główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Prezydent Miasta (1)

Kompetencje (1)

Kontakt, dyżur (1)

Sprawozdania z działalności Prezydenta z kadencji 2006-2010 (43)

Komisje (0)

Z-cy Prezydenta Miasta (2)

Kompetencje (1)

Kontakt i Dyżury (1)

Sekretarz Miasta (1)

Skarbnik Miasta (1)

Rada Miasta (1)

Komisje Rady (0)

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania (0)

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (1)

Komisja Oświaty i Nauki (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych (1)

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych (1)

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (1)

Komórki organizacyjne (0)

Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta (0)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Biuro Prawne (1)

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (1)

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony (1)

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (1)

Jednosta Realizująca Projekt (1)

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO (1)

Miejski Rzecznik Konsumentów (1)

Biuro Prasowe (1)

Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta (0)

Referat Edukacji (1)

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta (1)

Referat Zamówień Publicznych (1)

Referat Spraw Społecznych (1)

Referat Gospodarki Nieruchomościami (1)

Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta (0)

Biuro Inwestycji i Remontów (1)

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO (1)

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru (1)

Referat Architektury i Budownictwa (1)

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1)

Komórki podległe Skarbnikowi Miasta (0)

Referat Budżetu i Analiz Finansowych (1)

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (1)

Referat Księgowości (1)

Referat Dochodów (1)

Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika (1)

Komórki podległe Sekretarzowi Miasta (0)

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (1)

Referat Administracji i Majątku (1)

Biuro Obsługi Mieszkańców (1)

Referat Informatyki (1)

Referat Ewidencji Ludności (1)

Referat Komunikacji (1)

Biuro Rady Miasta (1)

Biuro Partnerstwa i Funduszy (1)

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji (1)

Biuro Planowania Rozwoju Miasta (1)

Centrum Informacji Turystycznej (1)

Pracownia Planowania Przestrzennego (1)

Samodzielne stanowiska (0)

Asystent i Doradca Prezydenta Miasta (1)

Miejski Rzecznik Konsumentów (1)

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)

Kadencja 2018-2023 (0)

Prezydium Rady (1)

Skład Rady (1)

Komisje Rady (8)

Interpelacje i zapytania radnych (1)

Dyżury radnych (1)

Sesje Rady (0)

Rok 2019 (0)

XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. (1)

XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. (1)

XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. (1)

XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. (1)

XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. (1)

X Sesja z dn. 28.08.2019 r. (1)

IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. (1)

VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. (1)

VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. (1)

VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. (1)

V Sesja z dn. 27.02.2019 r. (1)

IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. (1)

Rok 2018 (0)

Sesja III (1)

Sesja II (1)

Sesja I (2)

Uchwały (0)

Rok 2019 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (3)

IV kwartał (2)

Rok 2018 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (4)

IV kwartał (6)

Rok 2017 (0)

I kwartał (7)

II kwartał (3)

III kwartał (5)

IV kwartał (3)

Rok 2016 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (4)

III kwartał (2)

IV kwartał (4)

Rok 2015 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (3)

III kwartał (4)

IV kwartał (3)

Rok 2014 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (4)

Rok 2013 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (3)

Rok 2012 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (4)

III kwartał (1)

IV kwartał (4)

Rok 2011 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (3)

Rok 2010 (0)

I kwartał (2)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (7)

Rok 2009 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (7)

Rok 2008 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (6)

Rok 2007 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (3)

IV kwartał (3)

Rok 2006 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (4)

III kwartał (3)

IV kwartał (5)

Rok 2005 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (5)

III kwartał (1)

IV kwartał (5)

Rok 2004 (0)

IV kwartał - projekty (0)

III kwartał - projekty (0)

II kwartał - projekty (3)

I kwartał - projekty (6)

Rok 2004 (0)

IV kwartał (7)

III kwartał (2)

II kwartał (1)

I kwartał (1)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (1)

III Kwartał (1)

II Kwartał (1)

I Kwartał (1)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (1)

Protokoły z sesji Rady Miasta (0)

Kadencja 2018-2023 (1)

Kadencja 2014-2018 (1)

Kadencja 2010-2014 (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (23)

Transmisja online sesji (1)

Młodzieżowa Rada Miasta (2)

Statut (1)

Regulamin (1)

Budżet (0)

Budżet Miasta - 2019 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. (5)

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. (5)

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. (1)

Budżet Miasta - 2018 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. (1)

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. (1)

Budżet Miasta - 2017 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. (1)

Budżet Miasta - 2016 r. (3)

Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. (5)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. (1)

Budżet Miasta - 2015 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. (13)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. (1)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. (1)

Budżet Miasta - 2014 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. (1)

Budżet Miasta - 2013 r. (3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. (1)

Budżet Miasta - 2012 r. (2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. (1)

Budżet Miasta - 2011 r. (2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku (2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. (1)

Budżet Miasta - lata 2002-2010 (0)

Budżet Miasta - 2002 r. (1)

Budżet Miasta - 2003 r. (1)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. (1)

Budżet Miasta - 2004 r. (1)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok (1)

Budżet Miasta - 2005 r. (1)

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok (1)

Wykonanie budżetu (1)

Informator budżetowy (1)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. (1)

Budżet Miasta - 2006 r. (1)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok (1)

Wykonanie budżetu (1)

Budżet Miasta na 2007 r. (1)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok (1)

Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. (1)

Budżet Miasta - 2008 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. (1)

Budżet Miasta na 2009 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. (1)

Budżet Miasta - 2010 r. (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku (1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. (1)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 (3)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 (2)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. (1)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. (1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 (17)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. (1)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. (1)

Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. (1)

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF (1)

Projekty Uchwał (0)

Rok 2018 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (3)

IV kwartał (1)

Rok 2017 (0)

I kwartał (5)

II kwartał (3)

III kwartał (1)

IV kwartał (3)

Rok 2016 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (4)

III kwartał (2)

IV kwartał (3)

Rok 2015 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (3)

III kwartał (4)

IV kwartał (3)

Rok 2014 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (2)

IV kwartał (3)

Rok 2013 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (2)

III kwartał (2)

IV kwartał (5)

Rok 2012 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (4)

III kwartał (2)

IV kwartał (2)

Rok 2011 (0)

III kwartał (1)

IV kwartał (3)

Zarządzenia Prezydenta Miasta (0)

Rok 2019 (0)

I kwartał (124)

II kwartał (131)

III kwartał (122)

IV kwartał (83)

Rok 2018 (0)

I kwartał (144)

II kwartał (126)

III kwartał (110)

IV kwartał (121)

Rok 2017 (0)

I kwartał (139)

II kwartał (146)

III kwartał (126)

IV kwartał (108)

Rok 2016 (0)

I kwartał (138)

II kwartał (120)

III kwartał (127)

IV kwartał (153)

Rok 2015 (0)

I kwartał (143)

II kwartał (120)

III kwartał (121)

IV kwartał (142)

Rok 2014 (0)

I kwartał (114)

II kwartał (140)

III kwartał (121)

IV kwartał (109)

Rok 2013 (0)

I kwartał (134)

II kwartał (126)

III kwartał (149)

IV kwartał (106)

Rok 2012 (0)

I kwartał (139)

II kwartał (159)

III kwartał (160)

IV kwartał (140)

Rok 2011 (0)

I kwartał (132)

II kwartał (143)

III kwartał (138)

IV kwartał (139)

Rok 2010 (0)

I kwartał (128)

II kwartał (96)

III kwartał (154)

IV kwartał (107)

Rok 2009 (0)

I kwartał (163)

II kwartał (135)

III kwartał (132)

IV kwartał (101)

Rok 2008 (0)

I kwartał (137)

II kwartał (117)

III kwartał (97)

IV kwartał (128)

Rok 2007 (0)

I kwartał (138)

II kwartał (118)

III kwartał (132)

IV kwartał (84)

Rok 2006 (0)

I kwartał (152)

II kwartał (50)

III kwartał (152)

IV kwartał (155)

Rok 2005 (0)

I kwartał (112)

II kwatrał (57)

III kwartał (149)

IV kwartał (118)

Rok 2004 (0)

Projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta (10)

I półrocze 2004 (271)

II półrocze 2004 (181)

Rok 2003 - rejestr (12)

Rok 2002 - rejestr (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (10)

Podatek od środków transportowych (4)

Podatek rolny (6)

Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. (1)

Podatek leśny (6)

Opłata posiadania psów (1)

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Opłata targowa (1)

Opłata za zajęcie pasa drogowego (1)

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego (1)

Należności cywilnoprawne (1)

Opłata prolongacyjna (1)

Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych (1)

Pomoc publiczna (2)

Zbiór aktów prawa miejscowego (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Programy i strategie (0)

Strategia Rozwoju Miasta (1)

Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim (1)

Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi (1)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)

Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" (1)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007- 2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2012 (1)

Program rozwoju turystyki dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009 - 2015 (1)

Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 (1)

Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim (1)

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 (1)

Program "Bezpieczne Miasto" (1)

Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 (1)

Program ''Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA'' na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 (1)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 (1)

Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. (1)

Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 (1)

Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 (1)

Zakończone procedury przetargowe (29)

Wstępne ogłoszenia informacyjne (0)

Rok 2019 (2)

Rok 2018 (4)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (2)

Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY (0)

Rok 2019 (41)

Rok 2018 (40)

Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (3)

Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY (0)

Postępowania w pozostałych trybach ustawowych (0)

Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro (0)

Rok 2019 (4)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (2)

Konkursy (0)

Rok 2017 (1)

Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku (0)

Rok 2019 (0)

Ogłoszenia (8)

Platforma zakupowa (1)

Baza konkurencyjności (1)

Rozeznanie rynku (0)

Rok 2018 (0)

Ogłoszenia (6)

Platforma zakupowa (1)

Baza konkurencyjności (1)

Rozeznanie rynku (3)

Rok 2017 (0)

I półrocze (9)

II półrocze (2)

Platforma zakupowa (1)

Baza konkurencyjności (2)

Rok 2016 (0)

I półrocze (35)

II półrocze (23)

Rok 2015 (0)

I półrocze (38)

II półrocze (49)

Rok 2014 (0)

I półrocze (39)

II półrocze (34)

Rok 2013 (0)

I półrocze (33)

II półrocze (43)

Rok 2012 (0)

I półrocze (18)

II półrocze (29)

Rok 2011 (0)

I półrocze (19)

II półrocze (45)

Rok 2010 (0)

I półrocze (39)

II półrocze (33)

2009 - II półrocze (24)

Archiwum - Przetarg nieograniczony (0)

Rok 2003 (39)

Rok 2004 - I półrocze (50)

Rok 2004 - II półrocze (96)

Rok 2005 - I półrocze (88)

Rok 2005 - II półrocze (119)

Rok 2006 - I półrocze (75)

Rok 2006 - II półrocze (83)

Rok 2007 - I półrocze (60)

Rok 2007 - II półrocze (43)

Rok 2008 - I półrocze (46)

Rok 2008 - II półrocze (34)

Rok 2009 - I półrocze (48)

Rok 2009 - II półrocze (42)

Rok 2010 - I półrocze (44)

Rok 2010 - II półrocze (45)

Rok 2011 - I półrocze (36)

Rok 2011 - II półrocze (54)

Rok 2012 - I półrocze (43)

Rok 2012 - II półrocze (46)

Rok 2013 - I półrocze (49)

Rok 2013 - II półrocze (43)

Rok 2014 - I półrocze (35)

Rok 2014 - II półrocze (22)

Rok 2015 - I półrocze (20)

Rok 2015 - II półrocze (21)

Rok 2016 - I półrocze (21)

Rok 2016 - II półrocze (21)

Rok 2017 - I półrocze (15)

Rok 2017 - II półrocze (28)

Archiwum - Zapytania o cenę (0)

Rok 2015 (2)

Rok 2014 (1)

Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne (0)

Rok 2017 (2)

Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki (0)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (5)

Rok 2015 (18)

Rok 2014 (18)

Rok 2013 (3)

Rok 2012 (4)

Rok 2011 (28)

Rok 2010 (21)

Rok 2009 (10)

Rok 2008 (6)

Oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe - 2018 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta (31)

Kierownicy podległych jednostek (56)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 (23)

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 (1)

Oświadczenia majątkowe - 2017 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta (35)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (23)

Kierownicy podległych jednostek (63)

Oświadczenia majątkowe - 2016 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta (33)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (23)

Kierownicy podległych jednostek (62)

Oświadczenia majątkowe - 2015 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta (35)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (23)

Kierownicy podległych jednostek (61)

Oświadczenia majątkowe - 2014 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta (37)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (23)

Kierownicy podległych jednostek (61)

Oświadczenia majątkowe - 2013 r. (0)

Kierownictwo Urzędu Miasta (5)

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta (34)

Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (23)

Kierownicy podległych jednostek (66)

Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze (0)

Rok 2019 (0)

I kwartał (9)

II kwartał (8)

III kwartał (6)

IV kwartał (7)

Rok 2018 (0)

I kwartał (13)

II kwartał (4)

III kwartał (13)

IV kwartał (9)

Rok 2017 (0)

I kwartał (2)

II kwartał (5)

III kwartał (3)

IV kwartał (8)

Rok 2016 (0)

I kwartał (9)

II kwartał (2)

III kwartał (2)

IV kwartał (4)

Rok 2015 (0)

I kwartał (2)

II kwartał (2)

III kwartał (5)

IV kwartał (6)

Rok 2014 (0)

I kwartał (3)

II kwartał (3)

III kwartał (4)

IV kwartał (0)

Rok 2013 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (4)

III kwartał (1)

IV kwartał (2)

Rok 2012 (0)

I kwartał-zakończone procedury naboru (4)

II kwartał-zakończone procedury naboru (4)

III kwartał-zakończone procedury naboru (6)

IV kwartał (7)

Nabory z poprzednich lat (0)

2005 r. (0)

III kwartał (2)

IV kwartał (14)

2006 r. (0)

I kwartał (12)

II kwartał (11)

III kwartał (8)

IV kwartał (17)

2007 r. (0)

I kwartał (19)

II kwartał (11)

III kwartał (7)

IV kwartał (10)

2008 r. (0)

I kwartał (7)

II kwartał (11)

III kwartał (12)

IV kwartał (15)

2009 r. (0)

I kwartał - zakończone procedury naboru (6)

II kwartał - zakończone procedury naboru (7)

III kwartał - zakończone procedury naboru (16)

IV kwartał - zakończone procedury naboru (8)

2010 r. (0)

I kwartał - zakończone procedury naboru (6)

II kwartał - zakończone procedury naboru (5)

III kwartał - zakończone procedury naboru (6)

IV kwartał - zakończone procedury naboru (4)

2011 r. (0)

I kwartał-zakończone procedury naboru (5)

II kwartał-zakończone procedury naboru (3)

III kwartał-zakończone procedury naboru (5)

IV kwartał-zakończone procedury naboru (3)

System zatrudniania (1)

Wykaz jednostek realizujących zadania miasta (0)

Pracownia Planowania Przestrzennego (1)

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (1)

Miejski Ośrodek Kultury (1)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1)

Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)

Miejski Żłobek Dzienny (1)

Centrum Usług Wspólnych (1)

Ośrodek Działań Artystycznych (1)

Muzeum (1)

Miejska Biblioteka Publiczna (1)

Straż Miejska (1)

Dom Pomocy Społecznej (1)

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (1)

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim (1)

Środowiskowy Dom Samopomocy (1)

Dom Dziecka (1)

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' (1)

Instytut Badań nd Parlamentaryzmem (1)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (1)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)

Centrum Kształcenia Praktycznego (1)

Jednostki pomocnicze (1)

Zgromadzenia (64)

Organizacje pozarządowe (0)

Ogłoszenia i aktualności (0)

Rok 2019 (14)

Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Archiwum (0)

Rok 2018 (18)

Rok 2017 (12)

Rok 2016 (12)

Rok 2015 (7)

Rok 2014 (7)

Rok 2013 (5)

Lata 2010-2012 (14)

Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski (1)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (1)

Stan elektryfikacji (1)

Stan telefonizacji (1)

Stan gospodarki komunalnej (1)

Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego (1)

Oferta Inwestycyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie Trybunalskim (1)

Sprawozdania organizacji pozarządowych z wykorzystania środków finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta (118)

Kierownictwo Urzędu Miasta (0)

Audyt wewnętrzny (0)

Procedury audytu wewnętrznego (1)

Kontrole (0)

PLANY KONTROLI (0)

ROK 2019 (1)

ROK 2018 (1)

ROK 2017 (1)

ROK 2016 (2)

ROK 2015 (1)

ROK 2014 (1)

KONTROLE WEWNĘTRZNE (0)

Rok 2019 (6)

Rok 2018 (9)

ROK 2017 (6)

ROK 2016 (10)

ROK 2015 (6)

ROK 2014 (5)

KONTROLE ZEWNĘTRZNE (0)

Rok 2019 (1)

ROK 2018 (12)

ROK 2017 (6)

ROK 2016 (3)

ROK 2015 (9)

ROK 2014 (8)

KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO (0)

ROK 2019 (1)

ROK 2018 (2)

ROK 2017 (4)

ROK 2016 (2)

ROK 2015 (3)

KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE (0)

ROK 2018 (1)

ROK 2017 (1)

ROK 2016 (1)

ROK 2015 (1)

ARCHIWUM (0)

Kontrole sprzed 2006 r. (54)

Kontrole wewnętrzne-2007 r. (10)

Kontrole finansowe-2007 r. (4)

Kontrole wewnętrzne-2008 r. (18)

Kontrole finansowe-2008 r. (13)

Kontrole wewnętrzne-2009 r. (12)

Kontrole zewnętrzne-2008 r. (1)

Kontrole finansowe-2009 r. (12)

Kontrole zewnętrzne-2009 r. (0)

Kontrole wewnętrzne-2010 r. (4)

Kontrole finansowe-2010 r. (15)

Kontrole zewnętrzne-2011 r. (6)

Kontrole wewnętrzne-2011 r. (12)

Kontrole wewnętrzne-2012 r. (4)

Kontrole zewnętrzne-2012 r. (7)

Kontrole wewnętrzne-2013 r. (6)

Kontrole zewnętrzne-2013 r. (8)

Informacja o stanie mienia komunalnego (0)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. (1)

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT (0)

Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. (3)

Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. (1)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. (1)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. (1)

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. (1)

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 (1)

Informacje o środowisku i jego ochronie (1)

Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim (2)

Analiza zdawalności OSK (0)

Wykaz zdawalności OSK (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Procedura postępowania (0)

Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli (1)

Ogólny schemat procedur kontroli (1)

Wykaz OSK i wykaz SKP (2)

Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi (1)

Konsultacje społeczne (0)

Rok 2018 (0)

I kwartał (1)

II kwartał (0)

III kwartał (0)

IV kwartał (0)

2017 (0)

I kwartał (1)

II kwartał (0)

III kwartał (1)

IV kwartał (1)

Redakcja Biuletynu (1)