artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: - SP nr 11,- II LO,- III LO,- ZSP nr 5,- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,- Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim