artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta-podinspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych