główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8640206
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1082095
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 1082095
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 40241
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 38615
   Wykaz numerów telefonów 38010
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 12289
Organy
   Prezydent Miasta 19210
     Kompetencje 3318
     Kontakt, dyżur 3180
    ›    w okresie 30.04-03.06.2003 1580
    ›    w okresie 27.03-29.04.2003 2963
    ›    w okresie 05.06-29.06.2003 1659
    ›    w okresie 30.06-02.09.2003 1545
    ›    w okresie 04.09-14.10.2003 1153
    ›    w okresie 15.10 - 28.10.2003 1265
    ›    w okresie 30.10 - 25.11.2003 1261
    ›    w okresie 26.11 - 09.12.2003 1111
    ›    w okresie 30.12.03 - 27.01.04 1183
    ›    w okresie 29.01 - 25.02.2004 1395
    ›    w okresie 25.02 - 23.03.2004 1475
    ›    w okresie 24.03 - 27.04.2004 r. 1193
    ›    w okresie 28.04 - 25.05.2004 r. 1244
    ›    w okresie 26.05 - 30.06.2004 r. 1188
    ›    w okresie 01.07 - 01.09.2004 r. 1127
    ›    w okresie 02.09 - 06.10.2004 r. 1224
    ›    w okresie 07.10 - 23.11.2004 r 1251
    ›    w okresie 24.11 - 15.12.2004 r. 1037
    ›    w okresie 16.12 - 29.12.2004 r. 833
    ›    w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r. 1233
    ›    w okresie 26.01 - 1.03.2005 r. 1148
    ›    w okresie 02.03 - 12.04.2005 r. 1158
    ›    w okresie 13.04 - 26.04.2005 r. 1081
    ›    w okresie 28.04 - 31.05.2005 r. 1092
    ›    w okresie 01.06 - 28.06.2005 r. 1198
    ›    w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r. 1254
    ›    w okresie 1.09 - 4.10.2005 r 1266
    ›    w okresie 6.10 - 8.11.2005 r. 1246
    ›    w okresie 9.11. - 30.11.2005 r. 1171
    ›    w okresie 01.12 - 21.12.2005 r. 1112
    ›    w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r. 1484
    ›    w okresie 2.02 - 21.02.2006 r. 1147
    ›    w okresie 22.02 - 29.03.2006 r. 1117
    ›    w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r. 1082
    ›    w okresie 26.04 - 31.05.2006 r. 1102
    ›    w okresie 1.06 - 27.06.2006 r. 1148
    ›    w okresie 29.06 - 30.08.2006 r. 1041
    ›    w okresie 30.08 - 26.09.2006 r. 1220
     Komisje 1878
   Z-cy Prezydenta Miasta 16830
     Kompetencje 2141
     Kontakt i Dyżury 2281
   Sekretarz Miasta 11759
   Skarbnik Miasta 9694
   Rada Miasta 18427
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2090
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1764
     Komisja Oświaty i Nauki 1997
     Komisja Rewizyjna 1711
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1763
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1823
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1717
   Komórki organizacyjne 44927
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 17368
    ›    Biuro Prawne 2425
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1917
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 3950
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2162
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 4869
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 3641
    ›    Biuro Prasowe 2858
    ›    Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2331
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 14254
    ›    Referat Edukacji 5218
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 3802
    ›    Referat Spraw Obywatelskich 3185
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2176
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2834
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 4617
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 12076
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 3616
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 6400
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5009
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5145
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 400
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 7303
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2608
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2205
    ›    Referat Księgowości 2316
    ›    Referat Dochodów 2330
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 908
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 10248
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3232
    ›    Referat Administracji i Majątku 2343
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 2456
    ›    Referat Informatyki 2224
    ›    Referat Ewidencji Ludności 3193
    ›    Referat Komunikacji 2848
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2445
    ›    Biuro Rady Miasta 1671
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2189
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 1732
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 1698
   Samodzielne stanowiska 14237
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3347
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO 2570
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 3121
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2570
Prawo Lokalne
   Statut 8384
   Regulamin 12653
   Budżet 18056
     Budżet Miasta - 2018 r. 776
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 33
     Budżet Miasta - 2017 r. 1963
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 277
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 213
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 177
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 141
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 139
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 16
     Budżet Miasta - 2016 r. 2789
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 444
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 442
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 535
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 483
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 358
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 417
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 681
     Budżet Miasta - 2015 r. 2406
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1435
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1773
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 963
     Budżet Miasta - 2014 r. 2644
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1621
     Budżet Miasta - 2013 r. 2946
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1533
     Budżet Miasta - 2012 r. 2855
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1362
     Budżet Miasta - 2011 r. 2994
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1101
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1467
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1326
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1861
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 970
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2004
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1130
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1298
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2313
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1415
    ›    Informator budżetowy 1048
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2284
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1254
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1018
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1180
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2014
    ›    Wykonanie budżetu 1315
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1339
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1683
    ›    Wykonanie budżetu 1027
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1124
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1139
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1845
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1518
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1244
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1827
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1559
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1057
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2457
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2026
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1571
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1179
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1437
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2168
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. 182
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 4960
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1069
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 217
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 147
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 7
   Projekty Uchwał 8435
     Rok 2018 600
    ›    I kwartał 533
    ›    II kwartał 362
    ›    III kwartał 94
    ›    IV kwartał 82
     Rok 2017 1374
    ›    I kwartał 795
    ›    II kwartał 578
    ›    III kwartał 576
    ›    IV kwartał 768
     Rok 2016 1093
    ›    I kwartał 699
    ›    II kwartał 864
    ›    III kwartał 616
    ›    IV kwartał 919
     Rok 2015 1248
    ›    I kwartał 1256
    ›    II kwartał 1112
    ›    III kwartał 964
    ›    IV kwartał 1019
     Rok 2014 1054
    ›    I kwartał 1094
    ›    II kwartał 1034
    ›    III kwartał 789
    ›    IV kwartał 927
     Rok 2013 1424
    ›    I kwartał 1621
    ›    II kwartał 1103
    ›    III kwartał 1102
    ›    IV kwartał 1443
     Rok 2012 1652
    ›    I kwartał 1678
    ›    II kwartał 1460
    ›    III kwartał 1269
    ›    IV kwartał 1383
     Rok 2011 1131
    ›    III kwartał 964
    ›    IV kwartał 1921
   Uchwały 38252
     Rok 2018 991
    ›    I kwartał 919
    ›    II kwartał 498
    ›    III kwartał 110
    ›    IV kwartał 104
     Rok 2017 2683
    ›    I kwartał 1924
    ›    II kwartał 1262
    ›    III kwartał 1009
    ›    IV kwartał 1147
     Rok 2016 2807
    ›    I kwartał 1852
    ›    II kwartał 1585
    ›    III kwartał 1151
    ›    IV kwartał 3335
     Rok 2015 3309
    ›    I kwartał 2350
    ›    II kwartał 1789
    ›    III kwartał 1464
    ›    IV kwartał 2377
     Rok 2014 3091
    ›    I kwartał 2214
    ›    II kwartał 1971
    ›    III kwartał 1627
    ›    IV kwartał 2048
     Rok 2013 3414
    ›    I kwartał 2841
    ›    II kwartał 2034
    ›    III kwartał 1732
    ›    IV kwartał 2209
     Rok 2012 4707
    ›    I kwartał 2669
    ›    II kwartał 2437
    ›    III kwartał 2182
    ›    IV kwartał 2980
     Rok 2011 4431
    ›    I kwartał 3237
    ›    II kwartał 2314
    ›    III kwartał 2291
    ›    IV kwartał 3392
     Rok 2010 4027
    ›    I kwartał 2493
    ›    II kwartał 2463
    ›    III kwartał 2040
    ›    IV kwartał 3177
     Rok 2009 4266
    ›    I kwartał 3279
    ›    II kwartał 2917
    ›    III kwartał 2177
    ›    IV kwartał 3190
     Rok 2008 4771
    ›    I kwartał 3090
    ›    II kwartał 3086
    ›    III kwartał 2547
    ›    IV kwartał 3182
     Rok 2007 4369
    ›    I kwartał 3016
    ›    II kwartał 2640
    ›    III kwartał 2286
    ›    IV kwartał 3077
     Rok 2006 4295
    ›    I kwartał 3000
    ›    II kwartał 2924
    ›    III kwartał 2805
    ›    IV kwartał 2733
     Rok 2005 3750
    ›    I kwartał 2828
    ›    II kwartał 3289
    ›    III kwartał 1977
    ›    IV kwartał 3653
     Rok 2004 1575
    ›    IV kwartał - projekty 1125
    ›    III kwartał - projekty 975
    ›    II kwartał - projekty 1176
    ›    I kwartał - projekty 1343
     Rok 2004 3223
    ›    IV kwartał 3411
    ›    III kwartał 1895
    ›    II kwartał 2542
    ›    I kwartał 2099
     Rok 2003 2524
    ›    I Kwartał 1630
    ›    II Kwartał 1582
    ›    III Kwartał 1361
    ›    IV Kwartał 2669
     Rok 2002 2078
    ›    IV Kwartał 1711
   Protokoły z sesji Rady Miasta 1237
     Kadencja 2014-2018 3161
     Kadencja 2010-2014 2766
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 103317
     Rok 2018 5523
    ›    I kwartał 7058
    ›    II kwartał 4253
    ›    III kwartał 145
    ›    IV kwartał 113
     Rok 2017 11800
    ›    I kwartał 7329
    ›    II kwartał 10596
    ›    III kwartał 4301
    ›    IV kwartał 3706
     Rok 2016 12786
    ›    I kwartał 6521
    ›    II kwartał 8951
    ›    III kwartał 4745
    ›    IV kwartał 6838
     Rok 2015 14045
    ›    I kwartał 8720
    ›    II kwartał 7396
    ›    III kwartał 6363
    ›    IV kwartał 6467
     Rok 2014 11363
    ›    I kwartał 6552
    ›    II kwartał 8162
    ›    III kwartał 8123
    ›    IV kwartał 7281
     Rok 2013 9219
    ›    I kwartał 8584
    ›    II kwartał 7726
    ›    III kwartał 8750
    ›    IV kwartał 6316
     Rok 2012 9930
    ›    I kwartał 11477
    ›    II kwartał 10870
    ›    III kwartał 9786
    ›    IV kwartał 8288
     Rok 2011 9265
    ›    I kwartał 10502
    ›    II kwartał 9245
    ›    III kwartał 9046
    ›    IV kwartał 8509
     Rok 2010 7534
    ›    I kwartał 7863
    ›    II kwartał 6154
    ›    III kwartał 7901
    ›    IV kwartał 7043
     Rok 2009 7615
    ›    I kwartał 8415
    ›    II kwartał 8583
    ›    III kwartał 8050
    ›    IV kwartał 6779
     Rok 2008 6604
    ›    I kwartał 7759
    ›    II kwartał 7306
    ›    III kwartał 7123
    ›    IV kwartał 7403
     Rok 2007 5485
    ›    I kwartał 8081
    ›    II kwartał 6919
    ›    III kwartał 7328
    ›    IV kwartał 5569
     Rok 2006 4140
    ›    I kwartał 7287
    ›    II kwartał 3992
    ›    III kwartał 6942
    ›    IV kwartał 8137
     Rok 2005 3062
    ›    I kwartał 5709
    ›    II kwatrał 4702
    ›    III kwartał 7397
    ›    IV kwartał 6550
     Rok 2004 2314
    ›    I półrocze 2004 8128
    ›    II półrocze 2004 10135
     Rok 2003 - rejestr 11616
     Rok 2002 - rejestr 3601
   Podatki i opłaty lokalne 20946
     Podatek od nieruchomości 19740
     Podatek od środków transportowych 5865
     Podatek rolny 3053
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1595
     Podatek leśny 1911
     Opłata posiadania psów 2681
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1751
     Opłata targowa 1945
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2173
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1537
     Należności cywilnoprawne 1879
     Opłata prolongacyjna 378
   Pomoc publiczna 4685
   Zbiór aktów prawa miejscowego 4658
     Rok 2018 137
     Rok 2017 743
     Rok 2016 840
     Rok 2015 1222
     Rok 2014 1283
     Rok 2013 1610
     Rok 2012 2528
   Programy i strategie 5142
     Strategia Rozwoju Miasta 6019
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1353
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1358
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3669
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1529
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 711
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 504
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1043
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1183
     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2679
     Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 1516
     Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 2008
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 967
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015 837
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 3806
     Program "Bezpieczne Miasto 2016" 1648
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1147
     Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 402
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017 100
     Program "Bezpieczne Miasto 2017" 226
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 925
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1291
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 103
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 225
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 110
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 79
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 65
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 42
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 871
     Rok 2018 724
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4013
     Rok 2018 1039
     Rok 2017 2856
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 4798
     Rok 2018 13588
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 19684
     Rok 2018 5011
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 1277
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 914
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 207825
     Rok 2017 3051
   Konkursy 1905
     Rok 2017 2982
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 55592
     Rok 2018 13614
    ›    Ogłoszenia 3283
    ›    Platforma zakupowa 602
    ›    Baza konkurencyjności 335
    ›    Rozeznanie rynku 948
     Rok 2017 4196
    ›    I półrocze 14893
    ›    II półrocze 18132
    ›    Platforma zakupowa 1163
    ›    Baza konkurencyjności 396
     Rok 2016 9887
    ›    I półrocze 26964
    ›    II półrocze 17823
     Rok 2015 17970
    ›    I półrocze 41462
    ›    II półrocze 22011
     Rok 2014 5324
    ›    I półrocze 15412
    ›    II półrocze 22283
     Rok 2013 5577
    ›    I półrocze 10701
    ›    II półrocze 9201
     Rok 2012 5389
    ›    I półrocze 8957
    ›    II półrocze 11867
     Rok 2011 5361
    ›    I półrocze 14449
    ›    II półrocze 13654
     Rok 2010 6246
    ›    I półrocze 49437
    ›    II półrocze 16530
     2009 - II półrocze 47768
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 8109
     Rok 2003 15271
     Rok 2004 - I półrocze 20990
     Rok 2004 - II półrocze 31364
     Rok 2005 - I półrocze 35227
     Rok 2005 - II półrocze 44041
     Rok 2006 - I półrocze 38803
     Rok 2006 - II półrocze 36129
     Rok 2007 - I półrocze 25048
     Rok 2007 - II półrocze 52569
     Rok 2008 - I półrocze 21093
     Rok 2008 - II półrocze 22346
     Rok 2009 - I półrocze 31476
     Rok 2009 - II półrocze 27938
     Rok 2010 - I półrocze 59739
     Rok 2010 - II półrocze 20848
     Rok 2011 - I półrocze 21460
     Rok 2011 - II półrocze 37122
     Rok 2012 - I półrocze 24031
     Rok 2012 - II półrocze 26302
     Rok 2013 - I półrocze 22783
     Rok 2013 - II półrocze 20525
     Rok 2014 - I półrocze 26518
     Rok 2014 - II półrocze 28830
     Rok 2015 - I półrocze 40368
     Rok 2015 - II półrocze 717535
     Rok 2016 - I półrocze 21621
     Rok 2016 - II półrocze 25653
     Rok 2017 - I półrocze 29624
     Rok 2017 - II półrocze 17835
   Archiwum - Zapytania o cenę 7183
     Rok 2015 33322
     Rok 2014 930
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 160
     Rok 2017 2236
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 195
     Rok 2017 11960
     Rok 2016 13323
     Rok 2015 17007
     Rok 2014 7279
     Rok 2013 994
     Rok 2012 5211
     Rok 2011 6205
     Rok 2010 38154
     Rok 2009 5061
     Rok 2008 2480
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 4508
   Udostępnianie informacji publicznej 7653
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2435
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 16206
     Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 497
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1676
     Referat Spraw Obywatelskich 2993
     Referat Ewidencji Ludności 4007
     Urząd Stanu Cywilnego 2767
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2377
     Referat Dochodów 1311
     Referat Administracji i Majatku 1582
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2121
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 2480
     Referat Architektury i Budownictwa 5356
     Referat Komunikacji 3441
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2580
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1547
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1287
     Referat Edukacji 2388
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 326
     Centrum Informacji Turystycznej 275
   Nieodpłatna pomoc prawna 1865
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1051
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 1843
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 7388
     Rok 2018 1373
    ›    I półrocze 1921
    ›    II półrocze 436
     Rok 2017 2492
    ›    I półrocze 2231
    ›    II półrocze 2399
     Rok 2016 3308
    ›    II półrocze 2580
    ›    I półrocze 3598
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 52457
     Rok 2017 2962
    ›    I półrocze 6635
    ›    II półrocze 7309
     Rok 2018 1749
    ›    I półrocze 7370
    ›    II półrocze 572
   Informacja o wynikach przetargów 3620
     Rok 2018 780
     Rok 2017 1793
     Rok 2016 2776
   Ogłoszenia najem lokali 1758
     Rok 2018 501
     Rok 2017 679
     Rok 2016 1213
   Konkursy 1598
     2014 2365
   Archiwum ogłoszeń 1090
     Rok 2016 - I półrocze 9466
     Rok 2016 - II półrocze 7331
     Rok 2015 - I półrocze 5912
     Rok 2015 - II półrocze 16402
     Rok 2014 - I półrocze 5652
     Rok 2014 - II półrocze 5123
     Rok 2013 - I półrocze 5026
     Rok 2013 - II półrocze 6142
     Rok 2012 - I półrocze 4184
     Rok 2012 - II półrocze 7822
     Rok 2011 - I półrocze 8535
     Rok 2011 - II półrocze 6596
     Rok 2010 - I półrocze 7664
     Rok 2010 - II półrocze 7422
     Rok 2009 - II półrocze 33409
     Rok 2009 - I półrocze 23916
     Rok 2008 - II półrocze 13751
     Rok 2008 - I półrocze 9987
     Rok 2007 - II półrocze 14491
     Rok 2007 - I półrocze 10221
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 48053
     Rok 2018 1786
    ›    I kwartał 1732
    ›    II kwartał 836
    ›    III kwartał 296
    ›    IV kwartał 283
     Rok 2017 4104
    ›    I kwartał 3174
    ›    II kwartał 2899
    ›    III kwartał 1354
    ›    IV kwartał 1601
     Rok 2016 3917
    ›    II kwartał 2485
    ›    III kwartał 2549
    ›    IV kwartał 5154
    ›    I kwartał 3116
    ›    Rok 2003 14643
    ›    Rok 2004 27414
    ›    Rok 2005 42045
    ›    Rok 2006 39433
    ›    Rok 2007 23310
    ›    Rok 2008 33043
    ›    Rok 2009 31336
     Archiwum 1519
    ›    Rok 2010 32628
    ›    Rok 2011 16833
    ›    Rok 2012 21976
    ›    Rok 2013 14904
    ›    Rok 2014 9528
    ›    Rok 2015 19321
   Ogłoszenia innych organów 12561
     Rok 2018 685
     Rok 2017 1503
     Rok 2016 2891
     Rok 2015 14228
     Rok 2014 3983
     Rok 2013 4343
     Rok 2012 5179
     Rok 2011 4685
     Rok 2010 4200
     Rok 2009 3724
   Biuro Rzeczy Znalezionych 3043
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 1809
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 421959
     Rok 2018 18232
    ›    I kwartał 20806
    ›    II kwartał 8916
    ›    III kwartał 1481
    ›    IV kwartał 538
     Rok 2017 53887
    ›    I kwartał 10112
    ›    II kwartał 13085
    ›    III kwartał 9676
    ›    IV kwartał 14769
    ›    I kwartał 18659
    ›    II kwartał 11343
    ›    III kwartał 9929
    ›    IV kwartał 10368
     Rok 2016 1501
     Rok 2015 27680
    ›    I kwartał 11698
    ›    II kwartał 11988
    ›    III kwartał 15196
    ›    IV kwartał 13201
     Rok 2014 31218
    ›    I kwartał 14008
    ›    II kwartał 15522
    ›    III kwartał 20139
    ›    IV kwartał 14408
     Rok 2013 35833
    ›    I kwartał 15382
    ›    II kwartał 17946
    ›    III kwartał 17713
    ›    IV kwartał 15562
     Rok 2012 40581
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17611
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18507
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18190
    ›    IV kwartał 20637
   Nabory z poprzednich lat 5504
     2005 r. 8357
    ›    III kwartał 3604
    ›    IV kwartał 17170
     2006 r. 39459
    ›    I kwartał 15958
    ›    II kwartał 16607
    ›    III kwartał 13707
    ›    IV kwartał 22264
     2007 r. 63196
    ›    I kwartał 25184
    ›    II kwartał 23627
    ›    III kwartał 22591
    ›    IV kwartał 20485
     2008 r. 50989
    ›    I kwartał 13478
    ›    II kwartał 17247
    ›    III kwartał 22119
    ›    IV kwartał 27350
     2009 r. 60935
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22601
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19317
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28670
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 20933
     2010 r. 53485
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19608
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25726
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24202
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22159
     Rok 2011 44701
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19227
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20628
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18849
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24084
   System zatrudniania 14971
Wybory
   Wybory, referenda 6198
   Wybory ławników 4379
Inne
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 11342
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 19546
     Pracownia Planowania Przestrzennego 3744
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 11990
     Miejski Ośrodek Kultury 2945
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10103
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 2966
     Miejski Żłobek Dzienny 2786
     Centrum Usług Wspólnych 3665
     Ośrodek Działań Artystycznych 1917
     Muzeum 2117
     Miejska Biblioteka Publiczna 2004
     Straż Miejska 7184
     Dom Pomocy Społecznej 3020
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3019
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 2463
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2290
     Dom Dziecka 2381
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2231
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 1696
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 83
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 76
     Centrum Kształcenia Praktycznego 68
   Jednostki pomocnicze 7567
   Zgromadzenia 1966
   Organizacje pozarządowe 6892
     Ogłoszenia i aktualności 3451
    ›    Rok 2017 9587
    ›    Rok 2018 4269
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 7566
    ›    Lata 2010-2012 7325
    ›    Rok 2013 2015
    ›    Rok 2014 2040
    ›    Rok 2015 12072
    ›    Rok 2016 6208
     Archiwum 85
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 8850
   Oferty inwestycyjne 5778
    ›    Stan elektryfikacji 595
    ›    Stan gospodarki komunalnej 440
    ›    Stan telefonizacji 308
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4263
   Oświadczenia majątkowe 30707
     Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 1901
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 698
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 1707
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1526
    ›    Kierownicy podległych jednostek 2180
     Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3623
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1619
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2719
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2262
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4002
     Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 4139
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1892
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3319
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3173
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4881
     Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4072
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2064
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4103
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2903
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5547
     Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 3844
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1662
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2656
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2269
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4077
     Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 3077
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1426
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2860
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2336
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3655
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1721
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3650
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3490
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5725
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2605
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4483
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3393
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7127
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010 2707
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014 2870
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1627
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2886
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2378
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5390
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2116
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3345
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2769
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4284
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2285
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3858
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3207
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5474
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2693
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010 3463
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1912
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3006
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2988
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5697
    ›    Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2009
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1767
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3390
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2999
    ›    Kierownicy podległych jednostek 4847
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1791
    ›    Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów 3224
    ›    Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 2668
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5012
    ›    Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta 1678
   Audyt wewnętrzny 4883
     Procedury audytu wewnętrznego 1828
   Kontrole 14581
    ›    ROK 2014 1428
    ›    ROK 2015 1604
     PLANY KONTROLI 2074
    ›    ROK 2016 1321
    ›    ROK 2017 1008
    ›    ROK 2018 562
    ›    ROK 2014 1787
    ›    ROK 2015 2420
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 3238
    ›    ROK 2016 2565
    ›    ROK 2017 1789
    ›    ROK 2014 1373
    ›    ROK 2015 1493
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1069
    ›    ROK 2016 899
    ›    ROK 2017 541
    ›    ROK 2018 41
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 834
    ›    ROK 2016 621
    ›    ROK 2015 565
    ›    ROK 2017 498
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 442
    ›    ROK 2016 427
    ›    ROK 2015 441
    ›    ROK 2017 243
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8150
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2319
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1878
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2590
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2112
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2009
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 1886
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2311
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2067
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2031
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 2823
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 1898
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2806
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1791
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1855
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2051
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2056
     ARCHIWUM 485
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4123
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 42
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 235
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 318
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 513
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 627
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 847
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1846
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 885
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 835
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 753
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 985
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 768
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 919
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1043
   Rejestry i ewidencje 10795
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5851
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 3928
   Analiza zdawalności OSK 435
    ›    Rok 2016 976
    ›    Rok 2017 233
    ›    Rok 2018 31
     Wykaz zdawalności OSK 7
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 161
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 169
     Procedura postępowania 18
     Wykaz OSK i wykaz SKP 12
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 1981
   Redakcja Biuletynu 5317
Konsultacje społeczne
   Rok 2018 334
     I kwartał 187
     II kwartał 106
     III kwartał 33
     IV kwartał 34
   2017 852
     I kwartał 458
     II kwartał 277
     III kwartał 274
     IV kwartał 235