główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-08-16 14:21
Dział: Inne > Kontrole > KONTROLE ZEWNĘTRZNE > ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadania: "Przeprowadzenie remontu mieszkań społeczności romskiej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2017-08-16 14:21
Dział: Inne > Kontrole > KONTROLE ZEWNĘTRZNE > ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadania: "Przeprowadzenie remontu mieszkań społeczności romskiej w Piotrkowie Trybunalskim" .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2017-08-16 13:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 358 z dn. 10 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100
Wykonanie: Paulina Jasińska
4. Data: 2017-08-16 13:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 358 z dn. 10 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Paulina Jasińska
5. Data: 2017-08-16 13:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 356 z dn.
Wykonanie: Paulina Jasińska
6. Data: 2017-08-16 13:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 357 z dn.
Wykonanie: Paulina Jasińska
7. Data: 2017-08-16 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Jasińska
8. Data: 2017-08-16 13:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami > Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa > Rok 2017 > II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100
Wykonanie: Paulina Jasińska
9. Data: 2017-08-16 13:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: informacja o barku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej, Miłosza Chopina -205/1 obr.12 w ul.Porazińskiej/Łódzkiej -592/5 obr.14 w ul.Łódzkiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2017-08-16 13:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia > Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta > Rok 2017 > III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: informacja o barku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej, Miłosza Chopina -205/1 obr.12 w ul.Porazińskiej/Łódzkiej -592/5 obr.14 w ul.Łódzkiej .
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska