artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie, na okres 3 lat, zabudowanych nieruchomości stanowiących własność: Miasta Piotrków Trybunalski, współwłasność Miasta Piotrków Trybunalski i innych osób, dotychczas pozostających w zarządzie Miasta lub podmiotów działających na jego zlecenie oraz lokali, stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski w budynkach wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem do używania i pobierania pożytków