główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9564581
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1203690
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1203690
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 49935
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 42995
   Wykaz numerów telefonów 48123
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 13242
Organy
   Prezydent Miasta 22226
     Kompetencje 3581
     Kontakt, dyżur 3945
     Komisje 2270
   Z-cy Prezydenta Miasta 19286
     Kompetencje 2374
     Kontakt i Dyżury 2759
   Sekretarz Miasta 13033
   Skarbnik Miasta 10546
   Rada Miasta 20243
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2166
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1864
     Komisja Oświaty i Nauki 2073
     Komisja Rewizyjna 1787
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1865
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1873
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1802
   Komórki organizacyjne 48458
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 18661
    ›    Biuro Prawne 2651
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2107
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 4852
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 6844
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 5313
    ›    Biuro Prasowe 3475
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2760
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 15468
    ›    Referat Edukacji 6789
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4667
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2460
    ›    Referat Spraw Społecznych 3380
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 5822
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12966
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4344
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 9128
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5671
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6562
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 748
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7889
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2872
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2489
    ›    Referat Księgowości 2604
    ›    Referat Dochodów 2685
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1062
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11102
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3668
    ›    Referat Administracji i Majątku 2587
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2660
    ›    Referat Informatyki 2524
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3820
    ›    Referat Komunikacji 3158
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2701
    ›    Biuro Rady Miasta 1967
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2604
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2079
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1990
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3589
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2722
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 2521
     Prezydium Rady 512
     Skład Rady 786
     Komisje Rady 998
     Interpelacje i zapytania radnych 3021
     Dyżury radnych 377
   Sesje Rady 1696
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 545
     Rok 2019 1201
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 145
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 125
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 163
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 138
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 186
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 117
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 114
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 59
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 121
     Rok 2018 575
    ›    Sesja I 408
    ›    Sesja II 151
    ›    Sesja III 216
   Uchwały 44240
     Rok 2019 1573
    ›    I kwartał 948
    ›    II kwartał 851
    ›    III kwartał 655
    ›    IV kwartał 380
     Rok 2018 3292
    ›    I kwartał 1458
    ›    II kwartał 1246
    ›    III kwartał 967
    ›    IV kwartał 1460
     Rok 2017 3183
    ›    I kwartał 2290
    ›    II kwartał 1529
    ›    III kwartał 1246
    ›    IV kwartał 1573
     Rok 2016 3156
    ›    I kwartał 2047
    ›    II kwartał 1824
    ›    III kwartał 1332
    ›    IV kwartał 3719
     Rok 2015 3601
    ›    I kwartał 2599
    ›    II kwartał 1979
    ›    III kwartał 1631
    ›    IV kwartał 3239
     Rok 2014 3302
    ›    I kwartał 2385
    ›    II kwartał 2083
    ›    III kwartał 1747
    ›    IV kwartał 2240
     Rok 2013 3547
    ›    I kwartał 3065
    ›    II kwartał 2139
    ›    III kwartał 1820
    ›    IV kwartał 2329
     Rok 2012 4992
    ›    I kwartał 2835
    ›    II kwartał 2571
    ›    III kwartał 2337
    ›    IV kwartał 3192
     Rok 2011 4690
    ›    I kwartał 3396
    ›    II kwartał 2487
    ›    III kwartał 2469
    ›    IV kwartał 3655
     Rok 2010 4257
    ›    I kwartał 2610
    ›    II kwartał 2630
    ›    III kwartał 2181
    ›    IV kwartał 3368
     Rok 2009 4479
    ›    I kwartał 3481
    ›    II kwartał 3087
    ›    III kwartał 2352
    ›    IV kwartał 3327
     Rok 2008 4978
    ›    I kwartał 3268
    ›    II kwartał 3265
    ›    III kwartał 2702
    ›    IV kwartał 3315
     Rok 2007 4541
    ›    I kwartał 3151
    ›    II kwartał 2779
    ›    III kwartał 2360
    ›    IV kwartał 3236
     Rok 2006 4529
    ›    I kwartał 3190
    ›    II kwartał 3082
    ›    III kwartał 2916
    ›    IV kwartał 2829
     Rok 2005 3959
    ›    I kwartał 2996
    ›    II kwartał 3581
    ›    III kwartał 2102
    ›    IV kwartał 3796
     Rok 2004 1718
    ›    IV kwartał - projekty 1227
    ›    III kwartał - projekty 1083
    ›    II kwartał - projekty 1256
    ›    I kwartał - projekty 1445
     Rok 2004 3370
    ›    IV kwartał 3550
    ›    III kwartał 1976
    ›    II kwartał 2667
    ›    I kwartał 2252
     Rok 2003 2715
    ›    I Kwartał 1735
    ›    II Kwartał 1680
    ›    III Kwartał 1492
    ›    IV Kwartał 2828
     Rok 2002 2241
    ›    IV Kwartał 1848
   Protokoły z sesji Rady Miasta 2667
     Kadencja 2018-2023 792
     Kadencja 2014-2018 3932
     Kadencja 2010-2014 2919
   Oświadczenia majątkowe 1166
     Rok 2018 2474
   Transmisja online sesji 6979
   Młodzieżowa Rada Miasta 26
Prawo Lokalne
   Statut 9235
   Regulamin 13513
   Budżet 19536
     Budżet Miasta - 2019 r. 1142
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 99
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 122
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 47
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 24
     Budżet Miasta - 2018 r. 2176
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 173
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 131
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 160
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 131
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 112
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 145
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 197
     Budżet Miasta - 2017 r. 2433
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 369
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 331
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 279
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 220
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 669
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 370
     Budżet Miasta - 2016 r. 3113
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 574
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 503
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 627
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 560
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 436
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 607
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 899
     Budżet Miasta - 2015 r. 2635
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1606
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2024
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1110
     Budżet Miasta - 2014 r. 2812
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1784
     Budżet Miasta - 2013 r. 3048
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1616
     Budżet Miasta - 2012 r. 2950
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1440
     Budżet Miasta - 2011 r. 3071
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1191
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1534
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1405
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1931
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1032
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2077
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1194
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1377
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2383
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1494
    ›    Informator budżetowy 1131
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2385
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1337
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1168
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1240
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2093
    ›    Wykonanie budżetu 1497
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1427
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1770
    ›    Wykonanie budżetu 1116
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1225
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1217
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1907
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1626
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1336
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1904
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1654
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1132
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2550
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2088
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1662
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1256
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1533
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2298
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 286
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 35
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 600
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 82
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 25
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5246
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1172
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 312
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 355
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 91
   Projekty Uchwał 10238
     Rok 2018 1589
    ›    I kwartał 700
    ›    II kwartał 567
    ›    III kwartał 410
    ›    IV kwartał 654
     Rok 2017 1516
    ›    I kwartał 906
    ›    II kwartał 671
    ›    III kwartał 663
    ›    IV kwartał 905
     Rok 2016 1188
    ›    I kwartał 767
    ›    II kwartał 944
    ›    III kwartał 701
    ›    IV kwartał 1014
     Rok 2015 1356
    ›    I kwartał 1373
    ›    II kwartał 1213
    ›    III kwartał 1056
    ›    IV kwartał 1108
     Rok 2014 1134
    ›    I kwartał 1194
    ›    II kwartał 1108
    ›    III kwartał 857
    ›    IV kwartał 1048
     Rok 2013 1492
    ›    I kwartał 1707
    ›    II kwartał 1185
    ›    III kwartał 1207
    ›    IV kwartał 1555
     Rok 2012 1739
    ›    I kwartał 1784
    ›    II kwartał 1566
    ›    III kwartał 1346
    ›    IV kwartał 1472
     Rok 2011 1213
    ›    III kwartał 1049
    ›    IV kwartał 2055
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 119071
     Rok 2019 9877
    ›    I kwartał 16149
    ›    II kwartał 6768
    ›    III kwartał 4732
    ›    IV kwartał 1316
     Rok 2018 11482
    ›    I kwartał 8521
    ›    II kwartał 6959
    ›    III kwartał 6456
    ›    IV kwartał 7125
     Rok 2017 12283
    ›    I kwartał 7985
    ›    II kwartał 11193
    ›    III kwartał 4993
    ›    IV kwartał 4260
     Rok 2016 13160
    ›    I kwartał 7146
    ›    II kwartał 9452
    ›    III kwartał 5286
    ›    IV kwartał 7679
     Rok 2015 14251
    ›    I kwartał 9383
    ›    II kwartał 7977
    ›    III kwartał 6843
    ›    IV kwartał 6851
     Rok 2014 11572
    ›    I kwartał 6934
    ›    II kwartał 8583
    ›    III kwartał 8778
    ›    IV kwartał 7807
     Rok 2013 9452
    ›    I kwartał 9117
    ›    II kwartał 8459
    ›    III kwartał 9115
    ›    IV kwartał 6727
     Rok 2012 10078
    ›    I kwartał 11831
    ›    II kwartał 11314
    ›    III kwartał 10192
    ›    IV kwartał 8779
     Rok 2011 9377
    ›    I kwartał 11048
    ›    II kwartał 9593
    ›    III kwartał 9535
    ›    IV kwartał 8987
     Rok 2010 7635
    ›    I kwartał 8145
    ›    II kwartał 6411
    ›    III kwartał 8323
    ›    IV kwartał 7328
     Rok 2009 7705
    ›    I kwartał 8747
    ›    II kwartał 8951
    ›    III kwartał 8342
    ›    IV kwartał 7074
     Rok 2008 6671
    ›    I kwartał 8017
    ›    II kwartał 7601
    ›    III kwartał 7424
    ›    IV kwartał 7673
     Rok 2007 5586
    ›    I kwartał 8419
    ›    II kwartał 7167
    ›    III kwartał 7596
    ›    IV kwartał 5819
     Rok 2006 4229
    ›    I kwartał 7654
    ›    II kwartał 4170
    ›    III kwartał 7316
    ›    IV kwartał 8423
     Rok 2005 3146
    ›    I kwartał 5946
    ›    II kwatrał 4888
    ›    III kwartał 7685
    ›    IV kwartał 6836
     Rok 2004 2428
    ›    I półrocze 2004 8536
    ›    II półrocze 2004 10451
     Rok 2003 - rejestr 12401
     Rok 2002 - rejestr 3869
   Podatki i opłaty lokalne 23369
     Podatek od nieruchomości 24240
     Podatek od środków transportowych 7042
     Podatek rolny 3532
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1735
     Podatek leśny 2107
     Opłata posiadania psów 2921
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1917
     Opłata targowa 2205
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2489
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1672
     Należności cywilnoprawne 2024
     Opłata prolongacyjna 504
     Opłata za wodę i ścieki 185
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 126
   Pomoc publiczna 5161
   Zbiór aktów prawa miejscowego 5627
     Rok 2019 513
     Rok 2018 906
     Rok 2017 1115
     Rok 2016 986
     Rok 2015 1397
     Rok 2014 1423
     Rok 2013 1751
     Rok 2012 2753
   Programy i strategie 5714
     Strategia Rozwoju Miasta 6445
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1532
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1552
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3828
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1623
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 975
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 663
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1149
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2398
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1059
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 922
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4528
     Program "Bezpieczne Miasto" 1779
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1283
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 174
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1685
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1572
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 274
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 990
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 584
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 262
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 245
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 198
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 2467
     Rok 2019 2476
     Rok 2018 1544
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7365
     Rok 2019 1604
     Rok 2018 1757
     Rok 2017 4481
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 24346
     Rok 2019 24072
     Rok 2018 47649
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 25930
     Rok 2019 12828
     Rok 2018 17082
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 10786
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 8420
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 214126
     Rok 2019 3686
     Rok 2018 4397
     Rok 2017 4771
   Konkursy 5415
     Rok 2017 3478
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 65207
     Rok 2019 1848
    ›    Ogłoszenia 4031
    ›     Platforma zakupowa 524
    ›    Baza konkurencyjności 206
    ›    Rozeznanie rynku 2359
     Rok 2018 14966
    ›    Ogłoszenia 13758
    ›    Platforma zakupowa 1036
    ›    Baza konkurencyjności 565
    ›    Rozeznanie rynku 8757
     Rok 2017 4333
    ›    I półrocze 21649
    ›    II półrocze 40087
    ›    Platforma zakupowa 1334
    ›    Baza konkurencyjności 508
     Rok 2016 11603
    ›    I półrocze 31308
    ›    II półrocze 18863
     Rok 2015 23398
    ›    I półrocze 45719
    ›    II półrocze 24101
     Rok 2014 5376
    ›    I półrocze 15598
    ›    II półrocze 26434
     Rok 2013 5641
    ›    I półrocze 10922
    ›    II półrocze 9407
     Rok 2012 5485
    ›    I półrocze 9073
    ›    II półrocze 12218
     Rok 2011 5426
    ›    I półrocze 14589
    ›    II półrocze 13908
     Rok 2010 6369
    ›    I półrocze 49593
    ›    II półrocze 16739
     2009 - II półrocze 48683
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 9344
     Rok 2003 15511
     Rok 2004 - I półrocze 21328
     Rok 2004 - II półrocze 31850
     Rok 2005 - I półrocze 35598
     Rok 2005 - II półrocze 44535
     Rok 2006 - I półrocze 39155
     Rok 2006 - II półrocze 36405
     Rok 2007 - I półrocze 25292
     Rok 2007 - II półrocze 52863
     Rok 2008 - I półrocze 21310
     Rok 2008 - II półrocze 22516
     Rok 2009 - I półrocze 31889
     Rok 2009 - II półrocze 28138
     Rok 2010 - I półrocze 60048
     Rok 2010 - II półrocze 21217
     Rok 2011 - I półrocze 21870
     Rok 2011 - II półrocze 37402
     Rok 2012 - I półrocze 24367
     Rok 2012 - II półrocze 26667
     Rok 2013 - I półrocze 23049
     Rok 2013 - II półrocze 20825
     Rok 2014 - I półrocze 26939
     Rok 2014 - II półrocze 29104
     Rok 2015 - I półrocze 44678
     Rok 2015 - II półrocze 722448
     Rok 2016 - I półrocze 22144
     Rok 2016 - II półrocze 26835
     Rok 2017 - I półrocze 31463
     Rok 2017 - II półrocze 19966
   Archiwum - Zapytania o cenę 7666
     Rok 2015 38957
     Rok 2014 1010
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 492
     Rok 2017 2370
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 521
     Rok 2017 13574
     Rok 2016 13796
     Rok 2015 19286
     Rok 2014 7410
     Rok 2013 1053
     Rok 2012 5289
     Rok 2011 6308
     Rok 2010 38248
     Rok 2009 5116
     Rok 2008 2574
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 11835
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5141
   Udostępnianie informacji publicznej 8875
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2679
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 18108
     Biuro Obsługi Mieszkańców 803
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1826
     Referat Spraw Społecznych 3354
     Referat Ewidencji Ludności 4528
     Urząd Stanu Cywilnego 2988
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2966
     Referat Dochodów 1475
     Referat Administracji i Majatku 1773
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2590
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2920
     Referat Architektury i Budownictwa 8456
     Referat Komunikacji 5017
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3017
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1735
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1426
     Referat Edukacji 2608
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 464
     Centrum Informacji Turystycznej 363
   Lobbing 222
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 3160
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1388
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 3246
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 11854
     Rok 2019 2271
    ›    I półrocze 3704
    ›    II półrocze 2519
     Rok 2018 3368
    ›    I półrocze 3100
    ›    II półrocze 3153
     Rok 2017 2612
    ›    I półrocze 2495
    ›    II półrocze 2603
     Rok 2016 3435
    ›    II półrocze 2679
    ›    I półrocze 3746
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 56348
     Rok 2019 2316
    ›    I półrocze 11965
    ›    II półrocze 1755
     Rok 2018 3562
    ›    I półrocze 9532
    ›    II półrocze 9320
   Informacja o wynikach przetargów 5433
     Rok 2019 1392
     Rok 2018 2541
     Rok 2017 2074
     Rok 2016 3176
   Ogłoszenia najem lokali 2420
     Rok 2018 1165
     Rok 2017 846
     Rok 2016 1291
   Konkursy 2067
     2014 2446
   Archiwum ogłoszeń 1418
     Rok 2017 - I półrocze 6813
     Rok 2017 - II półrocze 7458
     Rok 2016 - I półrocze 9729
     Rok 2016 - II półrocze 7555
     Rok 2015 - I półrocze 6219
     Rok 2015 - II półrocze 18951
     Rok 2014 - I półrocze 5793
     Rok 2014 - II półrocze 5283
     Rok 2013 - I półrocze 5130
     Rok 2013 - II półrocze 6277
     Rok 2012 - I półrocze 4253
     Rok 2012 - II półrocze 7992
     Rok 2011 - I półrocze 8639
     Rok 2011 - II półrocze 6693
     Rok 2010 - I półrocze 7798
     Rok 2010 - II półrocze 7526
     Rok 2009 - II półrocze 33498
     Rok 2009 - I półrocze 24012
     Rok 2008 - II półrocze 13858
     Rok 2008 - I półrocze 10058
     Rok 2007 - II półrocze 14562
     Rok 2007 - I półrocze 10308
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 13151
     Zmiana ustroju oświaty 325
     Szkoły i placówki niepubliczne 749
      Wpis do ewidencji 330
     Dotacje 636
    ›    2018 rok 99
    ›    2019 rok 261
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 514
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 52151
     Rok 2019 2497
    ›    I kwartał 1758
    ›    II kwartał 1057
    ›    III kwartał 1180
    ›    IV kwartał 605
     Rok 2018 3364
    ›    I kwartał 2178
    ›    II kwartał 1475
    ›    III kwartał 1370
    ›    IV kwartał 1795
     Rok 2017 4268
    ›    I kwartał 3378
    ›    II kwartał 3128
    ›    III kwartał 1528
    ›    IV kwartał 1880
     Rok 2016 4024
    ›    II kwartał 2695
    ›    III kwartał 2896
    ›    IV kwartał 5560
    ›    I kwartał 3395
    ›    Rok 2003 15426
    ›    Rok 2004 28073
    ›    Rok 2005 42959
    ›    Rok 2006 40004
    ›    Rok 2007 23700
    ›    Rok 2008 33636
    ›    Rok 2009 32001
     Archiwum 1688
    ›    Rok 2010 33202
    ›    Rok 2011 17488
    ›    Rok 2012 22646
    ›    Rok 2013 15466
    ›    Rok 2014 9875
    ›    Rok 2015 23561
   Ogłoszenia innych organów 13828
     Rok 2019 1259
     Rok 2018 1225
     Rok 2017 1755
     Rok 2016 3226
     Rok 2015 19908
     Rok 2014 4180
     Rok 2013 4509
     Rok 2012 6009
     Rok 2011 4791
     Rok 2010 4305
     Rok 2009 3882
   Pracownia Planowania Przestrzennego 756
     Rok 2019 879
   Biuro Rzeczy Znalezionych 4467
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 3042
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 38337
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 5090
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2317
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 5034
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6692
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 2962
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 641
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4559
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1510
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4155
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2987
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6655
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4066
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1742
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3227
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2565
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5024
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4411
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2009
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3598
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3797
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5381
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4303
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2170
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4645
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3224
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6169
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 4086
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1849
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3037
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2534
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4668
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 469837
     Rok 2019 30182
    ›    I kwartał 16214
    ›    II kwartał 11683
    ›    III kwartał 12821
    ›    IV kwartał 8418
     Rok 2018 39207
    ›    I kwartał 22755
    ›    II kwartał 11949
    ›    III kwartał 17460
    ›    IV kwartał 16831
     Rok 2017 54299
    ›    I kwartał 10380
    ›    II kwartał 13487
    ›    III kwartał 9906
    ›    IV kwartał 15377
    ›    I kwartał 18861
    ›    II kwartał 11508
    ›    III kwartał 10147
    ›    IV kwartał 10549
     Rok 2016 1738
     Rok 2015 27892
    ›    I kwartał 11864
    ›    II kwartał 12149
    ›    III kwartał 15764
    ›    IV kwartał 13502
     Rok 2014 31402
    ›    I kwartał 14147
    ›    II kwartał 15643
    ›    III kwartał 20301
    ›    IV kwartał 14523
     Rok 2013 36004
    ›    I kwartał 15500
    ›    II kwartał 18400
    ›    III kwartał 17848
    ›    IV kwartał 15671
     Rok 2012 40847
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17714
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18693
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18295
    ›    IV kwartał 20735
   Nabory z poprzednich lat 5883
     2005 r. 8474
    ›    III kwartał 3703
    ›    IV kwartał 17334
     2006 r. 39539
    ›    I kwartał 16093
    ›    II kwartał 16738
    ›    III kwartał 13819
    ›    IV kwartał 22403
     2007 r. 63274
    ›    I kwartał 25399
    ›    II kwartał 23767
    ›    III kwartał 22691
    ›    IV kwartał 20590
     2008 r. 51105
    ›    I kwartał 13558
    ›    II kwartał 17348
    ›    III kwartał 22199
    ›    IV kwartał 27444
     2009 r. 61016
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22736
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19410
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28777
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21004
     2010 r. 53560
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19685
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25789
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24262
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22221
     2011 r. 44810
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19315
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20710
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18927
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24170
   System zatrudniania 15951
Wybory
   Wybory, referenda 13611
   Wybory ławników 15651
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 20598
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4388
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 12972
     Miejski Ośrodek Kultury 3141
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12253
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3364
     Miejski Żłobek Dzienny 3071
     Centrum Usług Wspólnych 4425
     Ośrodek Działań Artystycznych 2145
     Muzeum 2562
     Miejska Biblioteka Publiczna 2171
     Straż Miejska 8360
     Dom Pomocy Społecznej 3181
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3593
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 3097
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2557
     Dom Dziecka 2904
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2770
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2403
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 270
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 229
     Centrum Kształcenia Praktycznego 216
   Jednostki pomocnicze 8049
   Zgromadzenia 2833
   Organizacje pozarządowe 7840
     Ogłoszenia i aktualności 4208
    ›    Rok 2019 537
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8161
    ›    Lata 2010-2012 7420
    ›    Rok 2013 2094
    ›    Rok 2014 2130
    ›    Rok 2015 17392
    ›    Rok 2016 6521
    ›    Rok 2017 9734
     Archiwum 241
    ›    Rok 2018 10917
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9325
   Oferty inwestycyjne 6017
    ›    Stan elektryfikacji 656
    ›    Stan gospodarki komunalnej 518
    ›    Stan telefonizacji 358
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4415
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4460
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6217
   Audyt wewnętrzny 5547
     Procedury audytu wewnętrznego 2142
   Kontrole 17032
    ›    ROK 2014 1554
    ›    ROK 2015 1712
     PLANY KONTROLI 2906
    ›    ROK 2016 1439
    ›    ROK 2017 1123
    ›    ROK 2018 962
    ›    ROK 2019 664
    ›    ROK 2014 1941
    ›    ROK 2015 2518
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 4659
    ›    ROK 2016 2703
    ›    ROK 2017 2010
    ›    Rok 2018 1089
    ›    Rok 2019 418
    ›    ROK 2014 1442
    ›    ROK 2015 1558
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1455
    ›    ROK 2016 972
    ›    ROK 2017 643
    ›    ROK 2018 411
    ›    Rok 2019 14
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1244
    ›    ROK 2016 728
    ›    ROK 2015 622
    ›    ROK 2017 642
    ›    ROK 2018 280
    ›    ROK 2019 1
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 552
    ›    ROK 2016 486
    ›    ROK 2015 515
    ›    ROK 2017 327
    ›    ROK 2018 46
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8454
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2410
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1958
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2695
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2206
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2074
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1975
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2419
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2129
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2143
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2998
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1991
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2907
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1908
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1924
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2190
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2120
     ARCHIWUM 644
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4645
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 38
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 247
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 316
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 392
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 587
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 690
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 946
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1939
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 947
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 891
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 844
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1065
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 877
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1030
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1105
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6192
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4219
   Analiza zdawalności OSK 909
    ›    Rok 2016 1089
    ›    Rok 2017 370
    ›    Rok 2018 259
     Wykaz zdawalności OSK 249
    ›    Rok 2019 147
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 273
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 324
     Procedura postępowania 105
     Wykaz OSK i wykaz SKP 288
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2346
   Konsultacje społeczne 16
    ›    I kwartał 353
     Rok 2018 725
    ›    II kwartał 266
    ›    III kwartał 216
    ›    IV kwartał 267
     2017 1110
    ›    I kwartał 537
    ›    II kwartał 352
    ›    III kwartał 359
    ›    IV kwartał 315
   Redakcja Biuletynu 5604