główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Prezydent Miasta

Kompetencje

Kontakt, dyżur

w okresie 27.03-29.04.2003

w okresie 30.04-03.06.2003

w okresie 05.06-29.06.2003

w okresie 30.06-02.09.2003

w okresie 04.09-14.10.2003

w okresie 15.10 - 28.10.2003

w okresie 30.10 - 25.11.2003

w okresie 26.11 - 09.12.2003

w okresie 30.12.03 - 27.01.04

w okresie 29.01 - 25.02.2004

w okresie 25.02 - 23.03.2004

w okresie 24.03 - 27.04.2004 r.

w okresie 28.04 - 25.05.2004 r.

w okresie 26.05 - 30.06.2004 r.

w okresie 01.07 - 01.09.2004 r.

w okresie 02.09 - 06.10.2004 r.

w okresie 07.10 - 23.11.2004 r

w okresie 24.11 - 15.12.2004 r.

w okresie 16.12 - 29.12.2004 r.

w okresie 30.12.2004 r. - 26.01.2005 r.

w okresie 26.01 - 1.03.2005 r.

w okresie 02.03 - 12.04.2005 r.

w okresie 13.04 - 26.04.2005 r.

w okresie 28.04 - 31.05.2005 r.

w okresie 01.06 - 28.06.2005 r.

w okresie 30.06 - 31.08. 2005 r.

w okresie 1.09 - 4.10.2005 r

w okresie 6.10 - 8.11.2005 r.

w okresie 9.11. - 30.11.2005 r.

w okresie 01.12 - 21.12.2005 r.

w okresie 29.12.2005 r. - 31.01.2006 r.

w okresie 2.02 - 21.02.2006 r.

w okresie 22.02 - 29.03.2006 r.

w okresie 30.03 - 24.04. 2006 r.

w okresie 26.04 - 31.05.2006 r.

w okresie 1.06 - 27.06.2006 r.

w okresie 29.06 - 30.08.2006 r.

w okresie 30.08 - 26.09.2006 r.

Komisje

Z-cy Prezydenta Miasta

Kompetencje

Kontakt i Dyżury

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Rada Miasta

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Komisja Oświaty i Nauki

Komisja Rewizyjna

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej

Komórki organizacyjne

Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Prawne

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO

Miejski Rzecznik Konsumentów

Biuro Prasowe

Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta

Referat Edukacji

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Zamówień Publicznych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta

Biuro Inwestycji i Remontów

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Architektury i Budownictwa

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Komórki podległe Skarbnikowi Miasta

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Księgowości

Referat Dochodów

Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika

Komórki podległe Sekretarzowi Miasta

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Referat Administracji i Majątku

Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego

Referat Informatyki

Referat Ewidencji Ludności

Referat Komunikacji

Biuro Rady Miasta

Biuro Partnerstwa i Funduszy

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

Centrum Informacji Turystycznej

Samodzielne stanowiska

Miejski Rzecznik Konsumentów

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Statut

Regulamin

Budżet

Budżet Miasta - 2019 r.

Budżet Miasta - 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.

Budżet Miasta - 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.

Budżet Miasta - 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r.

Budżet Miasta - 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.

Budżet Miasta - 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r.

Budżet Miasta - 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r.

Budżet Miasta - 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.

Budżet Miasta - 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r.

Budżet Miasta - lata 2002-2010

Budżet Miasta - 2002 r.

Budżet Miasta - 2003 r.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r.

Budżet Miasta - 2004 r.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok

Budżet Miasta - 2005 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok

Wykonanie budżetu

Informator budżetowy

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r.

Budżet Miasta - 2006 r.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok

Wykonanie budżetu

Budżet Miasta na 2007 r.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok

Projekt Budżetu Miasta na 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r.

Budżet Miasta - 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Budżet Miasta na 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Budżet Miasta - 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r.

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF

Projekty Uchwał

Rok 2018

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2017

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2016

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2015

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2014

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2013

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2012

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2011

III kwartał

IV kwartał

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Rok 2018

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2017

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2016

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2015

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2014

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2013

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2012

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2011

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2010

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2009

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2008

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2007

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2006

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2005

I kwartał

II kwatrał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2004

I półrocze 2004

II półrocze 2004

Rok 2003 - rejestr

Rok 2002 - rejestr

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podatek leśny

Opłata posiadania psów

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opłata targowa

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Należności cywilnoprawne

Opłata prolongacyjna

Opłata za wodę i ścieki

Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych

Pomoc publiczna

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Programy i strategie

Strategia Rozwoju Miasta

Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim

Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4"

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015

Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015

Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020

Program "Bezpieczne Miasto 2016"

Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018

Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017

Program "Bezpieczne Miasto 2017"

Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Rok 2018

Rok 2017

Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rok 2018

Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Rok 2018

Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY

Postępowania w pozostałych trybach ustawowych

Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro

Rok 2017

Rok 2018

Konkursy

Rok 2017

Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku

Rok 2018

Ogłoszenia

Platforma zakupowa

Baza konkurencyjności

Rozeznanie rynku

Rok 2017

I półrocze

II półrocze

Platforma zakupowa

Baza konkurencyjności

Rok 2016

I półrocze

II półrocze

Rok 2015

I półrocze

II półrocze

Rok 2014

I półrocze

II półrocze

Rok 2013

I półrocze

II półrocze

Rok 2012

I półrocze

II półrocze

Rok 2011

I półrocze

II półrocze

Rok 2010

I półrocze

II półrocze

2009 - II półrocze

Archiwum - Przetarg nieograniczony

Rok 2003

Rok 2004 - I półrocze

Rok 2004 - II półrocze

Rok 2005 - I półrocze

Rok 2005 - II półrocze

Rok 2006 - I półrocze

Rok 2006 - II półrocze

Rok 2007 - I półrocze

Rok 2007 - II półrocze

Rok 2008 - I półrocze

Rok 2008 - II półrocze

Rok 2009 - I półrocze

Rok 2009 - II półrocze

Rok 2010 - I półrocze

Rok 2010 - II półrocze

Rok 2011 - I półrocze

Rok 2011 - II półrocze

Rok 2012 - I półrocze

Rok 2012 - II półrocze

Rok 2013 - I półrocze

Rok 2013 - II półrocze

Rok 2014 - I półrocze

Rok 2014 - II półrocze

Rok 2015 - I półrocze

Rok 2015 - II półrocze

Rok 2016 - I półrocze

Rok 2016 - II półrocze

Rok 2017 - I półrocze

Rok 2017 - II półrocze

Archiwum - Zapytania o cenę

Rok 2015

Rok 2014

Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne

Rok 2017

Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Oświata w Piotrkowie Trybunalskim

Zmiana ustroju oświaty

Szkoły i placówki niepubliczne

Wpis do ewidencji

Dotacje

Wykaz publicznych placówek oświatowych

Wykaz jednostek realizujących zadania miasta

Pracownia Planowania Przestrzennego

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Żłobek Dzienny

Centrum Usług Wspólnych

Ośrodek Działań Artystycznych

Muzeum

Miejska Biblioteka Publiczna

Straż Miejska

Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dom Dziecka

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek'

Instytut Badań nd Parlamentaryzmem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Centrum Kształcenia Praktycznego

Jednostki pomocnicze

Zgromadzenia

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenia i aktualności

Rok 2017

Rok 2018

Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Archiwum

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Lata 2010-2012

Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski

Oferty inwestycyjne

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - 2018 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta

Kierownicy podległych jednostek

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe - 2017 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe - 2016 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe - 2015 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe - 2014 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe - 2013 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe - 2012 r.

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów

Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownicy podległych jednostek

Osoby wydajęce decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2006-2010

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji

Kierownictwo Urzędu Miasta

Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów

Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownicy podległych jednostek

Kierownictwo Urzędu Miasta

Dyrektorzy, kierownicy biur i referatów

Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownicy podległych jednostek

Oświadczenia majątkowe małżonków radnych Rady Miasta

Audyt wewnętrzny

Procedury audytu wewnętrznego

Kontrole

PLANY KONTROLI

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

KONTROLE WEWNĘTRZNE

Rok 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ARCHIWUM

Kontrole sprzed 2006 r.

Kontrole wewnętrzne-2007 r.

Kontrole finansowe-2007 r.

Kontrole wewnętrzne-2008 r.

Kontrole finansowe-2008 r.

Kontrole wewnętrzne-2009 r.

Kontrole zewnętrzne-2008 r.

Kontrole finansowe-2009 r.

Kontrole zewnętrzne-2009 r.

Kontrole wewnętrzne-2010 r.

Kontrole finansowe-2010 r.

Kontrole zewnętrzne-2011 r.

Kontrole wewnętrzne-2011 r.

Kontrole wewnętrzne-2012 r.

Kontrole zewnętrzne-2012 r.

Kontrole wewnętrzne-2013 r.

Kontrole zewnętrzne-2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT

Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011

Rejestry i ewidencje

Informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim

Analiza zdawalności OSK

Wykaz zdawalności OSK

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Procedura postępowania

Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli

Ogólny schemat procedur kontroli

Wykaz OSK i wykaz SKP

Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi

Redakcja Biuletynu