główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-10-19 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Biuro Rzeczy Znalezionych > Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: Telefon komórkowy MICROSOFT LUMIA
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2018-10-19 13:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2018 > IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy stacji paliw płynnych i LPG przewidziana do realizacji przy Alei gen. Władysława Sikorskiego na działce o nr ewid. 100 obręb 29 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2018-10-19 13:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2018 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy stacji paliw płynnych i LPG przewidziana do realizacji przy Alei gen. Władysława Sikorskiego na działce o nr ewid. 100 obręb 29 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: obiwszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2018-10-18 13:49
Dział: Wybory > Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 36 w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2018-10-18 13:47
Dział: Wybory > Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 26 w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2018-10-18 13:30
Dział: Wybory > Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 14 w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2018-10-18 13:16
Dział: Praca > Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze > Rok 2018 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestrów i dostępu do informacji publicznej oraz norm ISO w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2018-10-18 11:35
Dział: Wybory > Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2018-10-18 11:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 410 z dn. 16 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 410
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2018-10-18 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Zbiór aktów prawa miejscowego > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska