2008 2544
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4934
   Udostępnianie informacji publicznej 8530
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2614
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 17498
     Biuro Obsługi Mieszkańców 681
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1777
     Referat Spraw Społecznych 3269
     Referat Ewidencji Ludności 4369
     Urząd Stanu Cywilnego 2910
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2838
     Referat Dochodów 1422
     Referat Administracji i Majatku 1725
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2442
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2761
     Referat Architektury i Budownictwa 7217
     Referat Komunikacji 4505
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2851
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1674
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1381
     Referat Edukacji 2511
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 411
     Centrum Informacji Turystycznej 327
   Lobbing 147
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2874
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1302
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 2883
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 10706
     Rok 2019 1297
    ›    I półrocze 2614
    ›    II półrocze 396
     Rok 2018 3307
    ›    I półrocze 2963
    ›    II półrocze 2995
     Rok 2017 2574
    ›    I półrocze 2357
    ›    II półrocze 2517
     Rok 2016 3397
    ›    II półrocze 2646
    ›    I półrocze 3683
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 55366
     Rok 2019 1301
    ›    I półrocze 7308
    ›    II półrocze 311
     Rok 2018 3483
    ›    I półrocze 9438
    ›    II półrocze 9220
   Informacja o wynikach przetargów 5014
     Rok 2019 718
     Rok 2018 2448
     Rok 2017 1996
     Rok 2016 3106
   Ogłoszenia najem lokali 2234
     Rok 2018 1080
     Rok 2017 792
     Rok 2016 1259
   Konkursy 1935
     2014 2423
   Archiwum ogłoszeń 1339
     Rok 2017 - I półrocze 6727
     Rok 2017 - II półrocze 7391
     Rok 2016 - I półrocze 9630
     Rok 2016 - II półrocze 7481
     Rok 2015 - I półrocze 6091
     Rok 2015 - II półrocze 18220
     Rok 2014 - I półrocze 5704
     Rok 2014 - II półrocze 5192
     Rok 2013 - I półrocze 5075
     Rok 2013 - II półrocze 6201
     Rok 2012 - I półrocze 4222
     Rok 2012 - II półrocze 7927
     Rok 2011 - I półrocze 8586
     Rok 2011 - II półrocze 6643
     Rok 2010 - I półrocze 7743
     Rok 2010 - II półrocze 7466
     Rok 2009 - II półrocze 33448
     Rok 2009 - I półrocze 23953
     Rok 2008 - II półrocze 13811
     Rok 2008 - I półrocze 10021
     Rok 2007 - II półrocze 14537
     Rok 2007 - I półrocze 10264
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 51128
     Rok 2019 1540
    ›    I kwartał 1548
    ›    II kwartał 574
    ›    III kwartał 113
    ›    IV kwartał 47
     Rok 2018 3282
    ›    I kwartał 2096
    ›    II kwartał 1365
    ›    III kwartał 1194
    ›    IV kwartał 1662
     Rok 2017 4233
    ›    I kwartał 3284
    ›    II kwartał 3012
    ›    III kwartał 1451
    ›    IV kwartał 1772
     Rok 2016 3988
    ›    II kwartał 2581
    ›    III kwartał 2693
    ›    IV kwartał 5307
    ›    I kwartał 3239
    ›    Rok 2003 15230
    ›    Rok 2004 27751
    ›    Rok 2005 42509
    ›    Rok 2006 39687
    ›    Rok 2007 23500
    ›    Rok 2008 33239
    ›    Rok 2009 31538
     Archiwum 1626
    ›    Rok 2010 32844
    ›    Rok 2011 16979
    ›    Rok 2012 22157
    ›    Rok 2013 15051
    ›    Rok 2014 9658
    ›    Rok 2015 22252
   Ogłoszenia innych organów 13432
     Rok 2019 466
     Rok 2018 1107
     Rok 2017 1631
     Rok 2016 2977
     Rok 2015 18346
     Rok 2014 4098
     Rok 2013 4452
     Rok 2012 5254
     Rok 2011 4735
     Rok 2010 4245
     Rok 2009 3821
   Pracownia Planowania Przestrzennego 502
     Rok 2019 631
   Biuro Rzeczy Znalezionych 4079
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 2692
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 456568
     Rok 2019 16205
    ›    I kwartał 15237
    ›    II kwartał 8541
    ›    III kwartał 1536
    ›    IV kwartał 487
     Rok 2018 38983
    ›    I kwartał 22590
    ›    II kwartał 11871
    ›    III kwartał 17243
    ›    IV kwartał 16673
     Rok 2017 54203
    ›    I kwartał 10309
    ›    II kwartał 13418
    ›    III kwartał 9864
    ›    IV kwartał 15261
    ›    I kwartał 18820
    ›    II kwartał 11461
    ›    III kwartał 10101
    ›    IV kwartał 10502
     Rok 2016 1666
     Rok 2015 27843
    ›    I kwartał 11829
    ›    II kwartał 12107
    ›    III kwartał 15627
    ›    IV kwartał 13430
     Rok 2014 31338
    ›    I kwartał 14117
    ›    II kwartał 15622
    ›    III kwartał 20265
    ›    IV kwartał 14493
     Rok 2013 35958
    ›    I kwartał 15460
    ›    II kwartał 18252
    ›    III kwartał 17818
    ›    IV kwartał 15646
     Rok 2012 40775
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17689
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18648
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18274
    ›    IV kwartał 20713
   Nabory z poprzednich lat 5765
     2005 r. 8448
    ›    III kwartał 3678
    ›    IV kwartał 17278
     2006 r. 39506
    ›    I kwartał 16029
    ›    II kwartał 16684
    ›    III kwartał 13776
    ›    IV kwartał 22335
     2007 r. 63245
    ›    I kwartał 25329
    ›    II kwartał 23713
    ›    III kwartał 22655
    ›    IV kwartał 20570
     2008 r. 51071
    ›    I kwartał 13539
    ›    II kwartał 17313
    ›    III kwartał 22166
    ›    IV kwartał 27403
     2009 r. 60985
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22710
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19381
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28730
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20986
     2010 r. 53534
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19667
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25772
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24243
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22203
     Rok 2011 44775
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19286
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20684
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18899
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24143
   System zatrudniania 15669
Wybory
   Wybory, referenda 10407
   Wybory ławników 15056
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 12644
     Zmiana ustroju oświaty 219
     Szkoły i placówki niepubliczne 570
      Wpis do ewidencji 240
     Dotacje 467
    ›    2018 rok 46
    ›    2019 rok 88
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 318
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 20276
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4236
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12622
     Miejski Ośrodek Kultury 3062
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 11612
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3215
     Miejski Żłobek Dzienny 2933
     Centrum Usług Wspólnych 4207
     Ośrodek Działań Artystycznych 2067
     Muzeum 2419
     Miejska Biblioteka Publiczna 2102
     Straż Miejska 8086
     Dom Pomocy Społecznej 3110
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3376
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2890
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2444
     Dom Dziecka 2760
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2606
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2316
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 190
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 173
     Centrum Kształcenia Praktycznego 165
   Jednostki pomocnicze 7925
   Zgromadzenia 2547
   Organizacje pozarządowe 7684
     Ogłoszenia i aktualności 4114
    ›    Rok 2019 429
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7969
    ›    Lata 2010-2012 7381
    ›    Rok 2013 2077
    ›    Rok 2014 2102
    ›    Rok 2015 16010
    ›    Rok 2016 6436
    ›    Rok 2017 9671
     Archiwum 201
    ›    Rok 2018 10848
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9178
   Oferty inwestycyjne 5938
    ›    Stan elektryfikacji 646
    ›    Stan gospodarki komunalnej 510
    ›    Stan telefonizacji 349
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4375
   Oświadczenia majątkowe 37104
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 4009
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1937
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 3446
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4348
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 2465
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 557
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4385
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1473
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3929
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2849
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6207
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 3988
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1716
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3034
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2477
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4680
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4346
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1979
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3503
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3633
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5203
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4248
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2141
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4436
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3127
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5978
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 3999
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1774
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2872
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2433
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4389
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1486
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3052
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2468
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3949
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1839
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3797
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3774
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5920
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2727
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4606
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3477
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7298
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2755
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 3021
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1711
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2948
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2455
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5561
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2157
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3437
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2869
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4382
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2326
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3929
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3338
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5573
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2775
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3557
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2020
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3164
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3098
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6008
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2118
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1811
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3576
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 3189
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4946
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1842
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3429
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2748
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5289
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1752
   Audyt wewnętrzny 5355
     Procedury audytu wewnętrznego 2029
   Kontrole 16374
    ›    ROK 2014 1528
    ›    ROK 2015 1680
     PLANY KONTROLI 2748
    ›    ROK 2016 1411
    ›    ROK 2017 1099
    ›    ROK 2018 923
    ›    ROK 2019 496
    ›    ROK 2014 1893
    ›    ROK 2015 2487
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 4186
    ›    ROK 2016 2652
    ›    ROK 2017 1948
    ›    Rok 2018 950
    ›    ROK 2014 1418
    ›    ROK 2015 1540
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1361
    ›    ROK 2016 941
    ›    ROK 2017 614
    ›    ROK 2018 334
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1161
    ›    ROK 2016 675
    ›    ROK 2015 604
    ›    ROK 2017 623
    ›    ROK 2018 243
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 506
    ›    ROK 2016 468
    ›    ROK 2015 496
    ›    ROK 2017 304
    ›    ROK 2018 19
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8284
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2375
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1925
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2647
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2161
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2051
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1933
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2378
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2110
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2115
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2937
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1970
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2868
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1866
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1905
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2161
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2099
     ARCHIWUM 595
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4510
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 2
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 204
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 287
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 354
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 552
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 666
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 916
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1916
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 930
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 878
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 825
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1033
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 832
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1006
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1092
   Rejestry i ewidencje 11509
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6090
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4136
   Analiza zdawalności OSK 730
    ›    Rok 2016 1048
    ›    Rok 2017 332
    ›    Rok 2018 211
     Wykaz zdawalności OSK 151
    ›    Rok 2019 21
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 248
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 288
     Procedura postępowania 75
     Wykaz OSK i wykaz SKP 163
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2241
   Redakcja Biuletynu 5515
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 635
     I kwartał 317
     II kwartał 232
     III kwartał 180
     IV kwartał 212
   2017 1030
     I kwartał 515
     II kwartał 329
     III kwartał 325
     IV kwartał 281