główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-12-18 15:24
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/ 288 /2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2018 r. w/s opinii do projektu Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2018-12-18 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Budżet Miasta - 2019 r. >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II /289/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w/s opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2018-12-18 11:14
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2018-12-18 11:04
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualixacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2018-12-18 10:57
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizcja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2018-12-18 10:53
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2018-12-18 10:50
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2018-12-18 10:48
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2018-12-17 14:20
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2018-12-17 14:14
Dział: Rada Miasta > Kadencja 2018-2023 > Interpelacje i zapytania radnych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktUALIZACJA
Wykonanie: Monika Jarzębska