artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej miasta: DYREKTOR DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM