artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze