artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadania Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach projektu "Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim"