główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

SPZ.271.47.2017 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadan...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 15:08

2. Rok 2017

SPZ.271.48.2017 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych w...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 15:02

3. Rok 2017

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2016 rok Rocznik 2017, poz. 628 z dn. 27 stycznia 2017 r. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=628 Uchwała Uchwała nr XXX/390/16 z dn. 21.12.2016 r. w/s uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Rocznik 2017, poz. 711 z dn. 8 lutego 2017 r. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=711 Referat Budżetu i Analiz Finansowych ...

Utworzony: 2017-02-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 13:30

4. Budżet Miasta - 2018 r.

Projekt budżetu Miasta na 2018 r.

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 13:09

5. IV kwartał

Zarządzenie nr 486 z dn. 5 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:58

6. IV kwartał

Zarządzenie nr 488 z dn. 7 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:51

7. Budżet Miasta - 2017 r.

Zmiany do budżetu Miasta - 2017 r.

Utworzony: 2017-01-16 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:19

8. IV kwartał

Zarządzenie nr 485 z dn. 4 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:17

9. IV kwartał

Zarządzenie nr 484 z dn. 4 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:15

10. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 2017 r.

Utworzony: 2017-07-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:58

11. Rok 2017

Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych z dnia 24 li...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:08

12. II półrocze

SPZ.271.44.2017 - przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, ...

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:01

13. IV kwartał

Zarządzenie nr 487 z dn. 5 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:58

14. Rok 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta ...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:56

15. Wybory ławników

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:43

16. IV kwartał

XLVIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 listopada 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:15

17. Rok 2017

SPZ.271.45.2017 - postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urz...

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 14:48

18. IV kwartał

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ...

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 14:05

19. IV kwartał

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: bud...

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 13:51

20. II półrocze

SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Bronie...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 09:25