artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/remontu ul. Cmentarnej wraz z budową/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna".