artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Curie Skłodowskiej 11.