artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.12.2020 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim im. Królowej Jadwigi