główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN7795530
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1000093
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1000093
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 35241
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 35406
   Wykaz numerów telefonów 31579
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 11572
Organy
   Prezydent Miasta 16864
     Kompetencje 3031
     Kontakt, dyżur 2596
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1371
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2649
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1431
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1375
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 999
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1062
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1068
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 925
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1016
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1210
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1301
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1003
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1063
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1020
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 957
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1046
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1066
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 844
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 698
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1045
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 958
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 983
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 904
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 920
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1021
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1054
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1072
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1095
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 985
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 928
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1268
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 966
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 952
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 910
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 934
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 964
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 894
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1048
     Komisje 1637
   Z-cy Prezydenta Miasta 14999
     Kompetencje 1945
     Kontakt i Dyżury 2034
   Sekretarz Miasta 10966
   Skarbnik Miasta 9050
   Rada Miasta 17105
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2002
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1675
     Komisja Oświaty i Nauki 1893
     Komisja Rewizyjna 1614
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1654
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1723
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1633
   Komórki organizacyjne 42415
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 16481
    ›    Biuro Prawne 2190
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1699
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3074
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 1975
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 3583
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 2396
    ›    Biuro Prasowe 2441
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2005
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 13391
    ›    Referat Edukacji 4265
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3244
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 2825
    ›    Referat Zamówień Publicznych 1938
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2448
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 3776
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 11393
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3006
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 4831
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 4495
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4025
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 70
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 6886
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2351
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 1937
    ›    Referat Księgowości 2064
    ›    Referat Dochodów 2061
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 719
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 9621
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2939
    ›    Referat Administracji i Majątku 2111
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2246
    ›    Referat Informatyki 1962
    ›    Referat Ewidencji Ludności 2788
    ›    Referat Komunikacji 2540
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2220
    ›    Biuro Rady Miasta 1463
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 1846
    ›    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji 1438
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1465
   Samodzielne stanowiska 13371
     Asystent i Doradca Prezydenta Miasta 2640
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3042
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2408
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2894
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2405
Prawo Lokalne
   Statut 7762
   Regulamin 11849
   Budżet 17015
     Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4455
    ›    Sprawozdanie z realizacji WPF 860
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 35
     Budżet Miasta - 2017 r. 1104
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 92
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 39
     Budżet Miasta - 2016 r. 2297
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 261
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 261
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 339
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 265
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 155
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 107
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 151
     Budżet Miasta - 2015 r. 2188
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1205
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1370
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 652
     Budżet Miasta - 2014 r. 2474
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1279
     Budżet Miasta - 2013 r. 2792
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1298
     Budżet Miasta - 2012 r. 2716
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1136
     Budżet Miasta - 2011 r. 2892
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 917
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1300
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1162
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1686
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 839
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 1831
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 967
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1145
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2149
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1239
    ›    Informator budżetowy 900
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2154
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1120
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 860
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1050
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 1836
    ›    Wykonanie budżetu 1122
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1230
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1521
    ›    Wykonanie budżetu 890
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 995
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 969
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1664
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1351
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1081
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1634
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1387
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 899
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2372
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 1857
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1405
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1012
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1254
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2042
   Projekty Uchwał 7133
     Rok 2017 773
    ›    I kwartał 587
    ›    II kwartał 372
    ›    III kwartał 133
    ›    IV kwartał 84
     Rok 2016 961
    ›    I kwartał 564
    ›    II kwartał 679
    ›    III kwartał 459
    ›    IV kwartał 699
     Rok 2015 1153
    ›    I kwartał 1109
    ›    II kwartał 881
    ›    III kwartał 760
    ›    IV kwartał 833
     Rok 2014 971
    ›    I kwartał 922
    ›    II kwartał 855
    ›    III kwartał 624
    ›    IV kwartał 767
     Rok 2013 1350
    ›    I kwartał 1431
    ›    II kwartał 917
    ›    III kwartał 903
    ›    IV kwartał 1253
     Rok 2012 1579
    ›    I kwartał 1499
    ›    II kwartał 1309
    ›    III kwartał 1102
    ›    IV kwartał 1217
     Rok 2011 1055
    ›    III kwartał 836
    ›    IV kwartał 1728
   Uchwały 35293
     Rok 2017 1219
    ›    I kwartał 1323
    ›    II kwartał 666
    ›    III kwartał 193
    ›    IV kwartał 139
     Rok 2016 2341
    ›    I kwartał 1556
    ›    II kwartał 1247
    ›    III kwartał 874
    ›    IV kwartał 1482
     Rok 2015 3054
    ›    I kwartał 2101
    ›    II kwartał 1543
    ›    III kwartał 1224
    ›    IV kwartał 2024
     Rok 2014 2900
    ›    I kwartał 1984
    ›    II kwartał 1757
    ›    III kwartał 1423
    ›    IV kwartał 1831
     Rok 2013 3266
    ›    I kwartał 2621
    ›    II kwartał 1828
    ›    III kwartał 1531
    ›    IV kwartał 2006
     Rok 2012 4449
    ›    I kwartał 2429
    ›    II kwartał 2230
    ›    III kwartał 1930
    ›    IV kwartał 2732
     Rok 2011 4250
    ›    I kwartał 3021
    ›    II kwartał 2112
    ›    III kwartał 2093
    ›    IV kwartał 3170
     Rok 2010 3821
    ›    I kwartał 2298
    ›    II kwartał 2205
    ›    III kwartał 1825
    ›    IV kwartał 2958
     Rok 2009 4101
    ›    I kwartał 2998
    ›    II kwartał 2703
    ›    III kwartał 1996
    ›    IV kwartał 2997
     Rok 2008 4620
    ›    I kwartał 2875
    ›    II kwartał 2787
    ›    III kwartał 2358
    ›    IV kwartał 2988
     Rok 2007 4238
    ›    I kwartał 2843
    ›    II kwartał 2425
    ›    III kwartał 2122
    ›    IV kwartał 2876
     Rok 2006 4138
    ›    I kwartał 2789
    ›    II kwartał 2740
    ›    III kwartał 2625
    ›    IV kwartał 2580
     Rok 2005 3594
    ›    I kwartał 2608
    ›    II kwartał 3036
    ›    III kwartał 1797
    ›    IV kwartał 3457
     Rok 2004 1486
    ›    IV kwartał - projekty 1014
    ›    III kwartał - projekty 873
    ›    II kwartał - projekty 1034
    ›    I kwartał - projekty 1183
     Rok 2004 3098
    ›    IV kwartał 3226
    ›    III kwartał 1718
    ›    II kwartał 2367
    ›    I kwartał 1896
     Rok 2003 2426
    ›    I Kwartał 1451
    ›    II Kwartał 1451
    ›    III Kwartał 1173
    ›    IV Kwartał 2455
     Rok 2002 1939
    ›    IV Kwartał 1558
   Protokoły z sesji Rady Miasta 306
     Kadencja 2014-2018 1936
     Kadencja 2010-2014 2467
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 93194
     Rok 2017 7042
    ›    I kwartał 6717
    ›    II kwartał 5679
    ›    III kwartał 1874
    ›    IV kwartał 273
     Rok 2016 12276
    ›    I kwartał 6209
    ›    II kwartał 8617
    ›    III kwartał 4436
    ›    IV kwartał 6366
     Rok 2015 13754
    ›    I kwartał 8465
    ›    II kwartał 7053
    ›    III kwartał 6137
    ›    IV kwartał 6202
     Rok 2014 11139
    ›    I kwartał 6322
    ›    II kwartał 7919
    ›    III kwartał 7811
    ›    IV kwartał 6972
     Rok 2013 9075
    ›    I kwartał 8392
    ›    II kwartał 7510
    ›    III kwartał 8584
    ›    IV kwartał 6065
     Rok 2012 9808
    ›    I kwartał 11295
    ›    II kwartał 10675
    ›    III kwartał 9611
    ›    IV kwartał 8089
     Rok 2011 9173
    ›    I kwartał 10321
    ›    II kwartał 9091
    ›    III kwartał 8885
    ›    IV kwartał 8311
     Rok 2010 7446
    ›    I kwartał 7699
    ›    II kwartał 5990
    ›    III kwartał 7706
    ›    IV kwartał 6883
     Rok 2009 7511
    ›    I kwartał 8261
    ›    II kwartał 8426
    ›    III kwartał 7872
    ›    IV kwartał 6608
     Rok 2008 6528
    ›    I kwartał 7596
    ›    II kwartał 7126
    ›    III kwartał 6968
    ›    IV kwartał 7278
     Rok 2007 5403
    ›    I kwartał 7930
    ›    II kwartał 6801
    ›    III kwartał 7214
    ›    IV kwartał 5436
     Rok 2006 4053
    ›    I kwartał 7092
    ›    II kwartał 3837
    ›    III kwartał 6774
    ›    IV kwartał 7960
     Rok 2005 2974
    ›    I kwartał 5594
    ›    II kwatrał 4540
    ›    III kwartał 7234
    ›    IV kwartał 6368
     Rok 2004 2240
    ›    I półrocze 2004 7961
    ›    II półrocze 2004 9957
     Rok 2003 - rejestr 10915
     Rok 2002 - rejestr 3333
   Podatki i opłaty lokalne 19467
     Podatek od nieruchomości 16933
     Podatek od środków transportowych 5148
     Podatek rolny 2779
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1422
     Podatek leśny 1781
     Opłata posiadania psów 2507
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1614
     Opłata targowa 1747
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1933
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1412
     Należności cywilnoprawne 1741
     Opłata prolongacyjna 285
   Pomoc publiczna 4247
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4122
     Rok 2017 301
     Rok 2016 627
     Rok 2015 1004
     Rok 2014 1100
     Rok 2013 1396
     Rok 2012 2260
   Programy i strategie 4638
     Strategia Rozwoju Miasta 5662
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1169
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1180
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3436
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1392
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 509
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 339
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 739
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 464
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2566
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1349
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 1840
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 814
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 715
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3614
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1492
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 974
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 245
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 15
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 28
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 488
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1060
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenie informacyjne 728
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1220
     Rok 2017 1147
   Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych 8618
    ›    I półrocze 25143
    ›    II półrocze 4362
     Rok 2017 157
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 204376
     Rok 2017 73
   Konkursy 33
     Rok 2017 26
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 51134
     Rok 2017 2717
    ›    I półrocze 10364
    ›    II półrocze 4880
    ›    Platforma zakupowa 468
    ›    Baza konkurencyjności 18
     Rok 2016 8716
    ›    I półrocze 23785
    ›    II półrocze 16404
     Rok 2015 14182
    ›    I półrocze 39029
    ›    II półrocze 20473
     Rok 2014 5238
    ›    I półrocze 15229
    ›    II półrocze 19908
     Rok 2013 5499
    ›    I półrocze 10541
    ›    II półrocze 9071
     Rok 2012 5310
    ›    I półrocze 8796
    ›    II półrocze 11636
     Rok 2011 5284
    ›    I półrocze 14239
    ›    II półrocze 13522
     Rok 2010 6169
    ›    I półrocze 48390
    ›    II półrocze 16378
     2009 - II półrocze 45424
   Zamówienia z wolnej ręki 17610
     Rok 2017 5543
     Rok 2016 12908
     Rok 2015 15300
     Rok 2014 7161
     Rok 2013 882
     Rok 2012 5129
     Rok 2011 6096
     Rok 2010 38058
     Rok 2009 4967
     Rok 2008 2365
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 6156
     Rok 2003 15000
     Rok 2004 - I półrocze 20776
     Rok 2004 - II półrocze 31056
     Rok 2005 - I półrocze 34966
     Rok 2005 - II półrocze 43807
     Rok 2006 - I półrocze 38674
     Rok 2006 - II półrocze 35964
     Rok 2007 - I półrocze 24900
     Rok 2007 - II półrocze 52390
     Rok 2008 - I półrocze 20961
     Rok 2008 - II półrocze 22215
     Rok 2009 - I półrocze 31317
     Rok 2009 - II półrocze 27798
     Rok 2010 - I półrocze 59541
     Rok 2010 - II półrocze 20614
     Rok 2011 - I półrocze 21178
     Rok 2011 - II półrocze 36840
     Rok 2012 - I półrocze 23825
     Rok 2012 - II półrocze 26093
     Rok 2013 - I półrocze 22523
     Rok 2013 - II półrocze 20264
     Rok 2014 - I półrocze 26232
     Rok 2014 - II półrocze 28543
     Rok 2015 - I półrocze 37131
     Rok 2015 - II półrocze 560941
     Rok 2016 - I półrocze 20683
     Rok 2016 - II półrocze 24551
   Archiwum - Zapytania o cenę 6551
     Rok 2015 29380
     Rok 2014 800
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 539
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 4933
     Rok 2017 1381
    ›    I półrocze 1800
    ›    II półrocze 811
     Rok 2016 3161
    ›    II półrocze 2403
    ›    I półrocze 3375
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 49388
     Rok 2017 1538
    ›    I półrocze 6298
    ›    II półrocze 1329
   Informacja o wynikach przetargów 2319
     Rok 2017 583
     Rok 2016 2524
   Ogłoszenia najem lokali 1208
     Rok 2017 310
     Rok 2016 1104
   Konkursy 1173
     2014 2258
   Archiwum ogłoszeń 723
     Rok 2016 - I półrocze 9239
     Rok 2016 - II półrocze 7095
     Rok 2015 - I półrocze 5379
     Rok 2015 - II półrocze 14530
     Rok 2014 - I półrocze 5473
     Rok 2014 - II półrocze 4947
     Rok 2013 - I półrocze 4890
     Rok 2013 - II półrocze 5986
     Rok 2012 - I półrocze 4045
     Rok 2012 - II półrocze 7653
     Rok 2011 - I półrocze 8391
     Rok 2011 - II półrocze 6449
     Rok 2010 - I półrocze 7517
     Rok 2010 - II półrocze 7279
     Rok 2009 - II półrocze 33257
     Rok 2009 - I półrocze 23767
     Rok 2008 - II półrocze 13603
     Rok 2008 - I półrocze 9835
     Rok 2007 - II półrocze 14282
     Rok 2007 - I półrocze 10071
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3935
   Udostępnianie informacji publicznej 6428
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2155
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 15029
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 289
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1418
     Referat Spraw Obywatelskich 2734
     Referat Ewidencji Ludności 3340
     Urząd Stanu Cywilnego 2500
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 1967
     Referat Dochodów 1223
     Referat Administracji i Majatku 1456
     Referat Usług Komunalnych 1350
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 1950
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2237
     Referat Architektury i Budownictwa 3964
     Referat Komunikacji 3069
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2314
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1434
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1166
     Referat Edukacji 2099
     Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji 194
     Centrum Informacji Turystycznej 175
   Nieodpłatna pomoc prawna 778
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 717
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 44824
     Rok 2017 2690
    ›    I kwartał 2808
    ›    II kwartał 2492
    ›    III kwartał 762
    ›    IV kwartał 495
     Rok 2016 3707
    ›    II kwartał 2152
    ›    III kwartał 2293
    ›    IV kwartał 4929
    ›    I kwartał 2823
    ›    Rok 2003 13572
    ›    Rok 2004 26882
    ›    Rok 2005 41618
    ›    Rok 2006 39191
    ›    Rok 2007 23036
    ›    Rok 2008 32753
    ›    Rok 2009 31042
     Archiwum 1367
    ›    Rok 2010 32246
    ›    Rok 2011 16458
    ›    Rok 2012 21696
    ›    Rok 2013 14563
    ›    Rok 2014 9191
    ›    Rok 2015 16263
   Ogłoszenia innych organów 11457
     Rok 2017 863
     Rok 2016 2675
     Rok 2015 10336
     Rok 2014 3658
     Rok 2013 4102
     Rok 2012 4903
     Rok 2011 4455
     Rok 2010 3957
     Rok 2009 3521
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2053
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1254
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 394108
     Rok 2017 41233
    ›    I kwartał 9190
    ›    II kwartał 10899
    ›    III kwartał 3908
    ›    IV kwartał 722
    ›    I kwartał 18200
    ›    II kwartał 11098
    ›    III kwartał 9626
    ›    IV kwartał 10010
     Rok 2016 1114
     Rok 2015 27460
    ›    I kwartał 11507
    ›    II kwartał 11763
    ›    III kwartał 14740
    ›    IV kwartał 12884
     Rok 2014 31035
    ›    I kwartał 13795
    ›    II kwartał 15316
    ›    III kwartał 19916
    ›    IV kwartał 14235
     Rok 2013 35688
    ›    I kwartał 15196
    ›    II kwartał 17674
    ›    III kwartał 17596
    ›    IV kwartał 15420
     Rok 2012 40407
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17424
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18289
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18016
    ›    IV kwartał 20427
   Nabory z poprzednich lat 5080
     2005 r. 8279
    ›    III kwartał 3481
    ›    IV kwartał 16965
     2006 r. 39385
    ›    I kwartał 15786
    ›    II kwartał 16424
    ›    III kwartał 13517
    ›    IV kwartał 22096
     2007 r. 63132
    ›    I kwartał 25032
    ›    II kwartał 23459
    ›    III kwartał 22426
    ›    IV kwartał 20323
     2008 r. 50904
    ›    I kwartał 13319
    ›    II kwartał 17088
    ›    III kwartał 21983
    ›    IV kwartał 27212
     2009 r. 60837
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22434
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19104
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28495
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20766
     2010 r. 53399
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19459
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25576
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24042
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22038
     Rok 2011 44583
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19022
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20400
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18677
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 23908
   System zatrudniania 13769
Wybory
   Wybory, referenda 5766
   Wybory ławników 3834
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 9859
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 18754
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3260
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11206
     Miejski Ośrodek Kultury 2771
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9094
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2627
     Miejski Żłobek Dzienny 1944
     Centrum Usług Wspólnych 2911
     Ośrodek Działań Artystycznych 1767
     Muzeum 1845
     Miejska Biblioteka Publiczna 1849
     Straż Miejska 5359
     Dom Pomocy Społecznej 2869
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2593
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2058
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2130
     Dom Dziecka 1996
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 1910
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1557
   Jednostki pomocnicze 7173
   Zgromadzenia 1297
   Organizacje pozarządowe 5899
    ›    Lata 2010-2012 7120
     Ogłoszenia i aktualności 2685
    ›    Rok 2013 1848
    ›    Rok 2014 1849
    ›    Rok 2015 8442
    ›    Rok 2016 5939
    ›    Rok 2017 4776
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7208
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8509
   Oferty inwestycyjne 5484
    ›    Stan elektryfikacji 455
    ›    Stan gospodarki komunalnej 341
    ›    Stan telefonizacji 200
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4150
   Oświadczenia majątkowe 26700
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 1529
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 791
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1340
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1212
    ›    Kierownicy podległych jednostek 1888
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3789
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1719
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3075
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2750
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4577
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 3857
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1887
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3617
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2549
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5000
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3652
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1511
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2424
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2066
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3754
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 2916
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1314
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2660
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2180
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3458
     Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3236
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1577
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3467
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3067
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5395
     Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 4318
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2462
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4314
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3233
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6933
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2563
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2711
     Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 2674
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1482
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2710
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2247
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5169
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2037
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3184
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2614
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4193
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2178
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3724
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3060
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5318
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2501
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3300
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1747
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2875
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2812
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5397
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1795
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1650
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3208
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2854
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4678
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1646
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 2935
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2475
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4770
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1596
   Audyt wewnętrzny 4315
     Procedury audytu wewnętrznego 1546
   Kontrole 12922
    ›    ROK 2014 1307
    ›    ROK 2015 1462
     PLANY KONTROLI 1295
    ›    ROK 2016 1167
    ›    ROK 2017 562
    ›    ROK 2014 1599
    ›    ROK 2015 2195
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 2179
    ›    ROK 2016 2210
    ›    ROK 2017 848
    ›    ROK 2014 1175
    ›    ROK 2015 1304
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 784
    ›    ROK 2016 740
    ›    ROK 2017 255
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 525
    ›    ROK 2016 489
    ›    ROK 2015 419
    ›    ROK 2017 183
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 350
    ›    ROK 2016 331
    ›    ROK 2015 355
    ›    ROK 2017 98
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 7998
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2140
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1720
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2402
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 1946
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 1900
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1762
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2112
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 1966
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 1882
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2611
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1758
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2580
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1627
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1658
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 1857
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 1855
     ARCHIWUM 354
   Informacja o stanie mienia komunalnego 3729
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 62
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 241
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 451
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 564
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 784
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1718
    ›    Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r. 1264
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 808
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 730
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 680
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 922
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 696
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 821
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 923
   Rejestry i ewidencje 9792
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5463
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3556
   Analiza zdawalności OSK 61
     Rok 2016 823
     Rok 2017 15
     Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 21
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1604
   Redakcja Biuletynu 5047
Konsultacje społeczne
   2017 420
     I kwartał 306
     II kwartał 162
     III kwartał 79
     IV kwartał 73
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
   Kontakt 998