artykuł nr 1

SPZ.271.50.2019 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta. II. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność, współwłasność Miasta, bądź znajdujących się w posiadaniu Miasta. III. Zarządzanie i zastępstwo inwestycyjne budynkiem użytkowym przy ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.