główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-04-24 13:25
Dział: Prawo Lokalne > Zbiór aktów prawa miejscowego > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2018-04-24 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Formularz cenowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2018-04-24 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY > Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Formularz cenowy - po aktualizacji w dn. 24.04.2018 /modyfikacja w pkt.12/
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2018-04-24 12:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 23 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 168
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2018-04-24 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 23 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2018-04-24 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn. 23 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 167
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2018-04-24 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta > Rok 2018 > II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167 z dn. 23 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2018-04-24 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 163 z dn. 17 kwietnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2018-04-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2018 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 162 z dn. 17 kwietnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2018-04-23 14:11
Dział: Inne > Wykaz jednostek realizujących zadania miasta > Instytut Badań nd Parlamentaryzmem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Instytut Badań nd Parlamentaryzmem.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska