artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Dochodów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego