artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Orlej 9d, 9e, 9f