główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych

Nr Radny zgłaszający interpelację Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Temat interpelacji Dokument 1. Sylwia Więcławska Krystyna Czechowska 22.11.2018 r. 23.11.2018 r. Dot. zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Interpelacja Odpowiedź 2. K. Czechowska, L. Pencina, J. Dziemdziora, S. Więcławska, D. Cecotka 23.11.2018 r. 28.11.2018 r. Dot. zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj. Interpelacja Odpowiedź 3. M. Czarczyk 28.11.2018 r....

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 15:18

2. III kwartał

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegający...

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 11:07

3. III kwartał

Zarządzenie nr 361 z dn. 19 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:31

4. III kwartał

Zarządzenie nr 359 z dn.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:29

5. III kwartał

Zarządzenie nr 360 z dn.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:29

6. III kwartał

Zarządzenie nr 358 z dn.

Utworzony: 2019-09-20 | Zmodyfikowany: 2019-09-20 09:27

7. III kwartał

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegającyc...

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 15:29

8. XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.

XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.

25 września 2019 r. (środa) o godz. 9:00 XI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku oraz o przebiegu wykonania Budżetu Mias...

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 14:25

9. Rok 2019

SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłó...

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 13:47

10. III kwartał

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnic...

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 11:58

11. III kwartał

Zarządzenie nr 357 z dn. 18 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 11:48

12. III kwartał

Zarządzenie nr 356 z dn.

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 11:46

13. II półrocze

Ogłoszenie I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości s...

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 15:32

14. III kwartał

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegającyc...

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 12:29

15. III kwartał

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociąg...

Utworzony: 2019-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-09-18 10:46

16. II półrocze

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznacz...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:16

17. II półrocze

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznacz...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:15

18. III kwartał

Zarządzenie nr 355 z dn. 13 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 13:48

19. Rok 2019

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzony...

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 09:04

20. Wybory, referenda

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:26