artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego