artykuł nr 1

Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB