główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. II półrocze

SPZ.271.29.2017 - Przetarg nieograniczony: Część 1. Budowa bieżni i skoczni do skok...

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 12:24

2. IV kwartał

Zarządzenie nr 422 z dn. 11 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 11:29

3. II półrocze

Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do wyd...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 09:09

4. IV kwartał

Zarządzenie nr 431 z dn. 17 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 09:05

5. IV kwartał

Zarządzenie nr 429 z dn.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 08:59

6. IV kwartał

Zarządzenie nr 430 z dn.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 08:59

7. II półrocze

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na r...

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 08:57

8. IV kwartał

Zarządzenie nr 423 z dn. 11 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 08:53

9. Rok 2017

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organiza...

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 11:24

10. II półrocze

SPZ.271.34.2017 - Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, ...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 10:34

11. II półrocze

SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanit...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 10:12

12. IV kwartał

Zarządzenie nr 428 z dn. 12 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 10:00

13. Straż Miejska

Straż Miejska

Straży Miejska w Piotrkowie Trybunalskim – Komendant Jacek Hofman 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 19 tel.: 44 732 37 60; 61 fax: 44 732 37 62 telefon alarmowy: 986 komenda@strazmiejska.piotrkow.pl http://www.strazmiejska-piotrkow.4bip.pl/

Utworzony: 2016-06-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 08:54

14. IV kwartał

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwe...

Utworzony: 2017-10-16 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 13:48

15. II półrocze

SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Bronie...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 13:17

16. II półrocze

SPZ.271.33.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: Budowę drogi wjazdowej z ulic...

Utworzony: 2017-09-28 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 11:02

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 12:37

18. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 12:28

19. IV kwartał

Zarządzenie nr 427 z dn. 12 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:00

20. IV kwartał

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnic...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 13:27