artykuł nr 1

Ogłoszenie dotyczące wsparcia finansowego na realizację następujących zadań z zakresu sportu w okresie od dnia 20 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku: Organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych