artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

Załączniki:
WykazMB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze