główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegaj...

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 14:58

2. Rok 2019

SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park &qu...

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 14:28

3. I kwartał

Zarządzenie nr 102 z dn. 19 marca 2019 r.

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 14:15

4. I kwartał

Zarządzenie nr 101 z dn.

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 14:13

5. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych

Nr Radny zgłaszający interpelację Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Temat interpelacji Dokument 1. Sylwia Więcławska Krystyna Czechowska 22.11.2018 r. 23.11.2018 r. Dot. zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Interpelacja Odpowiedź 2. K. Czechowska, L. Pencina, J. Dziemdziora, S. Więcławska, D. Cecotka 23.11.2018 r. 28.11.2018 r. Dot. zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj. Interpelacja Odpowiedź 3. M. Czarczyk 28.11.2018 r....

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:49

6. I kwartał

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu w 2019 r.

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:31

7. Rok 2019

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu w 2019 r.

Utworzony: 2019-01-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:28

8. Rok 2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s udzielenia wsparcia finans...

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:24

9. I kwartał

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s udzielenia wsparcia finans...

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:20

10. I kwartał

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj...

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:10

11. Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 44...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 12:14

12. I kwartał

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci w...

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 11:09

13. Rok 2018

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.9.2018 z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształc...

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 09:42

14. Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski

Spółki z udziałem Gminy Piotrków Trybunalski

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. 3 – go Maja 31 Piotrków Trybunalski - udział Miasta 100% Prezes – Elżbieta Sapińska Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 73 Piotrków Trybunalski - udział Miasta 100 % Prezes – Zbigniew Stankowski „Piocel” Sp. z o.o. ul. Dworska 6a Piotrków Trybunalski - udział Miasta 50 % Prezes – Krzysztof Skaba Miejski Zakład Gospodarki Komunalne...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 14:51

15. Wybory, referenda

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 14:44

16. Rok 2018

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.11.2018 z kontroli funkcjonowania mechanizmów ko...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 14:29

17. I kwartał

Zarządzenie nr 97 z dn. 14 marca 2019 r.

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 14:22

18. I półrocze

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabud...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 13:57

19. I półrocze

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nierucho...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 13:25

20. I półrocze

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomoś...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 13:08