artykuł nr 1

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz prawidłowości stosowania prawa zamówień publicznych w jednostce w roku 2009 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim