główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

Uchwała Uchwała nr XLIX/622/17 z dn. 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Rocznik 2018, poz. 127 z dn. 10 stycznia 2018 r. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=127 Uchwała Uchwała Nr XLIX/609/17 z dn. 20.12.2017 r. w/s uchwalenia budżetu miasta...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 13:15

2. Rok 2018

SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z pr...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 12:49

3. II kwartał

Zarządzenie nr 168 z dn. 23 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 12:07

4. II kwartał

Zarządzenie nr 167 z dn. 23 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 10:40

5. Budżet Miasta - 2018 r.

Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-04-24 10:34

6. Instytut Badań nd Parlamentaryzmem

Instytut Badań nd Parlamentaryzmem

Instytut Badań nad Parlamentaryzmem – Dyrektor dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 720 892 234

Utworzony: 2016-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 14:11

7. II kwartał

Informacja dot. wniosku Miasta Piotrków Trybunalski w/s zgłoszenia robót budowlanych...

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 13:00

8. II kwartał

Zarządzenie nr 166 z dn. 20 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:23

9. Rok 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miast...

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:20

10. II kwartał

Informacja dot. wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w/s zgło...

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:14

11. Rok 2018

SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedl...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 15:10

12. II kwartał

Zarządzenie nr 165 z dn. 20 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 14:55

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialne...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:02

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialne...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:01

15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od po...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 11:00

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwara...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:59

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:57

18. II kwartał

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: ...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:48

19. II kwartał

Zarządzenie nr 164 z dn. 20 kwietnia 2018 r.

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:44

20. Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:39