główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8366149
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1049703
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1049703
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 38216
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 37381
   Wykaz numerów telefonów 35341
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 11994
Organy
   Prezydent Miasta 18369
     Kompetencje 3196
     Kontakt, dyżur 2956
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1483
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2847
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1561
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1470
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1084
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1174
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1181
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1033
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1104
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1315
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1395
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1114
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1166
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1112
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1051
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1146
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1175
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 962
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 773
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1159
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1071
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1084
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1002
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1024
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1119
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1167
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1187
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1168
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1097
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1034
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1403
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1069
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1042
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1004
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1029
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1064
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 965
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1145
     Komisje 1787
   Z-cy Prezydenta Miasta 15831
     Kompetencje 2061
     Kontakt i Dyżury 2180
   Sekretarz Miasta 11467
   Skarbnik Miasta 9414
   Rada Miasta 17890
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2042
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1718
     Komisja Oświaty i Nauki 1948
     Komisja Rewizyjna 1662
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1713
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1770
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1671
   Komórki organizacyjne 44020
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 17032
    ›    Biuro Prawne 2330
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1825
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3637
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2078
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 4346
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 3186
    ›    Biuro Prasowe 2682
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2171
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 13950
    ›    Referat Edukacji 4845
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3537
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3048
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2070
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2679
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 4293
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 11836
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3382
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 5764
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 4809
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4762
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 267
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7131
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2474
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2097
    ›    Referat Księgowości 2198
    ›    Referat Dochodów 2220
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 825
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10012
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3107
    ›    Referat Administracji i Majątku 2245
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2353
    ›    Referat Informatyki 2108
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3028
    ›    Referat Komunikacji 2725
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2349
    ›    Biuro Rady Miasta 1578
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2081
    ›    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji 1596
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1596
   Samodzielne stanowiska 13902
     Asystent i Doradca Prezydenta Miasta 2866
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3243
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2501
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 3030
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2499
Prawo Lokalne
   Statut 8123
   Regulamin 12311
   Budżet 17660
     Budżet Miasta - 2018 r. 379
     Budżet Miasta - 2017 r. 1740
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 193
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 130
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 101
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 54
     Budżet Miasta - 2016 r. 2575
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 366
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 356
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 446
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 392
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 261
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 230
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 380
     Budżet Miasta - 2015 r. 2305
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1333
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1643
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 840
     Budżet Miasta - 2014 r. 2561
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1458
     Budżet Miasta - 2013 r. 2857
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1411
     Budżet Miasta - 2012 r. 2782
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1231
     Budżet Miasta - 2011 r. 2948
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1036
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1389
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1252
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1796
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 914
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 1934
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1063
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1239
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2249
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1347
    ›    Informator budżetowy 984
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2228
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1193
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 952
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1117
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 1950
    ›    Wykonanie budżetu 1226
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1287
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1613
    ›    Wykonanie budżetu 972
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1066
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1068
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1765
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1454
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1182
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1742
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1495
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 997
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2411
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 1955
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1507
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1120
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1372
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2108
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. 45
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 4799
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 975
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 117
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 66
   Projekty Uchwał 7908
     Rok 2018 141
    ›    I kwartał 140
    ›    II kwartał 15
    ›    III kwartał 21
    ›    IV kwartał 20
     Rok 2017 1311
    ›    I kwartał 719
    ›    II kwartał 508
    ›    III kwartał 502
    ›    IV kwartał 614
     Rok 2016 1046
    ›    I kwartał 644
    ›    II kwartał 792
    ›    III kwartał 547
    ›    IV kwartał 854
     Rok 2015 1207
    ›    I kwartał 1186
    ›    II kwartał 1032
    ›    III kwartał 893
    ›    IV kwartał 944
     Rok 2014 1011
    ›    I kwartał 1026
    ›    II kwartał 965
    ›    III kwartał 718
    ›    IV kwartał 862
     Rok 2013 1385
    ›    I kwartał 1549
    ›    II kwartał 1025
    ›    III kwartał 1031
    ›    IV kwartał 1368
     Rok 2012 1617
    ›    I kwartał 1611
    ›    II kwartał 1397
    ›    III kwartał 1210
    ›    IV kwartał 1320
     Rok 2011 1088
    ›    III kwartał 902
    ›    IV kwartał 1855
   Uchwały 37109
     Rok 2018 251
    ›    I kwartał 262
    ›    II kwartał 30
    ›    III kwartał 17
    ›    IV kwartał 16
     Rok 2017 2409
    ›    I kwartał 1765
    ›    II kwartał 1121
    ›    III kwartał 851
    ›    IV kwartał 925
     Rok 2016 2671
    ›    I kwartał 1751
    ›    II kwartał 1480
    ›    III kwartał 1063
    ›    IV kwartał 3175
     Rok 2015 3213
    ›    I kwartał 2250
    ›    II kwartał 1700
    ›    III kwartał 1377
    ›    IV kwartał 2256
     Rok 2014 3012
    ›    I kwartał 2136
    ›    II kwartał 1883
    ›    III kwartał 1542
    ›    IV kwartał 1960
     Rok 2013 3342
    ›    I kwartał 2764
    ›    II kwartał 1961
    ›    III kwartał 1651
    ›    IV kwartał 2135
     Rok 2012 4619
    ›    I kwartał 2590
    ›    II kwartał 2364
    ›    III kwartał 2084
    ›    IV kwartał 2900
     Rok 2011 4352
    ›    I kwartał 3146
    ›    II kwartał 2227
    ›    III kwartał 2218
    ›    IV kwartał 3303
     Rok 2010 3939
    ›    I kwartał 2413
    ›    II kwartał 2364
    ›    III kwartał 1950
    ›    IV kwartał 3093
     Rok 2009 4185
    ›    I kwartał 3153
    ›    II kwartał 2833
    ›    III kwartał 2104
    ›    IV kwartał 3106
     Rok 2008 4704
    ›    I kwartał 3011
    ›    II kwartał 2962
    ›    III kwartał 2476
    ›    IV kwartał 3106
     Rok 2007 4311
    ›    I kwartał 2944
    ›    II kwartał 2568
    ›    III kwartał 2221
    ›    IV kwartał 2996
     Rok 2006 4226
    ›    I kwartał 2926
    ›    II kwartał 2858
    ›    III kwartał 2740
    ›    IV kwartał 2674
     Rok 2005 3676
    ›    I kwartał 2733
    ›    II kwartał 3193
    ›    III kwartał 1910
    ›    IV kwartał 3580
     Rok 2004 1536
    ›    IV kwartał - projekty 1078
    ›    III kwartał - projekty 925
    ›    II kwartał - projekty 1114
    ›    I kwartał - projekty 1281
     Rok 2004 3167
    ›    IV kwartał 3339
    ›    III kwartał 1823
    ›    II kwartał 2476
    ›    I kwartał 2029
     Rok 2003 2480
    ›    I Kwartał 1561
    ›    II Kwartał 1527
    ›    III Kwartał 1296
    ›    IV Kwartał 2592
     Rok 2002 2008
    ›    IV Kwartał 1652
   Protokoły z sesji Rady Miasta 850
     Kadencja 2014-2018 2562
     Kadencja 2010-2014 2614
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 99518
     Rok 2018 1936
    ›    I kwartał 3264
    ›    II kwartał 40
    ›    III kwartał 31
    ›    IV kwartał 38
     Rok 2017 11484
    ›    I kwartał 7154
    ›    II kwartał 10457
    ›    III kwartał 4134
    ›    IV kwartał 3469
     Rok 2016 12624
    ›    I kwartał 6423
    ›    II kwartał 8843
    ›    III kwartał 4654
    ›    IV kwartał 6703
     Rok 2015 13916
    ›    I kwartał 8636
    ›    II kwartał 7235
    ›    III kwartał 6280
    ›    IV kwartał 6361
     Rok 2014 11260
    ›    I kwartał 6482
    ›    II kwartał 8074
    ›    III kwartał 8019
    ›    IV kwartał 7159
     Rok 2013 9153
    ›    I kwartał 8508
    ›    II kwartał 7651
    ›    III kwartał 8678
    ›    IV kwartał 6232
     Rok 2012 9875
    ›    I kwartał 11405
    ›    II kwartał 10803
    ›    III kwartał 9724
    ›    IV kwartał 8208
     Rok 2011 9226
    ›    I kwartał 10441
    ›    II kwartał 9185
    ›    III kwartał 8993
    ›    IV kwartał 8450
     Rok 2010 7493
    ›    I kwartał 7804
    ›    II kwartał 6093
    ›    III kwartał 7839
    ›    IV kwartał 6988
     Rok 2009 7571
    ›    I kwartał 8362
    ›    II kwartał 8533
    ›    III kwartał 7975
    ›    IV kwartał 6718
     Rok 2008 6571
    ›    I kwartał 7694
    ›    II kwartał 7246
    ›    III kwartał 7071
    ›    IV kwartał 7357
     Rok 2007 5449
    ›    I kwartał 8029
    ›    II kwartał 6876
    ›    III kwartał 7285
    ›    IV kwartał 5521
     Rok 2006 4105
    ›    I kwartał 7222
    ›    II kwartał 3937
    ›    III kwartał 6885
    ›    IV kwartał 8082
     Rok 2005 3021
    ›    I kwartał 5674
    ›    II kwatrał 4645
    ›    III kwartał 7348
    ›    IV kwartał 6488
     Rok 2004 2278
    ›    I półrocze 2004 8067
    ›    II półrocze 2004 10072
     Rok 2003 - rejestr 11341
     Rok 2002 - rejestr 3498
   Podatki i opłaty lokalne 20513
     Podatek od nieruchomości 18993
     Podatek od środków transportowych 5671
     Podatek rolny 2970
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1538
     Podatek leśny 1870
     Opłata posiadania psów 2600
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1698
     Opłata targowa 1830
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2059
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1485
     Należności cywilnoprawne 1821
     Opłata prolongacyjna 338
   Pomoc publiczna 4502
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4421
     Rok 2018 35
     Rok 2017 610
     Rok 2016 764
     Rok 2015 1142
     Rok 2014 1220
     Rok 2013 1523
     Rok 2012 2426
   Programy i strategie 4964
     Strategia Rozwoju Miasta 5863
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1283
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1285
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3584
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1479
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 642
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 438
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 827
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 903
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2620
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1443
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 1941
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 900
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 791
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3742
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1586
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1075
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 339
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 59
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 144
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 771
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1190
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 15
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 206
     Rok 2018 170
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3195
     Rok 2018 355
     Rok 2017 2600
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 1376
     Rok 2018 2394
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 18782
     Rok 2018 838
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 237
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 180
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 206806
     Rok 2017 2705
   Konkursy 1146
     Rok 2017 2298
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 53993
     Rok 2018 12886
    ›    Ogłoszenia 1058
    ›    Platforma zakupowa 308
    ›    Baza konkurencyjności 149
     Rok 2017 4079
    ›    I półrocze 13132
    ›    II półrocze 14139
    ›    Platforma zakupowa 1054
    ›    Baza konkurencyjności 263
     Rok 2016 9453
    ›    I półrocze 25883
    ›    II półrocze 17535
     Rok 2015 16333
    ›    I półrocze 40432
    ›    II półrocze 21407
     Rok 2014 5280
    ›    I półrocze 15348
    ›    II półrocze 21281
     Rok 2013 5536
    ›    I półrocze 10645
    ›    II półrocze 9149
     Rok 2012 5344
    ›    I półrocze 8904
    ›    II półrocze 11775
     Rok 2011 5323
    ›    I półrocze 14375
    ›    II półrocze 13598
     Rok 2010 6204
    ›    I półrocze 49375
    ›    II półrocze 16479
     2009 - II półrocze 46759
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 6921
     Rok 2003 15156
     Rok 2004 - I półrocze 20889
     Rok 2004 - II półrocze 31222
     Rok 2005 - I półrocze 35101
     Rok 2005 - II półrocze 43944
     Rok 2006 - I półrocze 38746
     Rok 2006 - II półrocze 36044
     Rok 2007 - I półrocze 24971
     Rok 2007 - II półrocze 52494
     Rok 2008 - I półrocze 21030
     Rok 2008 - II półrocze 22280
     Rok 2009 - I półrocze 31414
     Rok 2009 - II półrocze 27868
     Rok 2010 - I półrocze 59661
     Rok 2010 - II półrocze 20755
     Rok 2011 - I półrocze 21353
     Rok 2011 - II półrocze 37036
     Rok 2012 - I półrocze 23967
     Rok 2012 - II półrocze 26222
     Rok 2013 - I półrocze 22683
     Rok 2013 - II półrocze 20440
     Rok 2014 - I półrocze 26414
     Rok 2014 - II półrocze 28717
     Rok 2015 - I półrocze 39078
     Rok 2015 - II półrocze 716003
     Rok 2016 - I półrocze 21257
     Rok 2016 - II półrocze 25283
     Rok 2017 - I półrocze 29149
     Rok 2017 - II półrocze 17215
   Archiwum - Zapytania o cenę 6948
     Rok 2015 31614
     Rok 2014 871
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 37
     Rok 2017 2132
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 37
     Rok 2017 11717
     Rok 2016 13183
     Rok 2015 16278
     Rok 2014 7233
     Rok 2013 950
     Rok 2012 5164
     Rok 2011 6164
     Rok 2010 38113
     Rok 2009 5019
     Rok 2008 2427
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 1381
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 6431
     Rok 2018 411
    ›    I półrocze 525
    ›    II półrocze 130
     Rok 2017 2421
    ›    I półrocze 2147
    ›    II półrocze 2255
     Rok 2016 3261
    ›    II półrocze 2523
    ›    I półrocze 3541
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 51346
     Rok 2017 2858
    ›    I półrocze 6561
    ›    II półrocze 7212
     Rok 2018 674
    ›    I półrocze 2419
    ›    II półrocze 196
   Informacja o wynikach przetargów 3177
     Rok 2018 255
     Rok 2017 1659
     Rok 2016 2672
   Ogłoszenia najem lokali 1537
     Rok 2018 124
     Rok 2017 598
     Rok 2016 1167
   Konkursy 1444
     2014 2325
   Archiwum ogłoszeń 942
     Rok 2016 - I półrocze 9381
     Rok 2016 - II półrocze 7249
     Rok 2015 - I półrocze 5683
     Rok 2015 - II półrocze 15630
     Rok 2014 - I półrocze 5589
     Rok 2014 - II półrocze 5060
     Rok 2013 - I półrocze 4976
     Rok 2013 - II półrocze 6093
     Rok 2012 - I półrocze 4137
     Rok 2012 - II półrocze 7762
     Rok 2011 - I półrocze 8490
     Rok 2011 - II półrocze 6547
     Rok 2010 - I półrocze 7612
     Rok 2010 - II półrocze 7368
     Rok 2009 - II półrocze 33356
     Rok 2009 - I półrocze 23866
     Rok 2008 - II półrocze 13701
     Rok 2008 - I półrocze 9937
     Rok 2007 - II półrocze 14426
     Rok 2007 - I półrocze 10168
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4297
   Udostępnianie informacji publicznej 7224
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2326
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 15726
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 423
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1601
     Referat Spraw Obywatelskich 2902
     Referat Ewidencji Ludności 3759
     Urząd Stanu Cywilnego 2668
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2274
     Referat Dochodów 1278
     Referat Administracji i Majatku 1534
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2060
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2366
     Referat Architektury i Budownictwa 4788
     Referat Komunikacji 3269
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2494
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1496
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1243
     Referat Edukacji 2308
     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji 256
     Centrum Informacji Turystycznej 235
   Nieodpłatna pomoc prawna 1477
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 924
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 46946
     Rok 2018 813
    ›    I kwartał 962
    ›    II kwartał 160
    ›    III kwartał 99
    ›    IV kwartał 108
     Rok 2017 3971
    ›    I kwartał 3104
    ›    II kwartał 2824
    ›    III kwartał 1273
    ›    IV kwartał 1461
     Rok 2016 3860
    ›    II kwartał 2359
    ›    III kwartał 2486
    ›    IV kwartał 5094
    ›    I kwartał 3050
    ›    Rok 2003 14284
    ›    Rok 2004 27253
    ›    Rok 2005 41878
    ›    Rok 2006 39348
    ›    Rok 2007 23215
    ›    Rok 2008 32951
    ›    Rok 2009 31240
     Archiwum 1461
    ›    Rok 2010 32515
    ›    Rok 2011 16730
    ›    Rok 2012 21905
    ›    Rok 2013 14821
    ›    Rok 2014 9410
    ›    Rok 2015 18172
   Ogłoszenia innych organów 12162
     Rok 2018 203
     Rok 2017 1400
     Rok 2016 2840
     Rok 2015 12654
     Rok 2014 3898
     Rok 2013 4269
     Rok 2012 5100
     Rok 2011 4627
     Rok 2010 4121
     Rok 2009 3672
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2722
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1610
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 410764
     Rok 2018 6206
    ›    I kwartał 8929
    ›    II kwartał 724
    ›    III kwartał 142
    ›    IV kwartał 206
     Rok 2017 53505
    ›    I kwartał 9957
    ›    II kwartał 12835
    ›    III kwartał 9458
    ›    IV kwartał 14112
    ›    I kwartał 18553
    ›    II kwartał 11261
    ›    III kwartał 9838
    ›    IV kwartał 10262
     Rok 2016 1367
     Rok 2015 27586
    ›    I kwartał 11633
    ›    II kwartał 11917
    ›    III kwartał 15054
    ›    IV kwartał 13122
     Rok 2014 31135
    ›    I kwartał 13932
    ›    II kwartał 15449
    ›    III kwartał 20062
    ›    IV kwartał 14343
     Rok 2013 35771
    ›    I kwartał 15321
    ›    II kwartał 17806
    ›    III kwartał 17674
    ›    IV kwartał 15513
     Rok 2012 40513
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17545
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18421
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18131
    ›    IV kwartał 20569
   Nabory z poprzednich lat 5354
     2005 r. 8323
    ›    III kwartał 3556
    ›    IV kwartał 17102
     2006 r. 39427
    ›    I kwartał 15893
    ›    II kwartał 16531
    ›    III kwartał 13643
    ›    IV kwartał 22218
     2007 r. 63170
    ›    I kwartał 25127
    ›    II kwartał 23575
    ›    III kwartał 22536
    ›    IV kwartał 20433
     2008 r. 50951
    ›    I kwartał 13434
    ›    II kwartał 17191
    ›    III kwartał 22076
    ›    IV kwartał 27300
     2009 r. 60900
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22553
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19253
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28622
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20884
     2010 r. 53459
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19565
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25684
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24152
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22125
     Rok 2011 44661
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19172
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20566
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18790
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24031
   System zatrudniania 14653
Wybory
   Wybory, referenda 6005
   Wybory ławników 4184
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 10860
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19263
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3510
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11730
     Miejski Ośrodek Kultury 2880
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9617
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2841
     Miejski Żłobek Dzienny 2699
     Centrum Usług Wspólnych 3374
     Ośrodek Działań Artystycznych 1863
     Muzeum 2013
     Miejska Biblioteka Publiczna 1955
     Straż Miejska 6565
     Dom Pomocy Społecznej 2968
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2877
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2269
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2235
     Dom Dziecka 2241
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2130
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1641
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 17
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19
     Centrum Kształcenia Praktycznego 17
   Jednostki pomocnicze 7408
   Zgromadzenia 1665
   Organizacje pozarządowe 6566
     Ogłoszenia i aktualności 3235
    ›    Rok 2017 9522
    ›    Rok 2018 1408
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7438
    ›    Lata 2010-2012 7255
    ›    Rok 2013 1957
    ›    Rok 2014 1971
    ›    Rok 2015 10583
    ›    Rok 2016 6118
     Archiwum 47
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8721
   Oferty inwestycyjne 5659
    ›    Stan elektryfikacji 553
    ›    Stan gospodarki komunalnej 405
    ›    Stan telefonizacji 272
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4216
   Oświadczenia majątkowe 28026
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 2722
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1331
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2238
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1913
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3272
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 4008
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1830
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3235
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2948
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4766
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 3985
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2004
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3947
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2800
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5378
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3764
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1605
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2576
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2207
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3954
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2998
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1389
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2790
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2289
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3600
     Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3304
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1668
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3585
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3370
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5591
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2565
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4431
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3350
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7064
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2660
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2814
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1581
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2835
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2343
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5316
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2085
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3301
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2712
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4254
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2249
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3817
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3152
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5421
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2634
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3413
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1857
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2961
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2921
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5592
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1954
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1730
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3310
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2942
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4795
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1749
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3079
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2596
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4914
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1653
   Audyt wewnętrzny 4682
     Procedury audytu wewnętrznego 1740
   Kontrole 14026
    ›    ROK 2014 1396
    ›    ROK 2015 1567
     PLANY KONTROLI 1908
    ›    ROK 2016 1278
    ›    ROK 2017 938
    ›    ROK 2018 339
    ›    ROK 2014 1732
    ›    ROK 2015 2352
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 2850
    ›    ROK 2016 2467
    ›    ROK 2017 1433
    ›    ROK 2014 1313
    ›    ROK 2015 1437
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 957
    ›    ROK 2016 852
    ›    ROK 2017 442
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 732
    ›    ROK 2016 582
    ›    ROK 2015 521
    ›    ROK 2017 423
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 402
    ›    ROK 2016 396
    ›    ROK 2015 409
    ›    ROK 2017 196
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8095
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2265
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1831
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2539
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2062
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 1979
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1843
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2255
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2034
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 1985
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2759
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1857
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2740
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1742
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1792
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 1997
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 1991
     ARCHIWUM 434
   Informacja o stanie mienia komunalnego 3923
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 145
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 286
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 485
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 596
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 817
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1803
    ›    Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1359
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 857
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 800
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 727
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 951
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 742
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 882
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1006
   Rejestry i ewidencje 10457
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5703
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3792
   Analiza zdawalności OSK 280
     Rok 2016 919
     Rok 2017 160
     Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 71
     Ogólny schemat procedur kontroli 40
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1814
   Redakcja Biuletynu 5215
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 118
     I kwartał 57
     II kwartał 13
     III kwartał 7
     IV kwartał 8
   2017 728
     I kwartał 416
     II kwartał 243
     III kwartał 220
     IV kwartał 189