artykuł nr 1

SPZ.271.42.2017 - przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Daleką wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim