artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. BUDŻETU I ZASOBU NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA, GMINY I POWIATU w Referacie Gospodarki Nieruchomościami