główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8192557
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1029291
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1029291
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 36835
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 36635
   Wykaz numerów telefonów 33929
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 11783
Organy
   Prezydent Miasta 17702
     Kompetencje 3134
     Kontakt, dyżur 2781
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1443
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2780
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1520
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1445
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1053
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1129
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1144
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 993
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1081
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1275
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1363
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1074
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1139
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1085
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1015
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1107
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1139
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 925
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 750
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1117
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1041
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1049
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 965
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 983
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1084
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1132
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1148
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1147
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1054
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 993
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1357
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1036
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1012
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 970
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 987
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1028
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 940
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1105
     Komisje 1734
   Z-cy Prezydenta Miasta 15481
     Kompetencje 2032
     Kontakt i Dyżury 2125
   Sekretarz Miasta 11251
   Skarbnik Miasta 9239
   Rada Miasta 17593
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2029
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1703
     Komisja Oświaty i Nauki 1933
     Komisja Rewizyjna 1647
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1689
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1758
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1656
   Komórki organizacyjne 43355
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 16822
    ›    Biuro Prawne 2290
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1773
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3451
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2048
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 4047
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 2890
    ›    Biuro Prasowe 2588
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2116
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 13741
    ›    Referat Edukacji 4677
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3408
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2936
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2035
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2598
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 4075
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 11668
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3245
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 5434
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 4672
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4503
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 184
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7013
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2412
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2043
    ›    Referat Księgowości 2145
    ›    Referat Dochodów 2168
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 789
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 9853
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3034
    ›    Referat Administracji i Majątku 2190
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2314
    ›    Referat Informatyki 2055
    ›    Referat Ewidencji Ludności 2937
    ›    Referat Komunikacji 2636
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2312
    ›    Biuro Rady Miasta 1528
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2015
    ›    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji 1544
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1548
   Samodzielne stanowiska 13681
     Asystent i Doradca Prezydenta Miasta 2786
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3168
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2474
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2990
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2468
Prawo Lokalne
   Statut 7955
   Regulamin 12114
   Budżet 17389
     Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4664
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 936
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 78
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 19
     Budżet Miasta - 2018 r. 48
     Budżet Miasta - 2017 r. 1561
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 158
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 100
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 75
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 25
     Budżet Miasta - 2016 r. 2476
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 327
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 325
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 413
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 342
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 207
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 184
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 325
     Budżet Miasta - 2015 r. 2269
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1288
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1573
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 789
     Budżet Miasta - 2014 r. 2532
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1389
     Budżet Miasta - 2013 r. 2839
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1374
     Budżet Miasta - 2012 r. 2760
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1199
     Budżet Miasta - 2011 r. 2928
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 987
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1356
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1218
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1752
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 884
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 1895
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1031
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1207
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2214
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1311
    ›    Informator budżetowy 959
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2206
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1171
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 915
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1094
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 1908
    ›    Wykonanie budżetu 1191
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1273
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1579
    ›    Wykonanie budżetu 948
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1041
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1020
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1731
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1409
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1146
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1702
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1458
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 971
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2395
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 1921
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1473
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1083
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1328
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2086
   Projekty Uchwał 7623
     Rok 2017 1208
    ›    I kwartał 672
    ›    II kwartał 475
    ›    III kwartał 459
    ›    IV kwartał 390
     Rok 2016 1021
    ›    I kwartał 614
    ›    II kwartał 758
    ›    III kwartał 512
    ›    IV kwartał 807
     Rok 2015 1188
    ›    I kwartał 1161
    ›    II kwartał 996
    ›    III kwartał 856
    ›    IV kwartał 902
     Rok 2014 996
    ›    I kwartał 990
    ›    II kwartał 921
    ›    III kwartał 685
    ›    IV kwartał 830
     Rok 2013 1373
    ›    I kwartał 1509
    ›    II kwartał 982
    ›    III kwartał 992
    ›    IV kwartał 1334
     Rok 2012 1603
    ›    I kwartał 1569
    ›    II kwartał 1370
    ›    III kwartał 1168
    ›    IV kwartał 1280
     Rok 2011 1076
    ›    III kwartał 880
    ›    IV kwartał 1819
   Uchwały 36374
     Rok 2017 1999
    ›    I kwartał 1660
    ›    II kwartał 1026
    ›    III kwartał 760
    ›    IV kwartał 559
     Rok 2016 2555
    ›    I kwartał 1694
    ›    II kwartał 1416
    ›    III kwartał 1007
    ›    IV kwartał 1744
     Rok 2015 3153
    ›    I kwartał 2195
    ›    II kwartał 1648
    ›    III kwartał 1320
    ›    IV kwartał 2176
     Rok 2014 2981
    ›    I kwartał 2088
    ›    II kwartał 1840
    ›    III kwartał 1498
    ›    IV kwartał 1920
     Rok 2013 3324
    ›    I kwartał 2711
    ›    II kwartał 1914
    ›    III kwartał 1609
    ›    IV kwartał 2094
     Rok 2012 4560
    ›    I kwartał 2537
    ›    II kwartał 2313
    ›    III kwartał 2026
    ›    IV kwartał 2844
     Rok 2011 4308
    ›    I kwartał 3094
    ›    II kwartał 2178
    ›    III kwartał 2169
    ›    IV kwartał 3264
     Rok 2010 3886
    ›    I kwartał 2373
    ›    II kwartał 2305
    ›    III kwartał 1909
    ›    IV kwartał 3043
     Rok 2009 4145
    ›    I kwartał 3096
    ›    II kwartał 2780
    ›    III kwartał 2067
    ›    IV kwartał 3065
     Rok 2008 4674
    ›    I kwartał 2969
    ›    II kwartał 2883
    ›    III kwartał 2436
    ›    IV kwartał 3061
     Rok 2007 4281
    ›    I kwartał 2902
    ›    II kwartał 2522
    ›    III kwartał 2192
    ›    IV kwartał 2955
     Rok 2006 4193
    ›    I kwartał 2878
    ›    II kwartał 2816
    ›    III kwartał 2702
    ›    IV kwartał 2649
     Rok 2005 3646
    ›    I kwartał 2691
    ›    II kwartał 3132
    ›    III kwartał 1869
    ›    IV kwartał 3538
     Rok 2004 1519
    ›    IV kwartał - projekty 1064
    ›    III kwartał - projekty 914
    ›    II kwartał - projekty 1088
    ›    I kwartał - projekty 1241
     Rok 2004 3138
    ›    IV kwartał 3297
    ›    III kwartał 1789
    ›    II kwartał 2437
    ›    I kwartał 1976
     Rok 2003 2462
    ›    I Kwartał 1520
    ›    II Kwartał 1502
    ›    III Kwartał 1257
    ›    IV Kwartał 2545
     Rok 2002 1980
    ›    IV Kwartał 1619
   Protokoły z sesji Rady Miasta 616
     Kadencja 2014-2018 2326
     Kadencja 2010-2014 2565
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 96781
     Rok 2017 10570
    ›    I kwartał 7015
    ›    II kwartał 9247
    ›    III kwartał 4027
    ›    IV kwartał 2403
     Rok 2016 12521
    ›    I kwartał 6368
    ›    II kwartał 8787
    ›    III kwartał 4607
    ›    IV kwartał 6606
     Rok 2015 13875
    ›    I kwartał 8584
    ›    II kwartał 7181
    ›    III kwartał 6243
    ›    IV kwartał 6319
     Rok 2014 11219
    ›    I kwartał 6438
    ›    II kwartał 8014
    ›    III kwartał 7961
    ›    IV kwartał 7098
     Rok 2013 9129
    ›    I kwartał 8464
    ›    II kwartał 7608
    ›    III kwartał 8648
    ›    IV kwartał 6182
     Rok 2012 9857
    ›    I kwartał 11365
    ›    II kwartał 10761
    ›    III kwartał 9692
    ›    IV kwartał 8172
     Rok 2011 9203
    ›    I kwartał 10398
    ›    II kwartał 9154
    ›    III kwartał 8952
    ›    IV kwartał 8407
     Rok 2010 7472
    ›    I kwartał 7770
    ›    II kwartał 6056
    ›    III kwartał 7786
    ›    IV kwartał 6956
     Rok 2009 7552
    ›    I kwartał 8322
    ›    II kwartał 8498
    ›    III kwartał 7940
    ›    IV kwartał 6683
     Rok 2008 6556
    ›    I kwartał 7662
    ›    II kwartał 7200
    ›    III kwartał 7038
    ›    IV kwartał 7329
     Rok 2007 5426
    ›    I kwartał 7995
    ›    II kwartał 6852
    ›    III kwartał 7263
    ›    IV kwartał 5489
     Rok 2006 4081
    ›    I kwartał 7167
    ›    II kwartał 3904
    ›    III kwartał 6845
    ›    IV kwartał 8034
     Rok 2005 2999
    ›    I kwartał 5645
    ›    II kwatrał 4606
    ›    III kwartał 7311
    ›    IV kwartał 6447
     Rok 2004 2261
    ›    I półrocze 2004 8026
    ›    II półrocze 2004 10031
     Rok 2003 - rejestr 11151
     Rok 2002 - rejestr 3422
   Podatki i opłaty lokalne 19854
     Podatek od nieruchomości 17454
     Podatek od środków transportowych 5354
     Podatek rolny 2838
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1493
     Podatek leśny 1822
     Opłata posiadania psów 2560
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1670
     Opłata targowa 1802
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2005
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1457
     Należności cywilnoprawne 1790
     Opłata prolongacyjna 314
   Pomoc publiczna 4382
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4282
     Rok 2017 493
     Rok 2016 711
     Rok 2015 1096
     Rok 2014 1159
     Rok 2013 1476
     Rok 2012 2352
   Programy i strategie 4825
     Strategia Rozwoju Miasta 5772
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1246
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1244
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3543
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1441
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 593
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 387
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 797
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 746
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2598
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1409
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 1897
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 865
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 759
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3694
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1549
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1036
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 303
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 44
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 91
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 679
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1128
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenie informacyjne 1590
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1826
     Rok 2017 1681
   Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych 11735
    ›    I półrocze 28108
    ›    II półrocze 13662
     Rok 2017 3395
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 205761
     Rok 2017 1474
   Konkursy 577
     Rok 2017 1445
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 52785
     Rok 2017 3712
    ›    I półrocze 12071
    ›    II półrocze 10345
    ›    Platforma zakupowa 860
    ›    Baza konkurencyjności 186
     Rok 2016 9208
    ›    I półrocze 25340
    ›    II półrocze 17345
     Rok 2015 15401
    ›    I półrocze 39916
    ›    II półrocze 21055
     Rok 2014 5266
    ›    I półrocze 15301
    ›    II półrocze 20806
     Rok 2013 5523
    ›    I półrocze 10605
    ›    II półrocze 9120
     Rok 2012 5332
    ›    I półrocze 8865
    ›    II półrocze 11725
     Rok 2011 5307
    ›    I półrocze 14318
    ›    II półrocze 13574
     Rok 2010 6193
    ›    I półrocze 49208
    ›    II półrocze 16448
     2009 - II półrocze 46268
   Zamówienia z wolnej ręki 18140
     Rok 2017 9378
     Rok 2016 13085
     Rok 2015 15883
     Rok 2014 7199
     Rok 2013 924
     Rok 2012 5149
     Rok 2011 6130
     Rok 2010 38089
     Rok 2009 4993
     Rok 2008 2405
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 6596
     Rok 2003 15079
     Rok 2004 - I półrocze 20849
     Rok 2004 - II półrocze 31139
     Rok 2005 - I półrocze 35047
     Rok 2005 - II półrocze 43885
     Rok 2006 - I półrocze 38714
     Rok 2006 - II półrocze 36006
     Rok 2007 - I półrocze 24934
     Rok 2007 - II półrocze 52460
     Rok 2008 - I półrocze 21005
     Rok 2008 - II półrocze 22258
     Rok 2009 - I półrocze 31377
     Rok 2009 - II półrocze 27839
     Rok 2010 - I półrocze 59620
     Rok 2010 - II półrocze 20705
     Rok 2011 - I półrocze 21274
     Rok 2011 - II półrocze 36901
     Rok 2012 - I półrocze 23916
     Rok 2012 - II półrocze 26172
     Rok 2013 - I półrocze 22613
     Rok 2013 - II półrocze 20370
     Rok 2014 - I półrocze 26338
     Rok 2014 - II półrocze 28650
     Rok 2015 - I półrocze 38335
     Rok 2015 - II półrocze 711552
     Rok 2016 - I półrocze 21098
     Rok 2016 - II półrocze 25064
   Archiwum - Zapytania o cenę 6766
     Rok 2015 30646
     Rok 2014 843
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 929
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 5780
     Rok 2017 2199
    ›    I półrocze 2080
    ›    II półrocze 1921
     Rok 2016 3230
    ›    II półrocze 2485
    ›    I półrocze 3497
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 50465
     Rok 2017 2564
    ›    I półrocze 6499
    ›    II półrocze 6129
   Informacja o wynikach przetargów 2817
     Rok 2017 1329
     Rok 2016 2621
   Ogłoszenia najem lokali 1373
     Rok 2017 457
     Rok 2016 1144
   Konkursy 1312
     2014 2306
   Archiwum ogłoszeń 852
     Rok 2016 - I półrocze 9327
     Rok 2016 - II półrocze 7190
     Rok 2015 - I półrocze 5563
     Rok 2015 - II półrocze 15198
     Rok 2014 - I półrocze 5553
     Rok 2014 - II półrocze 5024
     Rok 2013 - I półrocze 4939
     Rok 2013 - II półrocze 6054
     Rok 2012 - I półrocze 4101
     Rok 2012 - II półrocze 7717
     Rok 2011 - I półrocze 8453
     Rok 2011 - II półrocze 6506
     Rok 2010 - I półrocze 7570
     Rok 2010 - II półrocze 7328
     Rok 2009 - II półrocze 33315
     Rok 2009 - I półrocze 23827
     Rok 2008 - II półrocze 13662
     Rok 2008 - I półrocze 9906
     Rok 2007 - II półrocze 14348
     Rok 2007 - I półrocze 10127
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4125
   Udostępnianie informacji publicznej 6940
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2240
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 15467
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 369
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1551
     Referat Spraw Obywatelskich 2843
     Referat Ewidencji Ludności 3653
     Urząd Stanu Cywilnego 2608
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2143
     Referat Dochodów 1263
     Referat Administracji i Majatku 1512
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2022
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2329
     Referat Architektury i Budownictwa 4458
     Referat Komunikacji 3197
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2443
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1479
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1210
     Referat Edukacji 2236
     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji 232
     Centrum Informacji Turystycznej 210
   Nieodpłatna pomoc prawna 1186
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 813
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 45827
     Rok 2017 3633
    ›    I kwartał 3010
    ›    II kwartał 2761
    ›    III kwartał 1211
    ›    IV kwartał 1164
     Rok 2016 3802
    ›    II kwartał 2286
    ›    III kwartał 2410
    ›    IV kwartał 5036
    ›    I kwartał 2967
    ›    Rok 2003 13972
    ›    Rok 2004 27092
    ›    Rok 2005 41788
    ›    Rok 2006 39290
    ›    Rok 2007 23153
    ›    Rok 2008 32870
    ›    Rok 2009 31164
     Archiwum 1426
    ›    Rok 2010 32413
    ›    Rok 2011 16608
    ›    Rok 2012 21833
    ›    Rok 2013 14708
    ›    Rok 2014 9329
    ›    Rok 2015 17452
   Ogłoszenia innych organów 11837
     Rok 2017 1268
     Rok 2016 2781
     Rok 2015 11715
     Rok 2014 3815
     Rok 2013 4206
     Rok 2012 5031
     Rok 2011 4554
     Rok 2010 4054
     Rok 2009 3617
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2494
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1444
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 402998
     Rok 2017 50922
    ›    I kwartał 9736
    ›    II kwartał 12551
    ›    III kwartał 9058
    ›    IV kwartał 10453
    ›    I kwartał 18464
    ›    II kwartał 11216
    ›    III kwartał 9788
    ›    IV kwartał 10196
     Rok 2016 1280
     Rok 2015 27533
    ›    I kwartał 11603
    ›    II kwartał 11868
    ›    III kwartał 14966
    ›    IV kwartał 13063
     Rok 2014 31096
    ›    I kwartał 13886
    ›    II kwartał 15410
    ›    III kwartał 20020
    ›    IV kwartał 14313
     Rok 2013 35734
    ›    I kwartał 15276
    ›    II kwartał 17777
    ›    III kwartał 17657
    ›    IV kwartał 15487
     Rok 2012 40467
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17499
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18378
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18102
    ›    IV kwartał 20522
   Nabory z poprzednich lat 5256
     2005 r. 8310
    ›    III kwartał 3537
    ›    IV kwartał 17062
     2006 r. 39416
    ›    I kwartał 15859
    ›    II kwartał 16502
    ›    III kwartał 13603
    ›    IV kwartał 22180
     2007 r. 63162
    ›    I kwartał 25100
    ›    II kwartał 23543
    ›    III kwartał 22496
    ›    IV kwartał 20397
     2008 r. 50943
    ›    I kwartał 13396
    ›    II kwartał 17162
    ›    III kwartał 22042
    ›    IV kwartał 27275
     2009 r. 60884
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22521
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19202
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28579
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20849
     2010 r. 53443
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19530
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25653
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24118
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22097
     Rok 2011 44645
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19124
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20498
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18756
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 23996
   System zatrudniania 14397
Wybory
   Wybory, referenda 5894
   Wybory ławników 4012
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 10332
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19043
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3404
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11524
     Miejski Ośrodek Kultury 2829
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9292
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2761
     Miejski Żłobek Dzienny 2638
     Centrum Usług Wspólnych 3202
     Ośrodek Działań Artystycznych 1823
     Muzeum 1942
     Miejska Biblioteka Publiczna 1914
     Straż Miejska 6132
     Dom Pomocy Społecznej 2927
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2771
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2179
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2198
     Dom Dziecka 2103
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2032
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1607
   Jednostki pomocnicze 7302
   Zgromadzenia 1517
   Organizacje pozarządowe 6128
     Ogłoszenia i aktualności 2850
    ›    Rok 2017 8403
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7334
    ›    Lata 2010-2012 7204
    ›    Rok 2013 1920
    ›    Rok 2014 1925
    ›    Rok 2015 9703
    ›    Rok 2016 6050
     Archiwum 16
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8619
   Oferty inwestycyjne 5574
    ›    Stan elektryfikacji 526
    ›    Stan gospodarki komunalnej 384
    ›    Stan telefonizacji 247
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4184
   Oświadczenia majątkowe 27498
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 2223
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1129
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1893
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1649
    ›    Kierownicy podległych jednostek 2682
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3939
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1796
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3188
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2868
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4703
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 3942
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1970
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3844
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2704
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5256
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3732
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1574
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2532
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2160
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3885
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2964
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1366
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2742
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2246
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3556
     Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3274
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1634
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3545
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3269
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5523
     Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 4367
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2535
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4393
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3310
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7027
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2628
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2778
     Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2740
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1551
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2795
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2308
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5272
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2077
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3263
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2680
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4235
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2227
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3787
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3126
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5391
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2590
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3376
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1821
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2934
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2883
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5522
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1909
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1708
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3266
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2914
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4757
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1713
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3036
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2557
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4857
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1644
   Audyt wewnętrzny 4514
     Procedury audytu wewnętrznego 1683
   Kontrole 13376
    ›    ROK 2014 1366
    ›    ROK 2015 1519
     PLANY KONTROLI 1433
    ›    ROK 2016 1232
    ›    ROK 2017 770
    ›    ROK 2014 1673
    ›    ROK 2015 2292
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 2518
    ›    ROK 2016 2370
    ›    ROK 2017 1169
    ›    ROK 2014 1261
    ›    ROK 2015 1389
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 873
    ›    ROK 2016 814
    ›    ROK 2017 354
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 640
    ›    ROK 2016 553
    ›    ROK 2015 487
    ›    ROK 2017 324
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 380
    ›    ROK 2016 378
    ›    ROK 2015 399
    ›    ROK 2017 153
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8060
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2220
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1793
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2491
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2022
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 1955
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1819
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2199
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2021
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 1960
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2704
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1824
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2681
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1710
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1746
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 1948
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 1941
     ARCHIWUM 406
   Informacja o stanie mienia komunalnego 3822
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 108
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 272
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 473
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 586
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 808
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1774
    ›    Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1325
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 847
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 777
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 717
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 943
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 734
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 861
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 982
   Rejestry i ewidencje 10178
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5585
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3683
   Analiza zdawalności OSK 191
     Rok 2016 877
     Rok 2017 99
     Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 55
     Ogólny schemat procedur kontroli 19
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1723
   Redakcja Biuletynu 5131
Konsultacje społeczne
   2017 599
     I kwartał 372
     II kwartał 224
     III kwartał 184
     IV kwartał 136