główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-02-19 10:02
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Opinia RIO nr II/11/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2018-02-16 13:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2018 > I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2018-02-16 13:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2018 > I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem ulicy Bocznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2018-02-16 11:25
Dział: Inne > Organizacje pozarządowe > Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2018-02-16 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.5.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 20 przy ul. Kotarbińskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2018-02-16 11:01
Dział: Inne > Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2018-02-15 15:20
Dział: Praca > Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze > Rok 2018 > I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. społecznych w Referacie Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2018-02-15 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59 z dn. 14 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 marca 2018 r. ustnych przetargów na zbycie nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2018-02-15 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 55 z dn. 14 lutego 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2018-02-15 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 54 z dn. 14 lutego 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska