główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-12-08 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Miasta Piotrków Trybunalski, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-12-08 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-12-08 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-12-08 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-12-08 13:31
Dział: Prawo Lokalne > Zbiór aktów prawa miejscowego > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-12-08 13:11
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Objaśnienia do projektu budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-12-08 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Miasta Piotrków Trybunalski, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-12-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Zamówienia z wolnej ręki > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostające w zarządzie Miasta Piotrków Trybunalski, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-12-08 13:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 486 z dn. 5 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2021 z perspektywą po roku 2021
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2017-12-08 12:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2017 > IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 488 z dn. 7 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w kasach i punktach kasowych Urzędu Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska