artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej prowadzonej przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeprowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi